Direkt till innehållet

Referensgrupp BVC-ssk Halland

Barnhälsovårdsenheten har som uppgift att utveckla barnhälsovården.

Eftersom mycket av det arbete som utförs på en BVC endast berör BVC-sjuksköterskan så finns det en referensgrupp för BVC-sjuksköterskor.

Syftet med referensgruppen för BVC-sjuksköterskor är att utveckla barnhälsovården utifrån BVC-sjuksköterskornas perspektiv och arbetsområde och därmed att fungera som ett bollplank till barnhälsovårdsteamet.

Gruppen träffas två gånger per år med barnhälsovårdsutvecklaren. Sammansättningen i gruppen är 1-2 BVC-sjuksköterskor/kommun. Det finns representanter från privata såväl som offentliga, från renodlade BVC såväl som integrerade BVC. Barnhälsovårdsöverläkaren är ständig resursperson och deltar vid behov i dessa möten.

Senast ändrad: