Direkt till innehållet

VAS – Skypeutbildning – Loggfunktioner

Vi erbjuder två utbildningstillfällen där all personal som berörs av loggfunktionerna i VAS är välkomna att delta via Skype.

Tisdagen den 10/3, kl 15.00 – 16.00
Tisdagen den 17/3, kl 15.00 – 16.00

Utbildningens innehåll

Utbildningen grundar sig i de rutiner och manualer som finns inom Region Halland för loggning. Funktionaliteten i VAS kommer att demonstreras under utbildningen. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor både till objektspecialister inom VAS och informationssäkerhetssamordnare på Region Halland.

Innehåll:

  • Bakgrund – varför loggar vi?
  • Urvalsprocess
  • Hur sker loggning i VAS?
  • Analys
  • Arkivering

För offentliga vårdgivare följ denna länk till anmälan i kompetensportalen.

För privata vårdgivare följ denna länk till anmälan i kompetensportalen.

Anmälan

Kontakt: Gröndal Anette RGS VS IT VÅRD

Publicerad: 2020-02-27

Senast ändrad: