Direkt till innehållet

Stödjande dokument – BHVi

BHVi är råd och rekommendationer från den centrala barnhälsovårdsenheten. De handlar om arbetsmoment och rutiner som ska gälla för BVC. De är framtagna av barnhälsovårdöverläkaren och hälso- och sjukvårdsstrateg. Listan är uppdaterad september 2020.

 

Angående införandet av allmän rotavirusvaccination (BHVi 190614)

BHVi tabell

Angående hörselundersökning med lekaudiometri (BHVi 2015:1)

Angående åtgärder vid akut allergisk reaktion på BVC (BHVi 2014:3)

Angående journalföring vid EPDS-screening (BHVi 2014:1)

Angående postbefordran av journalhandling

Angående vaccination av förskolebarn utanför barnvaccinationsprogramet (BHVi 2013:3)

Angående utlandsresor med små barn (BHVi 2013:2)

Hälsoundersökning av flyktingbarn (BHVi 2012:4)

Angående journaldokumentation (BHVi 2012:3)

Första läkarundersökningen på BVC (BHVi 2012:2)

Remissindikation efter hörseltestning på BVC (BHVi 2012:1)

Journalarkivering definitivt inaktuella barnhälsovårdsjournaler (BHVi 2011:1)

Glukos som smärtlindring vid vaccination (BHVi 2010:4)

Integrering av VAS och pappersjournalen för barnhälsovård (BHVi 2010:3)

Vaccination av prematura barn (BHVi 2010:1)

Verksamheten på BVC under pandemivaccination (BHVi 2009:4)

Förskolor och det samhällsmedicinska ansvaret (BHVi 2009:2)

Angående åtgärder vid upprepade uteblivna besök (BHVi 2009:1)

Angående samverkan mellan barnhälsovården och tandvården (BHVi 2008:1)

Skolförberedande undersökning vid 5 år (2007:8)

Barnhälsovårdsråden - ny lydelse i metodbok (2007:7)

Vaccinationsställen 3-5-12 mån (2007:6)

Vårdenhetsval och dokumenthantering (2007:5)

Angående vårdenhetsval och dokumenthantering (BHVi 2007:4)

Nya föreskrifter om vaccination av barn (Tetravac) (2007:3)

MPR-vaccination vid äggallergi (2006:6)

Förändring av basprogrammet (2006:3)

 

 

Senast ändrad: