Direkt till innehållet

Norden utländska medborgare och utlandssvenskar – Avgiftshandboken

Nordiska länder

  • Danmark
  • Färöarna
  • Grönland
  • Island
  • Norge
  • Finland
  • Åland

Akut/Nödvändig vård

Personer från Norden har rätt till nödvändig vård till vanlig patientavgift.

Krav 2019-01-01
Vuxen: Fullständiga person- och adressuppgifter tillsammans med giltigt pass, nationellt körkort eller ID kort. Körkort, ID handling eller Pass behöver inte vara svenska utan kan vara från det landet de är folkbokförda, dvs det kan t ex vara ett norsk ID kort som uppvisas.
Saknas ID handling så accepteras även ett EU-kort som är utfärdat i det nordiska landet.
Person under 18 år: Saknas egen ID handling accepterar FK kopia på ID handling från medföljande vuxen där dess personnummer ska framgå. Fullständiga personuppgifter på den vårdsökande ska bifogas.

Från Danmark gäller även Sundhedskort
Från Finland gäller även Kela Kort
Från Norge gäller även norskt bankkort eller uppehållstillstånd

Söker person vård själv, det saknas ID handling, ingen medföljande vuxen, är det avgift enligt utomlänsprislistan.

Uppvisas inte någon giltig handling gäller avgift enligt utomlänsprislistan.

Den nordiska konventionen ger personer bosatta i ovan nämnda länder – oavsett medborgarskap – rätt till nödvändig vård till samma avgifter som bosatta i Sverige. Det betyder att t ex en turkisk medborgare som bor i Danmark har rätt till nödvändig vård till ”vanlig” avgift i Sverige enligt den nordiska konventionen.

Planerad vård

Planerad vård söks i bosättningslandet. Om planerad vård ändå medges gäller intyg E112 eller S2 för att få vården till vanlig patientavgift. Saknas dessa intyg betalar patient avgift enligt utomlänsprislistan.

Försäkringskassan på Gotland faktureras av GAS för utländsk vård. Giltiga ID-handlingar eller fullständiga personuppgifter skickas till GAS, Redovisningsservice, Team Vårdgivare.

Receipt from Region Halland

Receipt from Region Halland for outpatient care lämnas till patient som kan få ersättning för vårdkostnader i hemlandet, exempelvis från ett försäkringsbolag, när patient betalat vårdkostnader enligt utomlänsprislista.

Dokumentet består av två sidor varav sista sidan ska fyllas i av läkare i det fall patienten begär detta. Första sidan verifieras lämpligen av kassapersonal plus mottagningens stämpel.

Om innehållet
Senast ändrad: