Direkt till innehållet

Stödjande dokument – Material och metod

Adoptivbarn

Anpassat basprogram för adoptivbarn

Eftersom adoptivbarnet oftast är flera månader eller år gammalt vid ankomsten till Sverige behöver kontakten med BVC individualiseras då familjen behöver mer stöd, hjälp och information än det gängse basprogrammet erbjuder för den ålder barnet befinner sig.

För mer information läs Rikshandboken som är framtagen av en arbetsgrupp inom barnhälsovården i Sverige samt Handboken för socialtjänstens handläggning av internationella och nationella adoptioner.

Amning

Bröstkomplikationer amning

Amning och läkemedel (2018)

Bra mat till ammande kvinnor 2014

Föräldraskap

Läs mer om utbildning i jämställt föräldraskap

Föräldrautbildning

Föräldrautbildning del 1 4-6 veckor

Föräldrautbildning del 2 2-3 mån

Föräldrautbildning del 3 3-4 mån

Föräldrautbildning del 4 4-5 mån

Föräldrautbildning del 5 5-6 mån

Föräldrautbildning del 6 6-7 mån

Föräldrautbildning del 7 7-8 mån

Föräldrautbildning del 8 9-10 mån

Föräldrautbildning del 9 10-11 mån

Hälsoundersökningar

Bukomfång - frågor och svar (BVC-medarbetare)

Bukomfång - frågor och svar (vårdnadshavare)

Barns hörsel - screeningformulär

För information om undersökningar i 18 månaders, 2 års, 3 års, 4 års och 5 års ålder klicka på fliken i vänsterspalten.

Informationsmaterial

Överföringsrapport

Bra mat för barn 0-5 år - handledning för barnhälsovården

Rapport "Det späda barnet som anhörig" Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Patientinformation - Hur man lagar och äter mat utan mjölkprodukter

Utdrag ur Region Hallands underlag för årlig sammanställning av barn 2013

Dokumenthanteringsplan BHV 2014

Kost och nutrition

Sammanställning av Bröstmjölk - Modersmjölksersättning

Bra mat för barn 0-5 år - handledning för barnhälsovården

Normal ätutveckling hos barn

Råd om mat för barn 0-5 år

Ätutveckling hos barn

Översikt pediatrisk nutrition

Neonatal rådgivning

Rådgivning neonatal avd. 17 Halmstad, tel. 035-136593, onsdag och torsdag 08.00-09.00

Språk och språkutveckling

Här hittar du material och kunskap som kan användas inom BHV för egen fortbildning men även i kontakt med barn och vårdnadstagare. Du hittar manual för ert språkliga bedömningsmaterial, informationsmaterial att använda och trycka ut.

Manualer

Här hittar du manualer med information kring hur du ska använda språkliga arbetsmaterial samt det språkstimulansmaterial ni använder i form av illustrationer, filmer och pappersmaterial. I manualerna hittar du fler tips och råd att använda i kontakt med vårdnadstagare.

Manual bildkortslåda

Manual språkstimulans

Språkfyran

Här hittar du manual och råd när du använder bedömningsmaterialet Språkfyran.

Att börja använda Språkfyran

Komplettering kring utförande av Språkfyran

Information till tolk inför testning med Språkfyran

Material för utskrift

Här hittar du broschyrer och trycksak att användas för information till vårdnadstagare eller som allmän information att sätt upp på ert BVC eller VC. Det är tillåtet att tryckas ut och förmedlas.

Barnets språkutveckling - Blädderblock och PowerPoint till föräldragrupp

Barnets språkstimulans - Affisch med QR kod till filmer på 1177.se

Barnets språkstimulans - Broschyr med QR kod till filmer på 1177.se

Övrigt

Här hittar du information om övrigt material gällande språkbedömning och kontakt med Logopedi och andra kontakter.

Frågor till målsman med flerspråkiga barn

Logopedi – Remiss från barnhälsovården till logopedimottagningen

Samarbete mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige

Strama

STRAMA-utbildning på BVC

"Barn, infektioner och antibiotika" är en utbildning som är avsedd att användas inom ramen för BVC:s föräldrautbildning.

Föräldrautbildning är en inarbetad verksamhet på flertalet barnavårdscentraler (BVC) i landet. Flera träffar med olika teman brukar ingå under barnets första levnadsår. Gemensamt för många småbarnsföräldrar är att förskolestarten närmar sig i ettårsåldern. Det är positivt ur många aspekter, men det är också en tid då många upplever att deras barn blir mer sjuka i olika infektioner.

Utbildningen "Barn, infektioner och antibiotika" syftar till att ge kunskap och förståelse kring vardagliga infektioner hos barn. Den avser också skapa insikt i varför antibiotika inte alltid är ett självklart val.

Material

Ladda ner bildspel, manual och broschyr genom att klicka dig vidare till Strama Hallands hemsida.

Terapirekommendationer

Kapitel 1.4 Råd för spädbarn och vårdnadshavare

Kapitel 16 Övervikt och fetma i barndomen

Övrigt material och metoder

Nationell målbeskrivning för läkartjänstgöring på BVC

Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom barnhälsovården

Riktlinjer för barnhälsovård i Halland

 

 

 

 

 

 

 

 

 Senast ändrad: