Direkt till innehållet

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK)

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) är regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning. Kunskapsstöden på webbplatsen innehåller uppdaterad och tillgänglighetsanpassad information som skrivs av expertgrupper med kliniker från hela landet. NKK är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)Senast ändrad: