Direkt till innehållet

Webcert – Uppgradering den 31 mars

Uppgradering av Webcert till 6.6 kommer att ske tisdagen den 31 mars klockan 21.00-24.00. Under uppgraderingen är Webcert inte tillgängligt.

Releasen innehåller förändrad funktionalitet och felrättningar som bland annat:

  • · Tydligare funktionalitet vid svarsalternativ. När användaren väljer ett alternativ som gör att övriga inte längre är valbara, kommer dessa alternativ inaktiveras.
  • · Informationsruta vid kompletteringsbegäran när användaren klickar i checkboxen Hanterad, för att tydliggöra för användaren att när ett intyg markeras som hanterad så går det inte att ångra.
  • · Ny hantering av checkbox för administrativ frågor: När checkboxen Hanterad klickas i kommer denna checkbox ligga kvar, detta för att användaren ska kunna se vad som hänt med intyget. Tidigare försvann checkboxen när den klickats i.
  • · Ny design för påminnelse och svara senast-datum så att användaren hela tiden ser den senaste datumet, på ett och samma ställe.
  • · Förändrad design för att svara på administrativa frågor, avseende position av knappar och fritextfält.

För mer detaljerad information om innehåll, se bifogade release notes från Inera samt uppdaterade guider i VAS-hjälpen. 

 

 

Publicerad: 2020-03-26

Senast ändrad: