Direkt till innehållet

Högkostnadsskydd och frikort – Avgiftshandboken

Kontaktuppgifter

Beställa frikort och plastfickor, ​frikort@regionhalland.se
Beställa högkostnadskort, logistikservice@regionhalland.se

eFrikort i gemensam instans

Landsting och regioner som arbetar med eFrikort och är med i gemensam instans

Manualer

Manual efrikort för VAS registrering

Manual efrikort för verksamhet med VAS o SITHS kort

Manual efrikort för verksamhet med endast SITHS kort, dvs privat, tandvård och HMC

Manual efrikort för verksamhet utan VAS och SITHS kort

Manual efrikort för person med adresskydd, reservnummer och utan känd hemvist

Manual efrikort och extern tjänst inom Närsjukvård

Manual Preliminärt Frikort

Manual Samtycke

Manual Utträde ur eFrikort

Om innehållet
Senast ändrad: