Direkt till innehållet

Patientadministration

Gå till område
 • Asylsökande

  En viktig uppgift för Region Halland är att erbjuda hälso-...

 • Avgiftshandboken

  Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor....

 • Avvikelser

  Rapportering av avvikande händelser är en av hörnpelarna i arbetet...

 • Elektronisk hantering av frikort

  Den 7 juni 2016 införde Region Halland en tjänst för...

 • Patientens rättigheter

  Personuppgifter Information om patientens rättigheter avseende personuppgifter finns på webben eller...

 • Sjukresor

  Här beställer du som vårdpersonal liggande sjukresa och ambulanstransporter som behöver övervakning...