Direkt till innehållet

Patientlagen

Patientlagen syftar till att främja patientens integritet och skapa förutsättningar för självbestämmande och delaktighet. Ett ökat patientinflytande har eftersträvats under många år, och lagen är ett direkt resultat av Patientmaktsutredningen.

Om innehållet
Senast ändrad: