Direkt till innehållet

Sjukresor

Här beställer du som vårdpersonal liggande sjukresa och ambulanstransporter som behöver övervakning

En sjukresa är en resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare.

Resan kan ske med:

  • Kollektivtrafik
  • Egen bil
  • Regionens sjukresefordon

Hälsan avgör vilken resa som är aktuell för patienten. Grundregeln är att patienten ska använda det billigaste färdsättet, med hänsyn till vad dennes hälsa tillåter (läs mer om vad som är medicinska skäl).

Patienten kan resa från folkbokföringsadress till:

  • av Region Halland finansierad sjukvård eller efter remiss till specialistmottagning som kan ge erforderlig vård
  • av Region Halland finansierad tandvård
  • utprovning, anpassning och hämtning av hjälpmedel efter ordination

Vilket innebär att om patienten själv väljer att söka vård utanför Halland så får hen stå för sin resa själv. Detta gäller även för dem som söker vård enligt den nya patientlagen (1 januari 2015). För mer information om patientlagen, se 1177.se

Intyg

Digitalt sjukreseintyg

Om du inte kan utfärda digitalt intyg, tänk på att intyget för sjukresor INTE ska lämnas till patienten utan skickas inom 14 dagar till:

Region Halland
Sjukresor
Box 517
301 80 Halmstad

Tänk på att:

  • ett intyg för sjukresor gäller högst ett år
  • för resor utanför Halland ska det finnas ett intyg INNAN en beställning av sjukresa i samband med högspecialiserad vård utanför Halland kan göras.

Reseintyg via webben – manual

Bokning

Patienten bokar själv sin resa via den gemensamma beställningscentralen för sjukresor tfn 0771-91 00 90.

Ersättning och utbetalningar

Ersättning för privat bil eller kollektivtrafik administreras Region Halland Sjukresor 010-4761950.

Mer information hittar du på https://www.1177.se/Halland/sa-fungerar-varden/sjukresor-och-fardtjanst/sjukresor-i-halland/

Kontaktinformation

För personal:

Region Halland
Sjukresor
010-476 19 00

För patienter:

Region Halland
Sjukresor
010-47 61 950

Informatör sjukresor

Är din avdelning är intresserade av ett informationsmöte? Eller att kunna boka sjukresor via webben?

Kontakta Åsa Clarelid
Sjukresor
tfn  0708-72 55 90
e-post asa.clarelid@regionhalland.se

 

Om innehållet
Senast ändrad: