Direkt till innehållet

VAS, Skypeinformation om ny VAS-version 38.0

Ny VAS-version kommer att driftsättas den 6 november från kl 22.30 – VAS 38.0.

Den 19 november kommer ännu en driftsättning, VAS 38.1 (denna leverans kräver inget driftstopp).

Vi har valt att informera om båda leveranserna vid informationstillfällen nedan.

  • Måndagen den 21/10 kl 14.00-15.15
  • Tisdagen den 22/10 kl 15.00-16.15

Leveranserna innehåller utveckling samt förvaltningsärenden. I VAS 38.0 kommer en förbättrad funktion av Öppen kallelse – särkild information och demo sker i slutet av utbildningen. För de som inte berörs av Öppen kallelse går det bra att avsluta deltagandet efter att övrigt innehåll presenterats.

Information VAS 38.0

Information VAS 38.1

Vi erbjuder två tillfällen där alla intresserade kan följa bifogad länk som, efter anmälan, skickas ut via mail i anslutning till utbildningstillfället. Skypeutbildningen sker vid egen dator. Om fler vill sitta tillsammans i ex konferensrum ansluter en till mötesrummet via sin dator.
Under utbildningen kommer det att finnas möjligheter att ställa frågor direkt till objektspecialister utifrån innehållet i leveranserna.

Anmälan till Kompetensportalen.

För att delta krävs att du har Skype för Företag installerad och igång på din dator. Alla datorer som ägs av Region Halland har programmet installerat. För att hamna i rätt mötesrum, klicka på den länk du får via mail i anslutning till mötestillfället. Vi är tacksam om så många som möjligt anmäler sig innan Webbinformationen startar. Länken till mötesrummet kommer att vara aktiv minst 15 minuter före utsatt starttid. Då finns det möjlighet att testa ljud och göra ljudinställningar, se lathund.

Publicerad: 2019-10-10

Senast ändrad: