Direkt till innehållet

Webcert: uppdaterad information problem i VDI-miljö

För att lösa pågående problem med att nå Webcert i VDI-miljön kommer en ny VDI-version att driftsättas 12/12 kl. 07.30.

Om användaren är inloggad vid uppgraderingen visas ett meddelande som ber användaren logga ut. Utloggning ska då ske via ”Start”-knappen.

Om användaren inte loggar ut kommer sessionen att avslutas, användaren ”slängs ut”. Efter inloggning i den nya versionen ska Webcert fungera normalt igen.

Vid problem efter uppgraderingen kontakta ServiceDesk.

Publicerad: 2019-12-11

Senast ändrad: