Direkt till innehållet

Allmän pediatrik

Vårdriktlinjer gällande Allmän pediatrik

Adoptivbarn - hälsoundersökning
Titel: Adoptivbarn - hälsoundersökning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-01-27
Huvudförfattare: Ogionwo Lange Elsa HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Alkoholintoxikation
Titel: Alkoholintoxikation
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-03-18
Huvudförfattare: Bergendahl Sophie HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Allergi och/eller Astma, rekommendationer för närsjukvården gällande barn och ungdomar i Halland
Titel: Allergi och/eller Astma, rekommendationer för närsjukvården gällande barn och ungdomar i Halland
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-04-14
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Allergisektionens stencilsamling
Titel: Allergisektionens stencilsamling
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-04-12
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Anafylaxi
Titel: Anafylaxi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-06-23
Huvudförfattare: Molnár Krisztina HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik - Allergologi
Fastställare: Verksamhetschef
Anafylaxi SFFA
Titel: Anafylaxi SFFA
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-04-14
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotikaguide för behandling av barn
Titel: Antibiotikaguide för behandling av barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-05-02
Huvudförfattare: Lindén Magnus HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotikaprovokation
Titel: Antibiotikaprovokation
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-02-27
Huvudförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotikareaktioner
Titel: Antibiotikareaktioner
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-02-27
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotikaval - behandlingsrekommendationer (allmänpediatrik)
Titel: Antibiotikaval - behandlingsrekommendationer (allmänpediatrik)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-05-10
Huvudförfattare: Lindén Magnus HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Arbetstryck vid inhalation
Titel: Arbetstryck vid inhalation
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-02-27
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Astma - Stadieindelning barn < / > 3 år
Titel: Astma - Stadieindelning barn < / > 3 år
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-02-27
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Astma - Underhållsbehandling med leukotrienantaagonisk och inhalationssteroid av föreskolebarn med astma
Titel: Astma - Underhållsbehandling med leukotrienantaagonisk och inhalationssteroid av föreskolebarn med astma
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-02-27
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Astma - underhållsbehandling
Titel: Astma - underhållsbehandling
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-03-06
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Astma och obstruktivitet – Akutbehandling och läkemedel
Titel: Astma och obstruktivitet – Akutbehandling och läkemedel
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-25
Huvudförfattare: Hengst Dörte HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Astmabehandling med andningsbehållare
Titel: Astmabehandling med andningsbehållare
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-02-27
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Atopiskt eksem hos barn
Titel: Atopiskt eksem hos barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-03-08
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Barn - akut gynekologisk vård KK HS
Titel: Barn - akut gynekologisk vård KK HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-03-05
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus - Akutkliniken Hallands sjukhus - Operation Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Barn, unga och familj
Medicinsk term: Gynekologi - Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Barnonkologihandboken lokala riktlinjer Hallands sjukhus Halmstad
Titel: Barnonkologihandboken lokala riktlinjer Hallands sjukhus Halmstad
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-27
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik - Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Bi- och getingallergi
Titel: Bi- och getingallergi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-03-08
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik - Stick- och bett - Allergologi
Fastställare: Verksamhetschef
Blodtrycksmätning - ambulatorisk
Titel: Blodtrycksmätning - ambulatorisk
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-12-11
Huvudförfattare: Lundahl Caroline HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Blodtrycksmätning på barnmottagningarna i Region Halland
Titel: Blodtrycksmätning på barnmottagningarna i Region Halland
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-28
Huvudförfattare: Lundahl Caroline HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Blåsljud - Checklista för bedömning av barn över 1 år
Titel: Blåsljud - Checklista för bedömning av barn över 1 år
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-22
Huvudförfattare: Wede Mia HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus - Närsjukvården Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Blåsljud vid hjärtauskultation efter nyföddhetsperioden i öppenvården
Titel: Blåsljud vid hjärtauskultation efter nyföddhetsperioden i öppenvården
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-30
Huvudförfattare: Wede Mia HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus - Närsjukvården Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Borrelios hos barn
Titel: Borrelios hos barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2013-10-16
Huvudförfattare: Wede Oskar HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Bricanylinfusion vid svår obstruktivitet
Titel: Bricanylinfusion vid svår obstruktivitet
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-03-08
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Celiaki (K90.0) och suspekt celiaki (K90.0B)
Titel: Celiaki (K90.0) och suspekt celiaki (K90.0B)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-03-11
Huvudförfattare: Davidsson Bårdén Birgitta HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Diabetes - nyupptäckt utan ketoacidos
Titel: Diabetes - nyupptäckt utan ketoacidos
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-01
Huvudförfattare: Bergendahl Sophie HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Diabetes debut
Titel: Diabetes debut
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-10-07
Huvudförfattare: Nilsson Nils-Östen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Diabetes med ketoacidos
Titel: Diabetes med ketoacidos
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-07-14
Huvudförfattare: Bergendahl Sophie HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Diabetes, tilläggsbehandlingar
Titel: Diabetes, tilläggsbehandlingar
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-10-07
Huvudförfattare: Nilsson Nils-Östen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Dödsfall på barnakuten, livlöshet eller plötslig spädbarnsdöd (SIDS)
Titel: Dödsfall på barnakuten, livlöshet eller plötslig spädbarnsdöd (SIDS)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-09-06
Huvudförfattare: Björnsson Viktor HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
EEG – Behandling med Melatonin inför sömn-EEG för barn 2-12 år
Titel: EEG – Behandling med Melatonin inför sömn-EEG för barn 2-12 år
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-03-10
Huvudförfattare: Szakacs Attila HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
EEG-registrering - inneliggande
Titel: EEG-registrering - inneliggande
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-02-22
Huvudförfattare: Eklund Jannie HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
EKG - Lathund i fickformat
Titel: EKG - Lathund i fickformat
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-03-30
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
EKG - Normalvärdestabeller för barn
Titel: EKG - Normalvärdestabeller för barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-03-30
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
EKG-tolkning barn
Titel: EKG-tolkning barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-03-30
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Elolycka hos barn
Titel: Elolycka hos barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2017-06-20
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Encefalit hos postneonatala barn
Titel: Encefalit hos postneonatala barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-02-06
Huvudförfattare: Aili Arvid HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Enures
Titel: Enures
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-10-25
Huvudförfattare: Lindén Magnus HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Febril neutropeni - barncancer
Titel: Febril neutropeni - barncancer
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-03-10
Huvudförfattare: Ek Torben HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Ferinject (Dextriferron) och dosberäkning
Titel: Ferinject (Dextriferron) och dosberäkning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-07-11
Huvudförfattare: Marthinsen Lars HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Funktionella magtarmbesvär hos barn
Titel: Funktionella magtarmbesvär hos barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2017-10-03
Huvudförfattare: Melkersson Annelie HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Gastroenterit
Titel: Gastroenterit
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-01-12
Huvudförfattare: Wede Mia HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
HLR - Larmrutin barn
Titel: HLR - Larmrutin barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-11-03
Huvudförfattare: Rosdahl Johanna HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
HLR - Läkemedel barn
Titel: HLR - Läkemedel barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-11-03
Huvudförfattare: Rosdahl Johanna HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
HLR - Återupplivning vid cirkulationsstillestånd hos barn
Titel: HLR - Återupplivning vid cirkulationsstillestånd hos barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-07-07
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
HLR algoritm för barn
Titel: HLR algoritm för barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-04-15
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Henoch-Schönleins Purpura
Titel: Henoch-Schönleins Purpura
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-01-12
Huvudförfattare: Melkersson Annelie HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärtsviktsbehandling (allmänpediatrik)
Titel: Hjärtsviktsbehandling (allmänpediatrik)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2017-06-20
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Huggormsbett
Titel: Huggormsbett
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-03-11
Huvudförfattare: Stengård Hågå Frida HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Hydrocefalus - opererad
Titel: Hydrocefalus - opererad
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-09-25
Huvudförfattare: Nilsdotter Eva-Karin HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Hyperton dehydrering
Titel: Hyperton dehydrering
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-01-12
Huvudförfattare: Wede Mia HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Hypoglykemiutredning - efter neonatalperioden
Titel: Hypoglykemiutredning - efter neonatalperioden
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-09-13
Huvudförfattare: Nilsson Nils-Östen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Hyposens - handläggning av reaktion efter SCIT
Titel: Hyposens - handläggning av reaktion efter SCIT
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-03-08
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik - Allergologi - Överkänslighet
Fastställare: Verksamhetschef
Hypotont barn
Titel: Hypotont barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-06-17
Huvudförfattare: Szakacs Attila HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Hälta hos barn
Titel: Hälta hos barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-11
Huvudförfattare: Hammarling Lisa HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Högflödesbehandling – Optiflow
Titel: Högflödesbehandling – Optiflow
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-10-07
Huvudförfattare: Lindén Magnus HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
IBD / Inflammatorisk tarmsjukdom
Titel: IBD / Inflammatorisk tarmsjukdom
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-10-07
Huvudförfattare: Davidsson Bårdén Birgitta HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
IBS - Irritabel tarm
Titel: IBS - Irritabel tarm
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-23
Huvudförfattare: Melkersson Annelie HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Influensavaccination
Titel: Influensavaccination
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-11-01
Huvudförfattare: Lingman Framme Jenny HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Inhalationsapparater - förskrivning
Titel: Inhalationsapparater - förskrivning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-03-08
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Inhalationsterapi - teknik
Titel: Inhalationsterapi - teknik
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-04-14
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomsmottagningen Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Intranasala läkemedel för barn
Titel: Intranasala läkemedel för barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-04-22
Huvudförfattare: Edberg David HS
Redaktör: Lindh Anneli HS AKK
Gäller för: Akuten Läkare Varberg - Akutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad - Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Akutsjukvård - Anestesi och analgesi - Barn - Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
KAD - kateterstorlekar och insättningslängd
Titel: KAD - kateterstorlekar och insättningslängd
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-10-07
Huvudförfattare: Lindén Magnus HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Kapselbiopsi
Titel: Kapselbiopsi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-10-07
Huvudförfattare: Davidsson Bårdén Birgitta HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Kloralhydrat - användning vid MR-undersökning
Titel: Kloralhydrat - användning vid MR-undersökning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-04-25
Huvudförfattare: Lingman Framme Jenny HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Kolik (spädbarn, 3-månaders)
Titel: Kolik (spädbarn, 3-månaders)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-11-24
Huvudförfattare: Helm Nathalie HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Konverteringsguide för opoider
Titel: Konverteringsguide för opoider
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2017-11-07
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Kramper- Status epilepticus hos barn
Titel: Kramper- Status epilepticus hos barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-09-09
Huvudförfattare: Szakacs Attila HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Krupp - handläggning av barn
Titel: Krupp - handläggning av barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-25
Huvudförfattare: Hengst Dörte HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Laktosintolerans, handläggning
Titel: Laktosintolerans, handläggning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-04-14
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Leverbiopsi - perkutan
Titel: Leverbiopsi - perkutan
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2017-12-30
Huvudförfattare: Davidsson Bårdén Birgitta HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Lustgas vid procedursmärta
Titel: Lustgas vid procedursmärta
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-09-27
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik - Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedel - Spädningslista
Titel: Läkemedel - Spädningslista
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-02-09
Huvudförfattare: Lindén Magnus HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedel - ordination enligt generella direktiv
Titel: Läkemedel - ordination enligt generella direktiv
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-04-04
Huvudförfattare: Lindén Magnus HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus - Akutkliniken Hallands sjukhus - Akutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad - Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
MIG - barn
Titel: MIG - barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-04-03
Huvudförfattare: Persson Anna P HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus - Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Barn - Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Meningit, bakteriell hos barn över 1 månad
Titel: Meningit, bakteriell hos barn över 1 månad
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-29
Huvudförfattare: Ohlin Graffner Karin HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Methotrexate - högdosbehandling
Titel: Methotrexate - högdosbehandling
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-11-19
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Myokardit
Titel: Myokardit
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2017-06-20
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Neutropeni - utredning
Titel: Neutropeni - utredning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-01-09
Huvudförfattare: Ek Torben HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik - Blod
Fastställare: Verksamhetschef
Nutritionsbehandling vid Celiaki
Titel: Nutritionsbehandling vid Celiaki
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-15
Huvudförfattare: Torstensson Terese HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Nutritionsbehandling vid IBS – Irritabel tarm Syndrome
Titel: Nutritionsbehandling vid IBS – Irritabel tarm Syndrome
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-14
Huvudförfattare: Torstensson Terese HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Nutritionsbehandling vid histaminintolerans
Titel: Nutritionsbehandling vid histaminintolerans
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-15
Huvudförfattare: Torstensson Terese HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Obesitaskirurgi för ungdomar som nått 18 år
Titel: Obesitaskirurgi för ungdomar som nått 18 år
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-03-28
Huvudförfattare: Sjögren Lovisa HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Obstipation
Titel: Obstipation
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-09-18
Huvudförfattare: Melkersson Annelie HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
PEWS-bedömning
Titel: PEWS-bedömning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-06-06
Huvudförfattare: Lindén Magnus HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik - Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Postinfektiösa långtidssymtom hos barn
Titel: Postinfektiösa långtidssymtom hos barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-27
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Pylorusstenos
Titel: Pylorusstenos
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-05-15
Huvudförfattare: Molnár Krisztina HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Övrigt - Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
RSV-bronkiolit
Titel: RSV-bronkiolit
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-03-10
Huvudförfattare: Lindén Magnus HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Retentio testis
Titel: Retentio testis
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-12-03
Huvudförfattare: Nilsson Nils-Östen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Sedering - Midazolam
Titel: Sedering - Midazolam
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-01-15
Huvudförfattare: Marthinsen Lars HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Sedering med dexmedetomidin – Dexdor – via nasal administrering
Titel: Sedering med dexmedetomidin – Dexdor – via nasal administrering
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-08-22
Huvudförfattare: Lingman Framme Jenny HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Sexuella övergrepp och barnmisshandel
Titel: Sexuella övergrepp och barnmisshandel
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-04-06
Huvudförfattare: Wede Mia HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Shuntmätning
Titel: Shuntmätning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-03-10
Huvudförfattare: Ek Torben HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Smärtbedömning - arbetsfördelning vid inneliggande bedömning av kronisk smärta
Titel: Smärtbedömning - arbetsfördelning vid inneliggande bedömning av kronisk smärta
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2017-05-08
Huvudförfattare: Håkansson Klara HS
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Smärtbehandling av barn - allmänt
Titel: Smärtbehandling av barn - allmänt
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-10-05
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Hallands sjukhus - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Chefläkare
Smärtlindring - Generella ordinationer
Titel: Smärtlindring - Generella ordinationer
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-10-05
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Hallands sjukhus - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Chefläkare
Smärtlindring till barn - övergripande
Titel: Smärtlindring till barn - övergripande
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-06-04
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Hallands sjukhus - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik - Anestesi och analgesi
Fastställare: Verksamhetschef
Smärtlindring vid brännskada
Titel: Smärtlindring vid brännskada
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-10-05
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Hallands sjukhus - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Chefläkare
Smärtlindring vid flerfunktionshinder
Titel: Smärtlindring vid flerfunktionshinder
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-10-05
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Hallands sjukhus - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Chefläkare
Smärtlindring vid långvarig smärta
Titel: Smärtlindring vid långvarig smärta
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-10-05
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Hallands sjukhus - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Chefläkare
Smärtlindring vid onkologi / mucosit / palliativ vård
Titel: Smärtlindring vid onkologi / mucosit / palliativ vård
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-10-05
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Hallands sjukhus - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Chefläkare
Smärtlindring vid procedursmärta
Titel: Smärtlindring vid procedursmärta
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-02-01
Huvudförfattare: Lingman Framme Jenny HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Hallands sjukhus - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
TNF-blockerare (INFLIXIMAB) vid IBD
Titel: TNF-blockerare (INFLIXIMAB) vid IBD
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-09-18
Huvudförfattare: Davidsson Bårdén Birgitta HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Takykardi hos barn
Titel: Takykardi hos barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2017-06-20
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Takykardi hos barn - Adenosininjektion
Titel: Takykardi hos barn - Adenosininjektion
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2017-06-20
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Tensilontest (edrophonium chloride)
Titel: Tensilontest (edrophonium chloride)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-09-03
Huvudförfattare: Szakacs Attila HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Tumörlys syndrom (TLS;Tumor Lysis Syndrome)
Titel: Tumörlys syndrom (TLS;Tumor Lysis Syndrome)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2017-06-11
Huvudförfattare: Ek Torben HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Urinblåsans kapacitet hos barn
Titel: Urinblåsans kapacitet hos barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-11-10
Huvudförfattare: Lindén Magnus HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Urinprovtagning via kateter
Titel: Urinprovtagning via kateter
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2017-03-22
Huvudförfattare: Gilljam Britt-Mari HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Urinretention hos barn
Titel: Urinretention hos barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-03-30
Huvudförfattare: Lindén Magnus HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Urintappning på barn i alla åldrar
Titel: Urintappning på barn i alla åldrar
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-10-07
Huvudförfattare: Lindén Magnus HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Urinvägsinfektioner och vesikouretral reflux hos barn
Titel: Urinvägsinfektioner och vesikouretral reflux hos barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-10-19
Huvudförfattare: Lindén Magnus HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Urinvägsprofylax – dosering vid långtidsprofylax och engångskateterisering i samband med MUCG
Titel: Urinvägsprofylax – dosering vid långtidsprofylax och engångskateterisering i samband med MUCG
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2017-06-18
Huvudförfattare: Lindén Magnus HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Uro-/nefrologiska undersökningar på dagvården i Halmstad
Titel: Uro-/nefrologiska undersökningar på dagvården i Halmstad
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-01-19
Huvudförfattare: Lindén Magnus HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Urtikaria
Titel: Urtikaria
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-02-16
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Vaccination av allergiska barn
Titel: Vaccination av allergiska barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-03-08
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Vaccination av barn med tidigare vaccinreaktion
Titel: Vaccination av barn med tidigare vaccinreaktion
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-03-08
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Vätskebehandling -intravenös till (fullgångna) barn> 1 veckas ålder
Titel: Vätskebehandling -intravenös till (fullgångna) barn> 1 veckas ålder
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-04-06
Huvudförfattare: Lindén Magnus HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef

Senast ändrad: