Direkt till innehållet

VAS, tid för automatlås har ändrats

Bakgrund

I VAS version 36.0 som installerades i Region Halland 190508 levererades en rättning som innebär att JO1 – Automatlås för journalanteckning sker även när inloggad användare öppnar egen anteckning för komplettering/korrigering om det sker 24 timmar efter att anteckningen skrevs. Historik skapas. Funktionen fanns sedan tidigare när inloggad användare är annan användare än journalanteckningens ”Vårdgivare” (HOSP) i Huvud. Tid för automatlåsning var tidigare 7 dygn men ändras till 24 timmar efter beslut av chefläkargruppen 2018. Krav på spårbarhet i regleras i Patientdatalagen 3 kap §14.

Efter denna rättning har flera synpunkter inkommit till VAS-förvaltningen att automatlåsning som inträder efter 24 timmar är orimligt kort utifrån hur arbetsflödena ser ut i verksamheten och att det tar onödig extratid att klicka bort dialogrutan som informerar att ”Historik skapas”.

Åtgärd

Efter förankring med vårdförvaltningarnas förvaltningschefer och chefläkare har därför tiden för automatlåsning av journalanteckning i VAS idag onsdag 22/5 ändrats till 7 dygn.

Det verksamhetsansvarig måste vara uppmärksam på är att ändringar som görs innan automatlåsning ej skapar historik, oavsett om det är den som skrivit anteckningen eller om det är någon annan användare som går in och justerar/ändrar, förutsatt att anteckningen ej är signerad. Signerade anteckningar skapar historik oavsett när anteckningen skapades/skrevs. När tiden för automatlåsning justeras till 7 dygn måste detta faktum påtalas och att det är viktigt med snabb signering av anteckning.

Publicerad: 2019-05-22

Senast ändrad: