Direkt till innehållet

Tolk

Här kan du beställa eller avbeställa en tolk från Tolkcentralen

  • Teckenspråkstolk
  • Skrivtolk
  • Taktilt teckenspråk
  • TSS
  • Tydligt tal
  • Taltjänsttolk

Beställa språktolk

Mer information om tjänsterna

Gå till Avtalskatalogen för att hitta varor, tjänster och service som har upphandlade ramavtal och leverantörsavtal med Region Halland.

Om innehållet
Senast ändrad: