Direkt till innehållet

Uppdatering av styrande dokument

Under veckan har det gjorts en uppdatering av webbplatsen. Det innebär att styrande dokument (ex vårdriktlinjer och rutiner) visas på ett nytt sätt. Hittar du inte ett styrande dokument kan du alltid söka här:

Sök styrande dokument

Regional handlingsplan för patient-, brukar- och närståendemedverkan vid psykisk ohälsa

Syftet med denna regional handlingsplan är att öka medverkan och inflytande av patient, brukare och närstående i processer och utvecklingsarbeten på system- och verksamhetsnivå inom psykisk hälsa, i såväl kommunerna som regionen.

Handlingsplanen ersätter inte verksamheternas arbete på individ- eller verksamhetsnivå, utan ska komplettera och stödja det arbete som pågår, samt bidra till ökad samordning och jämlikhet.

Regional Handlingsplan för patient-, brukar- och närståendemedverkan vid psykisk ohälsa

Senast ändrad: