Direkt till innehållet

Asylsökande m fl

GAS

GAS svarar på frågor om bl a asylsökande är inskriven på Migrationsverket och kontaktuppgifter till boende.

Måndag till fredag  08.00-16.00.

Vårdenheter i egen regi
010-47 61 900
Val 2 följt av val 5 följt av val 2

Vårdenheter i privat regi
010-45 53 950
Val 2 följt av val 5

Migrationsverket

0771-235 235
010 485 65 26 Mottagningsenhet i Falkenberg

Information kostnadskrävande vård
Blankett Kostnadskrävande vård Nr 4492

Hälsoundersökning

Ersättning för hälsoundersökning för asylsökande är 1820 kronor.

Om innehållet
Senast ändrad: