Direkt till innehållet

Stödjande material – övrigt

Fyss: Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar

Nationella rekommendationer under covid-19-pandemin

Från 19 april 2021 är båda föräldrar välkomna vid BVC-besök under förutsättning att gällande hygienrutiner och corona-restriktioner beaktas.

Att en förälder finns med digitalt eller via mobiltelefon är fortsatt ett alternativt sätt att främja båda föräldrars delaktighet.

Vad gäller rekommendationen att bära munskydd på BVC, för föräldrar, kan eventuell rädsla hos barnet medföra avsteg om BHV-personal bedömer att det behövs för barnets bästa och i bedömningen av barnets utveckling.

Nationella rekommendationer under covid-19-pandemin (Rikshandboken Barnhälsovård)

 

Mitt vaccin

Information om MittVaccinSenast ändrad: