Direkt till innehållet

VAS, Skypeutbildning i diagnosregistrering

Alla berörda medarbetare ges möjlighet att delta på en Skype-utbildning i konsten att diagnosregistrera på ett korrekt sätt i VAS.

Datum:
• Onsdagen den 16/10 kl 15.00-16.00
• Torsdagen den 7/11 kl 15.00-16.00

Syfte och lärandemål:
Säkerställa att diagnosregistrering sker på ett korrekt sätt samt att rätt diagnos väljs. Utbildning i funktionen diagnosregistrering DR16 vid vårdkontakt.

Utbildningens innehåll:
• Val av rätt vårdkontakt
• Registrera diagnos för vårdkontakt
• Vilka diagnoser registreras på nivå 1, nivå 2 resp. nivå 3
• Registrera KVÅ-kod (åtgärdskod)
• Ändra diagnos respektive KVÅ-kod
• Ändra ordning för diagnos, KVÅ-kod
• Historik

Övrig information
Utbildningen sker vid egen dator eller i konferensrum anslutet till ett virtuellt mötesrum. Du ansluter till mötesrummet via länk. Här kommer finnas möjligheter att ställa frågor direkt till utbildaren.

Följ denna länk för anmälan i Kompetensportalen: Utbildning Diagnosregistrering

Välkomna!

Publicerad: 2019-10-08

Senast ändrad: