Direkt till innehållet

Regional handlingsplan för patient-, brukar- och närståendemedverkan vid psykisk ohälsa

Syftet med denna regional handlingsplan är att öka medverkan och inflytande av patient, brukare och närstående i processer och utvecklingsarbeten på system- och verksamhetsnivå inom psykisk hälsa, i såväl kommunerna som regionen.

Handlingsplanen ersätter inte verksamheternas arbete på individ- eller verksamhetsnivå, utan ska komplettera och stödja det arbete som pågår, samt bidra till ökad samordning och jämlikhet.

Regional Handlingsplan för patient-, brukar- och närståendemedverkan vid psykisk ohälsa

Senast ändrad: