Direkt till innehållet

Asylsökande m fl

GAS

GAS svarar på frågor om bl a asylsökande är inskriven på Migrationsverket och kontaktuppgifter till boende.

Måndag till fredag  08.00-16.00.

Vårdenheter i egen regi

010-47 61 900

Val 2 följt av val 5 följt av val 2

Vårdenheter i privat regi

010-45 53 950

Val 2 följt av val 5

Migrationsverket

0771-235 235

010 485 65 26 Mottagningsenhet i Falkenberg

Information kostnadskrävande vård

Blankett Kostnadskrävande vård Nr 4492

Hälsoundersökning

Ersättning för hälsoundersökning för asylsökande är 1820 kronor.

Dokument och länkar - Avgifter asylsökande

Standardiserat läkarintyg för LOUH för asylsökande BLANKETT NR 244011

Utbetalningsunderlag privata vårdgivare

Relaterad information - Avgifter asylsökande

Olika språk - vård i Sverige för asylsökande och tillståndslösa

Sjukresor för asylsökande

Asylsida vårdgivarwebben

Ersättning vaccinering av asylsökande barn

Senast ändrad: