Direkt till innehållet

Aktuellt om coronaviruset

Senaste uppdatering 2020-03-12

I Halland har vi totalt 31 fall av konstaterad smitta, i kommunerna Kungsbacka, Varberg, Laholm, Falkenberg och Halmstad. Alla har lindriga symtom och ingen vårdas på sjukhus.

Guide till var du hittar information om coronaviruset

I Region Halland följer vi de rekommendationer och riktlinjer som nationella myndigheter ger när det gäller covid-19 och kompletterar med regionalt material endast när det finns behov av det.

Samlad information

För vårdgivare i Halland finns en samlingssida för coronaviruset.

Vid misstänkt fall

Smittskydd Halland vill uppmärksamma alla vårdgivare på att alla misstänkta fall med covid-19 ska hänvisas till infektionskliniken i Halmstad, se mer i länken nedan.
Åtgärder vid misstänkt fall, på samlingssidan om coronaviruset

Arbetsgivarfrågor med anledning av covid-19

Vid arbetsgivarfrågor kan du läsa mer om vad som gäller i Region Halland på sidan Frågor som rör medarbetare

Information om coronaviruset för invånare

Finns på 1177.se och på regionhalland.se

Frågor från massmedia hänvisas till

Johanna Wiechel Steier, kommunikationsdirektör

Tel: 070-082 22 14, E-post: Johanna.Wiechel-Steier@regionhalland.se

Louise Ingman, kommunikationsstrateg
Tel: 035-17 98 06, E-post: Louise.Ingman@regionhalland.se

Ytterligare frågor kring coronaviruset

Publicerad: 2020-03-12

Senast ändrad: