Direkt till innehållet

Webcert, Fortsatta problem med statusuppdateringar från Webcert till VAS

Inera har sedan en vecka tillbaka problem med förseningar i statusuppdateringar från Webcert till VAS. Enligt besked från Inera påverkar detta inte intygsflödet mot Försäkringskassan och Transportstyrelsen, alla intyg kommer fram till intygsmottagaren.

Statusuppdateringarna kommer fram men det kan ta upp till ett dygn innan de kommer till VAS. Konsekvenser i VAS är:

  • Det skapas ingen ny rad i intygsöversikten när ett nytt intyg skrivs förrän statusuppdateringen kommer
  • Det går inte att öppna ett intygsutkast i Webcert förrän statusuppdateringen kommer
  • Vid signering av tidigare skrivet intygsutkast försvinner inte posten i JO12 förrän statusuppdateringen kommer
  • Vid makulering av intyg eller radering av intygsutkast i Webcert försvinner inte raden i intygsöversikten förrän statusuppdateringen kommer

Felsökning pågår hos Inera, se Driftstörning Webcert: https://www.inera.se/aktuellt/driftstatus/7865/

Publicerad: 2018-11-30

Senast ändrad: