Direkt till innehållet

Konventionsländer utländska medborgare och utlandssvenskar – Avgiftshandboken

Algeriet

Sjukvårdsavtal

Personer från Algeriet har rätt till akut sjukvård till vanlig patientavgift. För att få akut sjukvård till vanlig patientavgift skall giltigt pass visas LS § 244/95. Till akut vård räknas också nödvändiga återbesök.

Försäkringskassan på Gotland faktureras av GAS. Kopior av giltiga handlingar skickas till GAS, Redovisningsservice, Team vårdgivare

Personer som visar giltigt pass har rätt till högkostnadsskydd och frikort samt sjukresor.

Receipt from Region Halland for outpatient care

Receipt from Region Halland for outpatient care lämnas till patient som kan få ersättning för vårdkostnader i hemlandet, exempelvis från ett försäkringsbolag, när patient betalat vårdkostnader enligt utomlänsprislista.

Dokumentet består av två sidor varav sista sidan ska fyllas i av läkare i det fall patienten begär detta. Första sidan verifieras lämpligen av kassapersonal plus mottagningens stämpel.

Australien

Sjukvårdsavtal

Personer från Australien har rätt till nödvändig sjukvård till vanlig patientavgift.

För att få nödvändig sjukvård till vanlig patientavgift skall giltigt Australiskt pass visas, eller annat giltigt pass försett med tillstånd för innehavaren att vistas under obegränsad tid i Australien. Vården omfattar också mödra- och förlossningsvård.

Försäkringskassan på Gotland faktureras av GAS. Kopior av giltiga handlingar skickas till GAS, Redovisningsservice, Team vårdgivare

Personer som visar giltigt pass har rätt till högkostnadsskydd och frikort samt sjukresor.

Receipt from Region Halland for outpatient care

Receipt from Region Halland for outpatient care lämnas till patient som kan få ersättning för vårdkostnader i hemlandet, exempelvis från ett försäkringsbolag, när patient betalat vårdkostnader enligt utomlänsprislista.

Dokumentet består av två sidor varav sista sidan ska fyllas i av läkare i det fall patienten begär detta. Första sidan verifieras lämpligen av kassapersonal plus mottagningens stämpel.

Israel

Sjukvårdsavtal

Avtalet med Israel avser endast förlossningsvård. För att få förlossningsvård till vanlig patientavgift skall intyg visas.

Försäkringskassan på Gotland faktureras av GAS. Kopior av giltiga handlingar skickas till GAS, Redovisningsservice, Team vårdgivare

Receipt from Region Halland for outpatient care

Receipt from Region Halland for outpatient care lämnas till patient som kan få ersättning för vårdkostnader i hemlandet, exempelvis från ett försäkringsbolag, när patient betalat vårdkostnader enligt utomlänsprislista.

Dokumentet består av två sidor varav sista sidan ska fyllas i av läkare i det fall patienten begär detta. Första sidan verifieras lämpligen av kassapersonal plus mottagningens stämpel

Kanalöarna, Jersey, Guernsey och Isle of Man

Sjukvårdskonvention

Personer från kanalöarna Jersey, Guernsey och Isle om Man har rätt till akut sjukvård till vanlig patientavgift. För att få akut sjukvård till vanlig patientavgift skall giltigt pass eller intyg visas.

Försäkringskassan på Gotland faktureras av GAS. Kopior av giltiga handlingar skickas till GAS, Redovisningsservice, Team vårdgivare

Personer som visar giltigt pass eller intyg har rätt till högkostnadsskydd och frikort samt sjukresor.

Receipt from Region Halland for outpatient care

Receipt from Region Halland for outpatient care lämnas till patient som kan få ersättning för vårdkostnader i hemlandet, exempelvis från ett försäkringsbolag, när patient betalat vårdkostnader enligt utomlänsprislista.

Dokumentet består av två sidor varav sista sidan ska fyllas i av läkare i det fall patienten begär detta. Första sidan verifieras lämpligen av kassapersonal plus mottagningens stämpel.

Québec

Sjukvårdsavtal

Personer från Québec har rätt till all sjukvård till vanlig patientavgift under vistelse här.

Med vistelse menas den tid en person arbetar eller studerar här för kortare tid än ett år.

För att få all sjukvård till vanlig patientavgift ska försäkringsintyg från Québec och intyg om arbetstillstånd eller inskrivningsintyg från läroanstalt i Sverige som omfattas av den svenska lagstiftningen om studiestöd visas.

Försäkringskassan på Gotland faktureras av GAS.

Kopior av giltiga handlingar skickas till GAS, Redovisningsservice, Team vårdgivare

Personer som visar giltiga intyg har rätt till högkostnadsskydd och frikort samt sjukresor.

Receipt from Region Halland for outpatient care 

Receipt from Region Halland for outpatient care lämnas till patient som kan få ersättning för vårdkostnader i hemlandet, exempelvis från ett försäkringsbolag, när patient betalat vårdkostnader enligt utomlänsprislista.

Dokumentet består av två sidor varav sista sidan ska fyllas i av läkare i det fall patienten begär detta.

Första sidan verifieras lämpligen av kassapersonal plus mottagningens stämpel.

Turkiet

Personer från Turkiet kan ha rätt till planerad sjukvård, men inte akut vård, till vanlig patientavgift.

För att få planerad sjukvård till vanlig patientavgift ska personen visa ett förhandstillstånd, betalningsförbindelse, för planerad vård i Sverige.

Försäkringskassan på Gotland faktureras av GAS.

Kopior av giltiga handlingar skickas till GAS, Redovisningsservice, Team vårdgivare

Personer som visar giltiga intyg har rätt till högkostnadsskydd och frikort samt sjukresor.

Receipt from Region Halland for outpatient care 

Receipt from Region Halland for outpatient care lämnas till patient som kan få ersättning för vårdkostnader i hemlandet, exempelvis från ett försäkringsbolag, när patient betalat vårdkostnader enligt utomlänsprislista.

Dokumentet består av två sidor varav sista sidan ska fyllas i av läkare i det fall patienten begär detta.

Första sidan verifieras lämpligen av kassapersonal plus mottagningens stämpel.

Ungern

Ungern ingår i EU och patientavgiftsreglerna finns i stycket EU/EES – utländska medborgare och utlandssvenskar.

Sverige har också en sjukvårdskonvention med Ungern för personer som bor i Ungern men som inte har rätt till EU-kort.

Sjukvårdskonvention

Personer från Ungern som inte har rätt till EU-kort, har rätt till akut sjukvård. För att få akut sjukvård till vanlig patientavgift skall giltigt pass visas.

Försäkringskassan på Gotland faktureras av GAS.

Kopior av giltiga handlingar skickas till GAS, Redovisningsservice, Team vårdgivare

Personer som visar giltigt pass har rätt till högkostnadsskydd och frikort samt sjukresor.

Receipt from Region Halland for outpatient care 

Receipt from Region Halland for outpatient care lämnas till patient som kan få ersättning för vårdkostnader i hemlandet, exempelvis från ett försäkringsbolag, när patient betalat vårdkostnader enligt utomlänsprislista.

Dokumentet består av två sidor varav sista sidan ska fyllas i av läkare i det fall patienten begär detta.

Första sidan verifieras lämpligen av kassapersonal plus mottagningens stämpel.

Om innehållet
Senast ändrad: