Direkt till innehållet

Allmän pediatrik

Vårdriktlinjer gällande Allmän pediatrikAdoptivbarn - hälsoundersökning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-01-27 08:40:19
Granskare:1813;#Ogionwo Lange Elsa HS BARN
Huvudförfattare: Ogionwo Lange Elsa HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Alkoholintoxikation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-03-18 11:51:45
Granskare:
Huvudförfattare: Bergendahl Sophie HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Allergi och/eller Astma, rekommendationer för närsjukvården gällande barn och ungdomar i Halland

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-04-15 20:54:20
Granskare:900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Allergisektionens stencilsamling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-04-13 17:16:38
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Anafylaxi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-06-24 09:19:55
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#1148;#Molnu00e1r Krisztina HS BARN
Huvudförfattare: Molnu00e1r Krisztina HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Anafylaxi SFFA

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-04-15 20:55:15
Granskare:900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Antibiotikaguide för behandling av barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-03 16:27:01
Granskare:12692;#Bohlin Anna HS BARN;#12692;#Bohlin Anna HS BARN;#3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN
Huvudförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN
Medförfattare: Bohlin Anna HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Antibiotikaprovokation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-27 18:28:23
Granskare:900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN
Huvudförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Medförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Antibiotikareaktioner

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-27 18:27:58
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Antibiotikaval - behandlingsrekommendationer (allmänpediatrik)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-11 16:56:57
Granskare:
Huvudförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Arbetstryck vid inhalation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-27 18:29:32
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Astma - Stadieindelning barn < / > 3 år

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-27 18:30:22
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Astma - underhållsbehandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-03-06 12:59:27
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Astma - Underhållsbehandling med leukotrienantaagonisk och inhalationssteroid av föreskolebarn med astma

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-27 18:30:57
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Astma och obstruktivitet - Akutbehandling och läkemedel

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-02-18 15:32:25
Granskare:
Huvudförfattare: Hengst Dörte HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Astmabehandling med andningsbehållare

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-27 18:28:48
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Atopiskt eksem hos barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-03-08 20:14:26
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Barn - akut gynekologisk vård KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus, Akutkliniken Hallands sjukhus, Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-05 17:19:34
Granskare:
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Barn-MIG

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus, Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-06-24 11:34:52
Granskare:3070;#Persson Anna P HS ANE
Huvudförfattare: Persson Anna P HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Barnonkologihandboken lokala riktlinjer Hallands sjukhus Halmstad

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-10-28 14:00:35
Granskare:
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Bi- och getingallergi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-03-08 20:20:38
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Blodtrycksmätning - ambulatorisk

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-12-11 10:17:44
Granskare:
Huvudförfattare: Lundahl Caroline HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Blodtrycksmätning på barnmottagningarna i Region Halland

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-12-11 10:15:35
Granskare:
Huvudförfattare: Lundahl Caroline HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Blåsljud - Checklista för bedömning av barn över 1(½) år

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-11-07 08:21:58
Granskare:1017;#Harling Solweig HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Blåsljud vid hjärtauskultation efter nyföddhetsperioden i öppenvården

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus, Närsjukvården Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-22 14:06:14
Granskare:
Huvudförfattare: Wede Mia HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Borrelios hos barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2013-10-17 15:26:34
Granskare:4675;#Nilsson Nils-u00d6sten HS BARN;#3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN;#4675;#Nilsson Nils-u00d6sten HS BARN;#3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN
Huvudförfattare: Wede Oskar HS BARN
Medförfattare: Nilsson Nils-Östen HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Bricanylinfusion vid svår obstruktivitet

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-03-08 20:20:10
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Celiaki (K90.0) och suspekt celiaki (K90.0B)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-03-11 19:55:19
Granskare:1606;#Marthinsen Lars HS BARN;#1606;#Marthinsen Lars HS BARN;#7515;#Davidsson Bu00e5rdu00e9n Birgitta HS BARN
Huvudförfattare: Davidsson Bårdu00e9n Birgitta HS BARN
Medförfattare: Marthinsen Lars HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Diabetes debut

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-10-08 17:09:09
Granskare:4675;#Nilsson Nils-u00d6sten HS BARN
Huvudförfattare: Nilsson Nils-Östen HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Diabetes med ketoacidos

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-01-20 21:21:11
Granskare:8371;#Helm Nathalie HS BARN
Huvudförfattare: Helm Nathalie HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Diabetes, tilläggsbehandlingar

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-10-08 17:08:44
Granskare:4675;#Nilsson Nils-u00d6sten HS BARN
Huvudförfattare: Nilsson Nils-Östen HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Dödsfall på barnakuten, livlöshet eller plötslig spädbarnsdöd (SIDS)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-07 13:50:18
Granskare:8298;#Bju00f6rnsson Viktor HS BARN
Huvudförfattare: Björnsson Viktor HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

EEG - Behandling med Melatonin inför sömn-EEG för barn 2-12 år

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-03-10 20:17:38
Granskare:5385;#Szakacs Attila HS BARN
Huvudförfattare: Szakacs Attila HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

EEG-registrering - inneliggande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-22 08:58:14
Granskare:9174;#Eklund Jannie HS BARN
Huvudförfattare: Eklund Jannie HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

EKG - Lathund i fickformat

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-03-31 04:53:16
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

EKG - Normalvärdestabeller för barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-03-31 04:53:47
Granskare:
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

EKG-tolkning barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-03-31 04:53:58
Granskare:
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Elolycka hos barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-06-21 16:38:43
Granskare:1017;#Harling Solweig HS BARN
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Encefalit hos postneonatala barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-02-06 14:48:00
Granskare:3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN;#5385;#Szakacs Attila HS BARN;#3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN;#5385;#Szakacs Attila HS BARN;#7916;#Aili Arvid HS BARN
Huvudförfattare: Aili Arvid HS BARN
Medförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Enures

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-10-26 22:38:15
Granskare:3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN
Huvudförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Febril neutropeni - barncancer

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-03-10 20:17:04
Granskare:
Huvudförfattare: Ek Torben HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Ferinject (Dextriferron) och dosberäkning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-07-12 22:53:10
Granskare:1606;#Marthinsen Lars HS BARN
Huvudförfattare: Marthinsen Lars HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Funktionella magtarmbesvär hos barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-10-04 21:18:48
Granskare:4609;#Melkersson Annelie HS BARN
Huvudförfattare: Melkersson Annelie HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Gastroenterit

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-01-12 22:43:52
Granskare:2214;#Wede Mia HS BARN
Huvudförfattare: Wede Mia HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Henoch-Schönleins Purpura

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-01-12 22:39:19
Granskare:6174;#Ohlin Graffner Karin HS BARN;#3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN;#6174;#Ohlin Graffner Karin HS BARN;#3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN;#4609;#Melkersson Annelie HS BARN
Huvudförfattare: Melkersson Annelie HS BARN
Medförfattare: Ohlin Graffner Karin HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Hjärtsviktsbehandling (allmänpediatrik)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-06-21 16:38:28
Granskare:1017;#Harling Solweig HS BARN
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

HLR - Larmrutin barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-11-03 14:49:57
Granskare:
Huvudförfattare: Rosdahl Johanna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

HLR - Läkemedel barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Roswall Josefine HS BARN, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-11-03 14:50:10
Granskare:
Huvudförfattare: Rosdahl Johanna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

HLR - Återupplivning vid cirkulationsstillestånd hos barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-07-08 13:39:01
Granskare:1017;#Harling Solweig HS BARN
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

HLR algoritm för barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-04-16 10:53:52
Granskare:1017;#Harling Solweig HS BARN
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Huggormsbett

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-11 15:08:35
Granskare:10660;#Stengu00e5rd Hu00e5gu00e5 Frida HS BARN
Huvudförfattare: Stengård Hågå Frida HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Hydrocefalus - opererad

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-09-26 13:19:58
Granskare:2225;#Nilsdotter Eva-Karin HS BARN
Huvudförfattare: Nilsdotter Eva-Karin HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Hyperton dehydrering

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-01-12 22:45:54
Granskare:2214;#Wede Mia HS BARN
Huvudförfattare: Wede Mia HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Hypoglykemiutredning - efter neonatalperioden

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-09-14 21:25:30
Granskare:4675;#Nilsson Nils-u00d6sten HS BARN
Huvudförfattare: Nilsson Nils-Östen HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Hyposens - handläggning av reaktion efter SCIT

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-03-08 20:19:45
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Hypotont barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-06-18 17:09:01
Granskare:4580;#Darin Niklas HS BARN;#3698;#Lanneskog Karin HS BARN;#2225;#Persson Eva-Karin HS BARN;#4580;#Darin Niklas HS BARN;#3698;#Lanneskog Karin HS BARN;#2225;#Persson Eva-Karin HS BARN;#5385;#Szakacs Attila HS BARN
Huvudförfattare: Szakacs Attila HS BARN
Medförfattare: Darin Niklas HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Hälta hos barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-02-11 10:16:12
Granskare:
Huvudförfattare: Hammarling Lisa HS BARN
Medförfattare: Darhult Viktor ADH RTG
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Högflödesbehandling - Optiflow

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-10-08 10:01:47
Granskare:1346;#Isaksson Helen HS BARN;#1346;#Isaksson Helen HS BARN;#3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN
Huvudförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN
Medförfattare: Isaksson Helen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

IBD / Inflammatorisk tarmsjukdom

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-10-08 17:12:52
Granskare:
Huvudförfattare: Davidsson Bårdu00e9n Birgitta HS BARN
Medförfattare: Marthinsen Lars HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

IBS - Irritabel tarm

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-10-24 12:48:02
Granskare:4609;#Melkersson Annelie HS BARN
Huvudförfattare: Melkersson Annelie HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Influensavaccination

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-10-30 06:53:01
Granskare:
Huvudförfattare: Lingman Framme Jenny HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Inhalationsapparater - förskrivning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-03-08 20:18:53
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Inhalationsterapi - teknik

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomsmottagningen Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-04-15 20:55:54
Granskare:900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Intranasala läkemedel för barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Akuten Läkare Varberg, Akutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad, Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-04-23 14:48:55
Granskare:
Huvudförfattare: Edberg David HS
Medförfattare:
Redaktör: Lindh Anneli HS AKK
Kapitel:

Intravenös vätskebehandling till (fullgångna) barn> 1 veckas ålder

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-12-19 05:59:40
Granskare:3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN
Huvudförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

KAD - kateterstorlekar och insättningslängd

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-10-08 17:32:50
Granskare:6813;#Gilljam Britt-Mari HS BARN;#6813;#Gilljam Britt-Mari HS BARN;#3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN
Huvudförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN
Medförfattare: Gilljam Britt-Mari HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Kapselbiopsi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-10-08 17:20:39
Granskare:
Huvudförfattare: Davidsson Bårdu00e9n Birgitta HS BARN
Medförfattare: Marthinsen Lars HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Kloralhydrat - användning vid MR-undersökning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-26 11:13:31
Granskare:5087;#Lingman Framme Jenny HS BARN
Huvudförfattare: Lingman Framme Jenny HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Kolik (spädbarn, 3-månaders)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-11-24 22:52:39
Granskare:
Huvudförfattare: Helm Nathalie HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Konverteringsguide för opoider

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-11-07 08:21:44
Granskare:1017;#Harling Solweig HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Kramper- Status epilepticus hos barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-09-10 15:22:57
Granskare:5385;#Szakacs Attila HS BARN
Huvudförfattare: Szakacs Attila HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Krupp - handläggning av barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-11-19 22:35:30
Granskare:708;#Hengst Du00f6rte HS BARN
Huvudförfattare: Hengst Dörte HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Laktosintolerans, handläggning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-04-15 20:54:49
Granskare:900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Leverbiopsi - perkutan

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-12-30 11:29:44
Granskare:7515;#Davidsson Bu00e5rdu00e9n Birgitta HS BARN
Huvudförfattare: Davidsson Bårdu00e9n Birgitta HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Lustgas vid procedursmärta

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-09-28 23:18:24
Granskare:8659;#Gu00f6ransson Maria HS BARN;#5127;#Karlsson Therese HS BARN;#8659;#Gu00f6ransson Maria HS BARN;#5127;#Karlsson Therese HS BARN;#2031;#Kasemo Anna HS BARN
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare: Göransson Maria HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Läkemedel - ordination enligt generella direktiv

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-01-31 17:24:17
Granskare:3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN
Huvudförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Läkemedel - Spädningslista

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-09 13:52:53
Granskare:3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN
Huvudförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Meningit, bakteriell hos barn över 1 månad

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-30 16:51:38
Granskare:
Huvudförfattare: Ohlin Graffner Karin HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Methotrexate - högdosbehandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-11-19 22:38:18
Granskare:3533;#Haag Annika HS BARN;#3533;#Haag Annika HS BARN
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Medförfattare: Haag Annika HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Myokardit

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-06-21 16:37:51
Granskare:1017;#Harling Solweig HS BARN
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Neutropeni - utredning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-09 16:34:33
Granskare:2068;#Ek Torben HS BARN
Huvudförfattare: Ek Torben HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Obesitaskirurgi för ungdomar som nått 18 år

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-28 13:33:58
Granskare:
Huvudförfattare: Sjögren Lovisa HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Obstipation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-19 13:30:54
Granskare:4609;#Melkersson Annelie HS BARN
Huvudförfattare: Melkersson Annelie HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

PEWS-bedömning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-06-07 11:29:56
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Postinfektiösa långtidssymtom hos barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-10-28 16:24:18
Granskare:1219;#Roswall Josefine HS BARN
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Pylorusstenos

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-05-16 16:24:55
Granskare:
Huvudförfattare: Molnu00e1r Krisztina HS BARN
Medförfattare: Christensen Jens HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Retentio testis

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-12-03 10:29:59
Granskare:754;#Koss Modig Katarina HS URO;#754;#Koss Modig Katarina HS URO;#4675;#Nilsson Nils-u00d6sten HS BARN
Huvudförfattare: Nilsson Nils-Östen HS BARN
Medförfattare: Koss Modig Katarina HS URO
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

RSV-bronkiolit

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-03-10 20:25:34
Granskare:2802;#Tilander Hanna HS BARN;#2802;#Tilander Hanna HS BARN;#3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN
Huvudförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN
Medförfattare: Tilander Hanna HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Sedering - Midazolam

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-01-15 11:45:14
Granskare:
Huvudförfattare: Marthinsen Lars HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Sedering med dexmedetomidin - Dexdor - via nasal administrering

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-08-23 12:55:50
Granskare:
Huvudförfattare: Lingman Framme Jenny HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Sexuella övergrepp och barnmisshandel

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-04-07 10:45:45
Granskare:
Huvudförfattare: Wede Mia HS BARN
Medförfattare: Wede Oskar HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Shuntmätning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-03-10 20:19:02
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Smärtbedömning - arbetsfördelning vid inneliggande bedömning av kronisk smärta

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-05-09 22:08:50
Granskare:3376;#Klaverdal Sara HS REH;#2489;#Hedin u00c5sa HS REH;#3376;#Klaverdal Sara HS REH;#2489;#Hedin u00c5sa HS REH
Huvudförfattare: Håkansson Klara HS BARN
Medförfattare: Klaverdal Sara HS REH;
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Smärtbehandling av barn - allmänt

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus, Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2014-10-06 15:39:00
Granskare:
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Medförfattare: Nygren Henriette HS ANE
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Smärtlindring - Generella ordinationer

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus, Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2014-10-06 15:38:31
Granskare:
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Medförfattare: Nygren Henriette HS ANE
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Smärtlindring till barn - övergripande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus, Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-06-05 11:32:00
Granskare:1017;#Harling Solweig HS BARN
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Smärtlindring vid brännskada

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus, Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2014-10-06 15:38:02
Granskare:
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Medförfattare: Nygren Henriette HS ANE
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Smärtlindring vid flerfunktionshinder

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus, Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2014-10-06 15:39:23
Granskare:
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Medförfattare: Nygren Henriette HS ANE
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Smärtlindring vid långvarig smärta

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus, Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2014-10-06 15:39:49
Granskare:
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Smärtlindring vid onkologi / mucosit / palliativ vård

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus, Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2014-10-06 15:37:36
Granskare:
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Medförfattare: Nygren Henriette HS ANE
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Smärtlindring vid procedursmärta

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus, Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-02-01 08:06:50
Granskare:
Huvudförfattare: Lingman Framme Jenny HS BARN
Medförfattare: Nygren Henriette HS ANE;
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Takykardi hos barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-06-21 16:37:33
Granskare:1017;#Harling Solweig HS BARN
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Takykardi hos barn - Adenosininjektion

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-06-21 16:39:01
Granskare:1017;#Harling Solweig HS BARN
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Tensilontest (edrophonium chloride)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-09-04 15:54:45
Granskare:5385;#Szakacs Attila HS BARN
Huvudförfattare: Szakacs Attila HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

TNF-blockerare (INFLIXIMAB) vid IBD

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-19 13:27:23
Granskare:7515;#Davidsson Bu00e5rdu00e9n Birgitta HS BARN
Huvudförfattare: Davidsson Bårdu00e9n Birgitta HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Tumörlys syndrom (TLS;Tumor Lysis Syndrome)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-06-12 21:04:04
Granskare:
Huvudförfattare: Ek Torben HS BARN
Medförfattare: Szakacs Attila HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Urinblåsans kapacitet hos barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-11-10 16:02:08
Granskare:3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN
Huvudförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Urinprovtagning via kateter

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-03-22 09:19:09
Granskare:
Huvudförfattare: Gilljam Britt-Mari HS BARN
Medförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Urinretention hos barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-03-31 04:52:49
Granskare:3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN
Huvudförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Urintappning på barn i alla åldrar

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-10-08 17:30:15
Granskare:6813;#Gilljam Britt-Mari HS BARN;#6813;#Gilljam Britt-Mari HS BARN;#3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN
Huvudförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN
Medförfattare: Gilljam Britt-Mari HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Urinvägsinfektioner och vesikouretral reflux hos barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-10-20 14:34:30
Granskare:
Huvudförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Urinvägsprofylax - dosering vid långtidsprofylax och engångskateterisering i samband med MUCG

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-06-19 20:55:23
Granskare:
Huvudförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Uro-/nefrologiska undersökningar på dagvården i Halmstad

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-01-19 20:34:03
Granskare:3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN
Huvudförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Urtikaria

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-16 13:46:05
Granskare:
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Vaccination av allergiska barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-03-08 20:18:25
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Vaccination av barn med tidigare vaccinreaktion

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-03-08 20:18:00
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Vaccination basprogram

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-03-08 20:17:23
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Senast ändrad: