Direkt till innehållet

Samhällsmedicinskt ansvar – förskolor

Barnavårdscentralerna inom Region Halland har ett samhällsmedicinskt ansvar gentemot förskolebarnen som grupp, deras föräldrar och förskolepersonalen. Ansvaret handlar om information, stöd och åtgärder och innebär i detta sammanhang att agera vid olika typer av ohälsoutbrott, exempelvis smittsamma sjukdomar och industriutsläpp. Barnhälsovårdens riktlinjer inom Region Halland säger att alla förskolor, såväl kommunala som enskilda, ska kontaktas minst en gång per år.

Vårdenhetschefen fördelar ansvaret för förskolorna vid sina barnavårdscentraler. I de fall då enheten inte har egna barnavårdscentraler får det bli en fråga i avtalet med den eller de enheter som tillhandahåller barnhälsovård inom länet.Relaterad information

Karta - Vårdval Halland och privata vårdgivare

Senast ändrad: