Direkt till innehållet

Neonatalogi

AndningAndningsstörningar - specifika

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-10-15 10:53:07
Granskare:
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Andningsstörningar - Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Område 4
Fastställd av: Områdeschef
Publicerad: 2014-05-20 13:40:42
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Andningsstörningar hos barn < 35 v

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-09-19 10:53:34
Granskare:
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Andningsstörningar hos barn > 35 v

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-05-16 12:55:31
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

LISA

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-09-30 21:18:02
Granskare:12457;#Jedrycha Katarina HS BARN
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Omhändertagande på förlossningen, barn < 35 v

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-31 15:10:58
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Pneumothorax och andra typer av luftläckage

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-31 15:15:36
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Respiratorvård - indikation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-02-04 11:14:21
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Respiratorvård vid RDS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-02-04 11:14:30
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#1219;#Roswall Josefine HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Stabilisering av för tidigt födda barn (barn före 30 graviditetsveckor)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-09-30 21:16:30
Granskare:12457;#Jedrycha Katarina HS BARN
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Syrgas och icke-invasivt andningsstöd på avd 17

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-08-05 16:37:58
Granskare:
Huvudförfattare: Wilander Maria HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

AsfyxiAsfyxi - algoritm

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-03 21:22:32
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Asfyxi, postnatalvård

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-27 08:10:00
Granskare:
Huvudförfattare: Hambert Mattias HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Hypotermibehandling av nyfödda

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-28 09:54:41
Granskare:239;#Andersson Ola K HS BARN;#239;#Andersson Ola K HS BARN;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Ola K HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

EndokrinologiKongenital binjurebarkhyperplasi (CAH) - Vårdprogram

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-02-14 16:11:11
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

HematologiBilirubinjournal - kurva

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-08-09 14:47:21
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Blodbyte (utbytestransfusion) hos nyfödda på neonatal intensivvårdsavdelningen

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-07 10:46:35
Granskare:4694;#Winkler Andreas HS BARN
Huvudförfattare: Winkler Andreas HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Blodbyte hos nyfödda

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-11-04 08:41:34
Granskare:
Huvudförfattare: Winkler Andreas HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Hyperbilirubinemi -nationellt vårdprogram

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-26 11:34:56
Granskare:12457;#Jedrycha Katarina HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Hyperbilirubinemi-ikterus på BB

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-08-23 13:28:02
Granskare:
Huvudförfattare: Winkler Andreas HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Ikterus neonatologi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-02-27 21:42:26
Granskare:2031;#Kasemo Anna HS BARN
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Ikterus, sent debuterande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-12-13 11:49:26
Granskare:2031;#Kasemo Anna HS BARN
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Neonatal alloimmun trombocytopeni (NAIT)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-31 15:09:50
Granskare:239;#Andersson Ola K HS BARN;#239;#Andersson Ola K HS BARN;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Ola K HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Transfusion av blod och blodprodukter till nyfödda

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-10-27 15:52:38
Granskare:
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Trombocytopeni hos nyfödda

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-03-11 13:00:51
Granskare:239;#Andersson Ola K HS BARN;#239;#Andersson Ola K HS BARN;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Ola K HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

InfektionAntibiotika- / svamp- / virus- behandling i neonatalperioden

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-11-04 08:55:54
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

BCG vaccination

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-11-01 13:40:26
Granskare:
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

CMV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-27 16:36:58
Granskare:742;#Christensen Jens HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

GBS infektion - handläggning av barn och kvinnor med risk

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-28 09:14:29
Granskare:742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Hepatit B och C (neonatologi)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-01-08 11:51:59
Granskare:
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

HIV-positiv mor - neonatalt omhändertagande av barnet

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-02-03 09:07:25
Granskare:
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

INFPREG

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-04-07 09:28:23
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Nationella riktlinjer neonatala infektioner

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-02-20 13:22:24
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Riktlinjer för RS-virus profylax och vaccination mot influensa

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-02-24 10:42:39
Granskare:
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Vaccination av prematura barn födda före 32 veckor

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-10 21:24:39
Granskare:12457;#Jedrycha Katarina HS BARN
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Vaccination mot rotavirus för prematura barn födda

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-31 09:10:55
Granskare:12457;#Jedrycha Katarina HS BARN
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Läkemedel1177 Vårdguiden - mottagningens hemsida på www.1177.se

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Kommunikationsdirektör
Publicerad: 2019-04-18 10:59:01
Granskare:
Huvudförfattare: Tavelin Charlotte RK STAB
Medförfattare: Koinberg Karoline RGS VS IT
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

1177 Vårdguidens e-tjänster

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-08-14 14:36:00
Granskare:
Huvudförfattare: Thelin Anna A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

308 Miljö

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2020-04-20 08:34:09
Granskare:
Huvudförfattare: Hagström Johan RK
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 308. Miljö

309 Informationssäkerhet RH

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2019-09-09 14:57:30
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

310.1 Nödlägen

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-07-12 08:43:56
Granskare:
Huvudförfattare: Lindholm Marie E RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS VS IT
Kapitel: 310. Säkerhet

310.2 Krisplan Närsjukvården Halland

Typ: Grunddokument
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-07-01 13:07:37
Granskare:
Huvudförfattare: Karlsson Conny HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH STAB
Kapitel:

310.5 Epidemi- och pandemiplan Region Halland

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regionstyrelsen
Publicerad: 2020-03-29 21:22:30
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: 310. Säkerhet

403.1 Revision Intern - uppdrag/rapport

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-10-25 11:00:55
Granskare:
Huvudförfattare: Paulsson Ottilia HS
Medförfattare: Sjödin Maria HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 403. Revisioner

405 Avvikelser

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2017-05-22 10:35:17
Granskare:
Huvudförfattare: Kange Ingela RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 405. Avvikelser

406 Förebyggande verksamhet

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-10-17 15:41:55
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Lena M HS LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 406. Förebyggande arbete

407.1.2 Ledningens genomgång - mall, områdesnivå

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-10-30 14:59:13
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Lena M HS LEDN
Medförfattare: Sjödin Maria HS;
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 407. Ledningens genomgång

504 Dialys - Provtagning och underhåll Aqua Uno H

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-10-18 09:55:59
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME;#7139;#Andersson Nataliya HS MED
Huvudförfattare: Andersson Nataliya HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED MED
Kapitel:

Ablatio testis / Orchidectomi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Urologikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-05-03 09:57:16
Granskare:
Huvudförfattare: Kleist Jakob HS URO
Medförfattare:
Redaktör: Arnell Ulrika HS
Kapitel:

Abort - inducerad - KK Halmstad

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-17 18:49:34
Granskare:485;#Sarac Linn HS KK;#485;#Sarac Linn HS KK;#11692;#Beckmann Kai HS KK
Huvudförfattare: Fagher Ulla HS KK
Medförfattare: Sarac Linn HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Abort - inducerad - KK Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-04-01 17:24:11
Granskare:2763;#Rydberg Christina HS KK
Huvudförfattare: Nyberg Johanna HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Kapitel:

Abort - omhändertagande av foster i vecka 9+1 till vecka 21+6 - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-10-17 18:20:22
Granskare:3725;#Nordberg Eva HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK;#3725;#Nordberg Eva HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK;#3905;#Seidal Tomas ADH PAT;#4462;#Stu00e5lnacke Sofia HS KK;#2878;#Stiller Lindskog Joanna HS KK
Huvudförfattare: Seidal Tomas ADH PAT
Medförfattare: Nordberg Eva HS KK;
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Abort spontan och uteblivet missfall - Flödesschema- Bilaga KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-12-13 16:11:48
Granskare:
Huvudförfattare: Fagher Ulla HS KK
Medförfattare: Rydbeck Kristina
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Abort spontan och uteblivet missfall - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-05 17:24:05
Granskare:11692;#Beckmann Kai HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK
Huvudförfattare: Fagher Ulla HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Abort, inducerad - HS Kungsbacka

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2020-03-17 12:17:30
Granskare:
Huvudförfattare: Högblad Susanne HS
Medförfattare:
Redaktör: Martinsson Marie HS GYN
Kapitel:

Abortbenägenhet - habituell KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2016-09-20 18:49:50
Granskare:2725;#Fagher Ulla HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK;#2725;#Fagher Ulla HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK
Huvudförfattare: Eckstein Katja HS KK
Medförfattare: Fagher Ulla HS KK;
Redaktör: Sahlgren Susanne HS VO4
Kapitel:

Abscess- eller ascitesdrän inläggning metodbeskrivning HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-04-03 14:06:23
Granskare:8087;#Bernland Peter ADH RTG;#8087;#Bernland Peter ADH RTG;#545;#u00c5kerlund Anna-Maria E ADH RTG
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Medförfattare: Bernland Peter ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Kapitel:

Abscessdränage HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-02-06 15:38:36
Granskare:8087;#Bernland Peter ADH RTG;#8087;#Bernland Peter ADH RTG;#545;#u00c5kerlund Anna-Maria E ADH RTG
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Medförfattare: Bernland Peter ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Kapitel:

ACB- och klaffoperation - Checklista eftervård

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-12-03 20:57:46
Granskare:
Huvudförfattare: Olsson Maja NSVH VC Hu00c5STEN
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED MED
Kapitel:

ACB- och klaffoperation - Checklista preop förberedelser

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-12-03 20:07:28
Granskare:682;#Kerwin Andrea HS MED
Huvudförfattare: Kerwin Andrea HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED MED
Kapitel:

Accesstrombos

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-07-04 22:11:16
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED
Huvudförfattare: Birinxhiku Arsim HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Accidentell hypotermi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-10-07 13:53:02
Granskare:
Huvudförfattare: Lundgren Peter HS MED
Medförfattare: Torstensson Anders HS ANE;
Redaktör: Nilsson Ulrika HS MED
Kapitel:

Adenomenukleation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Urologikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-05-09 15:15:05
Granskare:6963;#Kleist Jakob HS URO
Huvudförfattare: Kleist Jakob HS URO
Medförfattare:
Redaktör: Arnell Ulrika HS
Kapitel:

Adenosin - injektion

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-04-29 13:20:22
Granskare:
Huvudförfattare: Lindgren Mats HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

ADHD

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2017-11-20 11:04:37
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Delling Nina PSH;
Redaktör:
Kapitel:

ADHD - ADD

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Vuxenpsykiatrin i norra Halland, Vuxenpsykiatrin i södra Halland
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2015-02-20 15:13:17
Granskare:
Huvudförfattare: Jacobsson Peter PSH
Medförfattare: Unger Nikitha PSH;
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel:

Adhd - läkemedel steg 1

Typ: Patientinformation
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2016-06-16 10:54:20
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Jarbin Håkan PSH;
Redaktör:
Kapitel:

Adhd - läkemedel steg 2

Typ: Patientinformation
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2016-06-16 10:54:25
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Jarbin Håkan PSH;
Redaktör:
Kapitel:

Adherensprofylax med Hyalobarrier® på operationsavdelningen - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Gynekologimottagningen Kungsbacka
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-02-25 19:13:49
Granskare:
Huvudförfattare: Fagher Ulla HS KK
Medförfattare: Rydberg Christina HS KK
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Administrering injektioner fysioterapeut

Typ: Rutin
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-02-04 14:01:45
Granskare:
Huvudförfattare: u00c5kvist Anders NSVH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Fläde Anna-Karin NSVH STAB
Kapitel:

Adoptivbarn - hälsoundersökning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-01-27 08:40:19
Granskare:1813;#Ogionwo Lange Elsa HS BARN
Huvudförfattare: Ogionwo Lange Elsa HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Adresslapp arabiska

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-03-09 15:50:30
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel:

Adresslapp asylsökande

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-03-09 15:50:14
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel:

Adresslapp engelska

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-03-09 15:50:23
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel:

Adresslapp somaliska

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-03-09 15:50:16
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel:

Adresslapp svenska

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-02-08 15:19:28
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel: 306. Ekonomi

aEEG (CFM) - tolkning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-03 10:11:53
Granskare:12457;#Jedrycha Katarina HS BARN
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Affisch - Använd handsprit - Mottagningar

Typ: Patientinformation
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-05-08 09:26:16
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Affisch - Använd handsprit - Slutenvård

Typ: Patientinformation
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-04-25 16:10:25
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Affisch 2015

Typ: Patientinformation
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2015-01-19 11:43:43
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Affisch, väntat mer än 30 minuter

Typ: Patientinformation
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2014-10-03 09:12:08
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Airvo 2 (Optiflow) - användarmanual

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-12-07 10:54:40
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Airvo 2 (Optiflow) - högflödesgrimma på vårdavdelning HSV MM2

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Christensen Ulrika HS VO2, Områdeschef
Publicerad: 2020-03-09 15:42:11
Granskare:
Huvudförfattare: Ahlberg Gunnar HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Johannesson Ann-Helene HS VO3
Kapitel:

Airvo 2 (Optiflow) högflödesgrimma på vårdavdelning HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-04 09:51:56
Granskare:3411;#Zoerner Frank HS ANE
Huvudförfattare: Wilander Petter HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

AK - Behandlingsremiss

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-08-19 14:01:55
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

AK - Waranlista - patientlista

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-27 12:05:48
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

AK-behandling (antikoagulation)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-26 07:47:29
Granskare:469;#Tutuianu Iuliu HS MED
Huvudförfattare: Tutuianu Iuliu HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Aktinisk keratos

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hudkliniken
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-09-03 12:02:06
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Jonas HS VO2
Medförfattare: Holmgren Theresa HS VO2;
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Kapitel:

Akupunktur - smärtbehandling, patientenkät

Typ: Blankett
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus, Specialisttandvården Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-02-25 12:42:28
Granskare:
Huvudförfattare: Ljungman Ann HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Paulander Ann-Marie HS ODO
Kapitel:

Akut - Urakutbehandling av lungemboli HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-12 07:26:22
Granskare:6271;#u00c5berg Mattias HS ANE;#3411;#Zoerner Frank HS ANE
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Akut Appendicit

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Hansson Irene HS KIR, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-10-03 14:50:12
Granskare:
Huvudförfattare: Lund Johanna HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut artrit, provtagning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-26 16:37:54
Granskare:
Huvudförfattare: Kogler Andreas HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Akut behandling vid överdosering av lokalanestetika HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Anestesi Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-02-26 13:45:50
Granskare:6271;#u00c5berg Mattias HS ANE
Huvudförfattare: Shapurova Olga HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Akut Benischemi akut omhändertagande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus, Akutkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Bengtsson Elisabeth A HS KIR, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-23 21:53:52
Granskare:5949;#Danielsson Peter HS KIR
Huvudförfattare: Danielsson Peter HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut Blödande esofagusvaricer

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Pedersen Peter HS KIR, Platsansvarig läkare
Publicerad: 2020-05-07 10:22:32
Granskare:9168;#Karlsson Peter HS KIR
Huvudförfattare: Karlsson Peter HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut Blödande ulkus

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Pedersen Peter HS KIR, Platsansvarig läkare
Publicerad: 2020-05-07 10:23:18
Granskare:9168;#Karlsson Peter HS KIR
Huvudförfattare: Karlsson Peter HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut Bröst Handläggning av postoperativ blödning i bröst och axill

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Avdelning 72 Kirurgi Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 83 Kirurgi Hallands sjukhus Halmstad, Bröstmottagningen Kirurgi Hallands sjukhus Halmstad, Läkare kirurgi Halmstad
Fastställd av: Bengtsson Elisabeth A HS KIR, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-23 21:54:55
Granskare:8751;#Bru00e4nnstru00f6m Breitholtz Bju00f6rn HS KIR;#21243;#u00c5hsberg Kristina HS KIR;#8751;#Bru00e4nnstru00f6m Breitholtz Bju00f6rn HS KIR;#21243;#u00c5hsberg Kristina HS KIR;#2758;#Graffner Fredrik HS KIR
Huvudförfattare: Graffner Fredrik HS KIR
Medförfattare: Brännström Breitholtz Björn HS KIR;
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut buk hos barn under 16 år

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-09-30 14:50:14
Granskare:
Huvudförfattare: Ivarsson Marie-Lois HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Hahne Kristin HS KIR
Kapitel:

Akut buk hos vuxna

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-06 12:34:45
Granskare:
Huvudförfattare: Modin Albert HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut Bukaortaaneurysm

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-01 14:01:52
Granskare:
Huvudförfattare: Danielsson Peter HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut gyn- eller gravid patient på Akutmott - KK Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-09-22 09:38:59
Granskare:
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Kapitel:

Akut Handläggning av patienter med misstanke om akut medullakompression

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland, Hallands sjukhus
Fastställd av: Bengtsson Elisabeth A HS KIR, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-23 21:57:04
Granskare:6661;#Axelsson Jan HS ORT;#6661;#Axelsson Jan HS ORT;#4719;#Andersson Petra HS KIR
Huvudförfattare: Blom Rene HS KIR
Medförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut hjärtlarm inom Röntgenmottagningen HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2019-09-18 16:03:40
Granskare:352;#Petersson Yvonne ADH RTG HALLAND
Huvudförfattare: Petersson Yvonne ADH RTG HALLAND
Medförfattare:
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG HALLAND
Kapitel:

Akut immunrelaterade biverkningar Hantering

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Bengtsson Elisabeth A HS KIR, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-24 11:27:29
Granskare:7205;#Mager Ulrich HS MED;#7205;#Mager Ulrich HS MED;#4719;#Andersson Petra HS KIR
Huvudförfattare: Blom Rene HS KIR
Medförfattare: Mager Ulrich HS MED
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut kompartmentsyndrom

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-04-17 09:26:08
Granskare:
Huvudförfattare: Kogler Andreas HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Akut leukemi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-08 07:53:19
Granskare:265;#Karlsson Conny HS MED
Huvudförfattare: Karlsson Conny HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Dahlman Andersson Ann HS MED
Kapitel:

Akut njursvikt

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad, Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-19 14:41:55
Granskare:1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED
Huvudförfattare: Bjurström Karl HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Dahlman Andersson Ann HS MED
Kapitel:

Akut och anestesidoser barn HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Ewert Maja HS ANE, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-12-10 08:44:09
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Buck Matteus HS ANE
Medförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Redaktör: Pihlgren Emma HS VAE
Kapitel:

Akut rejektion efter njurtransplantation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-01-16 14:22:17
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#2518;#Bratt Oscar HS MED
Huvudförfattare: Bratt Oscar HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED MED
Kapitel:

Akut terapi eller utredning vid njursjukdom

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad, Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-19 14:42:07
Granskare:1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED
Huvudförfattare: Bjurström Karl HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Dahlman Andersson Ann HS MED
Kapitel:

Akut vaginal riklig blödning GYN HSK

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2020-03-13 10:18:02
Granskare:
Huvudförfattare: Högblad Susanne HS
Medförfattare: Thorin Hjalber Sofia HS
Redaktör: Martinsson Marie HS GYN
Kapitel:

Akut ÖGI Övre gastrointestinal blödning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Pedersen Peter HS KIR, Platsansvarig läkare
Publicerad: 2020-05-07 10:23:28
Granskare:9168;#Karlsson Peter HS KIR
Huvudförfattare: Karlsson Peter HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akuta allergiska reaktioner - Gravida

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-07-06 17:09:40
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Akuta medicinska tillstånd

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-09 11:46:52
Granskare:
Huvudförfattare: Rennblad Karin HS REH
Medförfattare:
Redaktör: Östergaard Annika HS REH
Kapitel:

Akuta operationer - prioritering

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-11-19 11:00:51
Granskare:
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Akuta patientärenden, akutansvar, hantering av inläggningsfrågeställningar

Typ: Rutin
Gäller för: Psykiatri vuxen öppenvård
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-08-31 13:23:06
Granskare:
Huvudförfattare: Iversen Aslak PSH
Medförfattare:
Redaktör: Grahn Ove PSH LEDN
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Akuta situationen vid robotkirurgi HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Anestesi Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-12 07:26:00
Granskare:6271;#u00c5berg Mattias HS ANE
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Akuta situationer inom tandvården

Typ: Rutin
Gäller för: Folktandvården Halland
Fastställd av: Chefstandläkare
Publicerad: 2020-10-21 15:08:29
Granskare:
Huvudförfattare: Wildstam Carin NSVH FTV SÖNDRUM
Medförfattare:
Redaktör: Törnell Maria NSVH STAB
Kapitel:

Akuta ultraljudsundersökningar HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2020-05-28 11:35:17
Granskare:
Huvudförfattare: Siösteen Tofte Anna-Karin ADH RTG
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Linda u00c5 ADH RTG
Kapitel:

Akuta undersökningar på Röntgen Halmstad

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2018-09-20 10:41:24
Granskare:
Huvudförfattare: Person Johan ADH RTG HALLAND
Medförfattare:
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG HALLAND
Kapitel:

Akutansvarig läkare VPM Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Vuxenpsykiatrimottagningen Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-09-28 08:12:12
Granskare:
Huvudförfattare: Iversen Aslak PSH
Medförfattare: Johansson Fredrik C RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Akutaskanafylaxi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Kungsbacka
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-03-21 14:43:20
Granskare:
Huvudförfattare: Unger Martin AMD RTG VBG RTG
Medförfattare:
Redaktör: Mohlin Ulrika AMD RTG VBG RTG
Kapitel:

Akutinläggning och anmälan i Provisio

Typ: Rutin
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-30 08:32:44
Granskare:4538;#Vu00e4livaara Dan-u00c5ke HS ODO
Huvudförfattare: Välivaara Dan-u00c5ke HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Maria K HS ODO
Kapitel:

Akutläkemedel Barn HLR

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-11 15:19:33
Granskare:6174;#Ohlin Graffner Karin HS BARN;#6174;#Ohlin Graffner Karin HS BARN;#1134;#Rosdal Johanna HS BARN
Huvudförfattare: Rosdal Johanna HS BARN
Medförfattare: Ohlin Graffner Karin HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Akututrustning och akutläkemedel på vårdenhet - vuxen

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-09-16 10:06:49
Granskare:
Huvudförfattare: u00c5berg Mattias HS ANE
Medförfattare: Ewert Maja HS ANE;
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Akutvagn - IVA HSH

Typ: Rutin
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-01-15 13:15:58
Granskare:
Huvudförfattare: Sternheden Gunilla HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Akutvagn - UVE HSH

Typ: Rutin
Gäller för: Uppvakningsenheten Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Ottosson Lisa HS ANE, Avdelningschef
Publicerad: 2018-11-14 17:19:57
Granskare:
Huvudförfattare: Sternheden Gunilla HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Alematuzumab - (Lemtradabehandling) - HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-09-14 12:03:57
Granskare:5111;#Johannesson Siv HS MED;#5111;#Johannesson Siv HS MED;#733;#Berntsson Henrik HS MED
Huvudförfattare: Berntsson Henrik HS MED
Medförfattare: Johannesson Siv HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

ALFA-AGONISTER - behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP och u00c4tstörningsvården
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-02-13 13:36:39
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Kapitel:

Alkohol under graviditet - vårdprogram

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-08-21 14:04:47
Granskare:
Huvudförfattare: Lindu00e9n u00c5kerlund Christel ADH HFS
Medförfattare: Svensson Kerstin A ADH HFS;
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Alkoholintoxikation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-03-18 11:51:45
Granskare:
Huvudförfattare: Bergendahl Sophie HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Allergi och/eller Astma, rekommendationer för närsjukvården gällande barn och ungdomar i Halland

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-04-15 20:54:20
Granskare:900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Allergisektionens stencilsamling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-04-13 17:16:38
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Allmänt om bosatta i utlandet

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2014-07-07 13:57:09
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Allvarig blödning HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-02-05 14:57:07
Granskare:4423;#Jacobsson Anders HS ANE;#4423;#Jacobsson Anders HS ANE;#6271;#u00c5berg Mattias HS ANE
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare: Jacobsson Anders HS ANE
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Allvarliga infektioner öron-näsa-hals - handläggning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus, Öron- näs- och halsmottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-29 17:39:05
Granskare:
Huvudförfattare: von Hofsten Per HS ÖNH
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Kapitel:

Ambulans Avfall- Farligt avfall, smittförande och giftiga ämnen

Typ: Rutin
Gäller för: Ambulanssjukvård och sjukresor
Fastställd av: Holmström Madelaeine ADH AMB VBG, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-03-23 11:21:57
Granskare:
Huvudförfattare: Holmström Madelaeine ADH AMB VBG
Medförfattare:
Redaktör: Holmström Madelaeine ADH AMB VBG
Kapitel:

Ambulans Överflyttningstransport som kräver specifik utrustning och kompetens

Typ: Rutin
Gäller för: Ambulanssjukvård och sjukresor Halland
Fastställd av: Ahlin Kenth ADH ASH STAB, Verksamhetschef
Publicerad: 2017-11-30 12:07:23
Granskare:
Huvudförfattare: Holmström Madelaeine ADH AMB VBG
Medförfattare:
Redaktör: Holmström Madelaeine ADH AMB VBG
Kapitel:

Ambulans-EKG

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Akutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-01-02 10:21:18
Granskare:12370;#Vaz Leonidas Juan HS MED
Huvudförfattare: Vaz Leonidas Juan HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Ambulansremiss

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ahlin Kenth ADH ASH STAB, Verksamhetschef
Publicerad: 2017-12-29 08:58:23
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

AMD - behandling med anti-VEGF

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Idoffsson Minna HS ÖGON, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-14 10:13:36
Granskare:15623;#Dahlgren Anna HS u00d6GON
Huvudförfattare: Wojciechowska-Zajac Anna HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Kapitel: 302. Stöd - medicinskt

Amfetamin - behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP och u00c4tstörningsvården
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-08-19 13:32:50
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Kapitel:

Amiodaron (Cordarone®) - Uppföljning vid behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg, Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Medicinsk specialistvård Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Områdeschef
Publicerad: 2018-10-25 12:02:55
Granskare:
Huvudförfattare: Rorsman Cecilia HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Amning - Handlingsprogram i Region Halland

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland, Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-11-11 07:44:52
Granskare:
Huvudförfattare: Edberg Majvor HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Amning av tvillingar - Föräldrainformation

Typ: Patientinformation
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-21 08:51:53
Granskare:5730;#Bagler Karin HS BARN
Huvudförfattare: Bagler Karin HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Amning och anknytning 0-7 dagar postpartum - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-31 10:48:05
Granskare:
Huvudförfattare: Edberg Majvor HS KK
Medförfattare: Pettersson Noru00e9us Anneli HS KK;
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Kapitel:

Amningens steg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-02-24 10:44:26
Granskare:
Huvudförfattare: Bagler Karin HS BARN
Medförfattare: Johansson Carina A HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Amningsrådgivning vid bröstkomplikationer - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-04-24 13:25:24
Granskare:
Huvudförfattare: Imberg Katrina HS KK
Medförfattare: Dahl Ewa HS KK
Redaktör: Sahlgren Susanne HS VO2
Kapitel:

Amningsstrategi neonatalavdelning 17

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-08-26 14:07:47
Granskare:
Huvudförfattare: Bagler Karin HS BARN
Medförfattare: Johansson Carina A HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Amniocenteser - handläggning och svarsrutiner - KK Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Kvinnohälsovård och ungdomsmottagningar
Fastställd av: Karlsson Bengt K HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2014-09-02 11:47:02
Granskare:4983;#Odeback Anders HS KK
Huvudförfattare: Geertsen Jens-Christian HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sahlgren Susanne HS VO4
Kapitel:

Amniocentesremiss flöde - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-11-09 17:17:24
Granskare:
Huvudförfattare: Gannetoft Annalena HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Amniocentessvar - KK Varberg

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2020-03-06 10:46:44
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Agneta HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Amnionhinnor för kirurgiskt bruk

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Idoffsson Minna HS ÖGON, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-22 13:37:27
Granskare:
Huvudförfattare: von Hofsten Joanna HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Kapitel: 302. Stöd - medicinskt

Amputationer i nedre extremiteten

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-04-20 10:57:55
Granskare:
Huvudförfattare: Djurhuus Bogi HS ORT
Medförfattare: Runesson Maria HS REH VBG
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

AnaConDa®, gas-sedering - arbetsbeskrivning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-10-12 13:50:08
Granskare:
Huvudförfattare: Zoerner Frank HS ANE
Medförfattare: Svensson Johan HS ANE;
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Anafylaktisk reaktion under anestesi HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-24 12:16:41
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Anafylaxi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-03-06 12:58:51
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Anafylaxi - HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-11-15 13:51:25
Granskare:
Huvudförfattare: Skog Renja HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Anafylaxi hos vuxna

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg, Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-31 08:36:30
Granskare:3042;#Gru00f6nberg Wedbu00e4ck Anna HS MED;#3042;#Gru00f6nberg Wedbu00e4ck Anna HS MED;#6733;#Grantson George HS MED
Huvudförfattare: Grantson George HS MED
Medförfattare: Grönberg Wedbäck Anna HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Anafylaxi SFFA

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-04-15 20:55:15
Granskare:900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Andningsskydd

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2020-06-15 09:21:50
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Andningsstörningar - specifika

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-10-15 10:53:07
Granskare:
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Andningsstörningar - Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Område 4
Fastställd av: Områdeschef
Publicerad: 2014-05-20 13:40:42
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Andningsstörningar hos barn < 35 v

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-09-19 10:53:34
Granskare:
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Andningsstörningar hos barn > 35 v

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-05-16 12:55:31
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Andningsunderstöd Neonatal CPAP och HFNC

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-03 09:13:16
Granskare:
Huvudförfattare: Haglund Kristina B HS BARN
Medförfattare: Larsson Johanna HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Andra nyanlända - regler kring vård

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2016-07-06 12:40:45
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Anemi och graviditet

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-28 12:29:03
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Anemi postpartum - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-10-08 18:33:58
Granskare:2878;#Stiller Lindskog Joanna HS KK
Huvudförfattare: Pontu00e9n u00c5sa HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Anestesi och Diabetes HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Område 1, Område 3, Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-01-13 18:18:58
Granskare:2502;#Friborg Anna HS ANE;#2502;#Friborg Anna HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Ekdahl Anna HS ANE
Medförfattare: Friborg Anna HS ANE
Redaktör: Pihlgren Emma HS VAE
Kapitel:

Anestesiläkarbedömning förlossningen - KK Varberg

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2020-03-06 10:48:37
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Agneta HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Anestesirutin vid carcinoid Op-IVA HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-21 09:37:02
Granskare:1406;#Bartczak Arkadiusz HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Bartczak Arkadiusz HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Ankomstregistrering av distanskontakt

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-07-02 11:13:37
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare: Jagerstål Catarina HS
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Ankomstregistrering av förlossningsbesök - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2017-06-22 17:25:29
Granskare:
Huvudförfattare: Gashi Arzana HS KK
Medförfattare: Svensson Eva M HS KK;
Redaktör: Sahlgren Susanne HS VO2
Kapitel:

Anmälan om tillfällig frånvaro med vikariat

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-04-06 12:02:49
Granskare:7023;#Johansson Ola RK LEDNING;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Anmälan om tillfällig frånvaro utan vikarie

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-11-05 15:38:01
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Anomalipatienter, Ort- kir planering av

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus, Käkkirurgi, Ortodonti
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-10-10 16:59:23
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Välivaara Dan-u00c5ke HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Anordna möten - checklista för att anordna möten för att minimera risken för smittspridning

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-09-10 20:18:24
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Sjödin Maria HS
Kapitel: Avsnitt 3

Ansiktsfraktur - orbita

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-08-31 17:06:14
Granskare:3043;#Ho Fredrik HS u00d6NH;#3043;#Ho Fredrik HS u00d6NH
Huvudförfattare: Bruhn Jessica ADH 1177 VPT
Medförfattare: Ho Fredrik HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Kapitel:

Ansökan om ersättning för varaktig vård

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2015-01-19 11:23:09
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan om god man eller förvaltare (egen), Falkenbergs + Varbergs kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-05-28 13:00:26
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan om god man eller förvaltare (från anhörig), Falkenbergs + Varbergs kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-05-28 12:59:10
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan om god man eller förvaltare, Halmstads + Hylte + Laholms kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-07-03 11:47:03
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan om god man eller förvaltare, Kungsbacka kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-09-24 13:20:32
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, läkarintyg, Halmstads kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-07-03 11:47:29
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, läkarintyg, Kungsbacka kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-05-18 07:28:08
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, med läkarintyg, Falkenbergs kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-06-25 16:10:28
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, med läkarintyg, Varbergs kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-10-01 10:43:44
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Antegrad pyelografi HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2019-08-21 09:22:43
Granskare:
Huvudförfattare: Molnu00e1r Gu00e1bor F ADH RTG HALLAND
Medförfattare: Jansson Josefine ADH RTG HALLAND
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG HALLAND
Kapitel:

Antegrad pyelografi HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2019-12-02 16:35:20
Granskare:8087;#Bernland Peter ADH RTG;#8087;#Bernland Peter ADH RTG;#545;#u00c5kerlund Anna-Maria E ADH RTG
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Medförfattare: Bernland Peter ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Kapitel:

Antegrad pyelografi metodbeskrivning HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-02-06 08:30:49
Granskare:8087;#Bernland Peter ADH RTG;#8087;#Bernland Peter ADH RTG;#545;#u00c5kerlund Anna-Maria E ADH RTG
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Medförfattare: Bernland Peter ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Kapitel:

Antibiotika och antiseptika vid tandbehandling och profylax

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-06-18 15:28:57
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Rabe Per HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Antibiotika - spädning och administrering i samband med dialys

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-12-03 19:40:21
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED
Huvudförfattare: Birinxhiku Arsim HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED MED
Kapitel:

Antibiotika mixtur för oralt bruk

Typ: Rutin
Gäller för: Avdelning 63 Barn och ungdom Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-01-21 17:49:11
Granskare:7392;#Andersson Eva B HS BARN
Huvudförfattare: Andersson Eva B HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Antibiotika- / svamp- / virus- behandling i neonatalperioden

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-11-04 08:55:54
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Antibiotikabehandling vid gynekologiska infektioner samt postpartuminfektioner - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka, Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-02-12 18:57:59
Granskare:2763;#Rydberg Christina HS KK;#3725;#Nordberg Eva HS KK;#4983;#Odeback Anders HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK;#3725;#Nordberg Eva HS KK;#4983;#Odeback Anders HS KK;#2878;#Stiller Lindskog Joanna HS KK;#4462;#Stu00e5lnacke Sofia HS KK
Huvudförfattare: Fagher Ulla HS KK
Medförfattare: Rydberg Christina HS KK;
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Antibiotikabehandling vid infektioner hos ortopedpatienter

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg, Akutkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-30 17:54:04
Granskare:
Huvudförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Antibiotikaguide för behandling av barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-10-09 20:59:45
Granskare:3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN
Huvudförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Antibiotikaprofylax

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-01-13 08:59:48
Granskare:
Huvudförfattare: Kogler Andreas HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Antibiotikaprofylax vid gynekologisk kirurgi - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-26 14:41:58
Granskare:2725;#Fagher Ulla HS KK;#2725;#Fagher Ulla HS KK;#11692;#Beckmann Kai HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Medförfattare: Fagher Ulla HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-10-03 15:06:20
Granskare:
Huvudförfattare: Studahl Petra HS KIR
Medförfattare: Hultmark Anna HS KIR
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Antibiotikaprofylax vid sectio - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-16 19:12:39
Granskare:4983;#Odeback Anders HS KK;#2894;#Malmstru00f6m Ola HS KK;#4983;#Odeback Anders HS KK;#2894;#Malmstru00f6m Ola HS KK;#4462;#Stu00e5lnacke Sofia HS KK;#2878;#Stiller Lindskog Joanna HS KK
Huvudförfattare: Nordberg Eva HS KK
Medförfattare: Odeback Anders HS KK;
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Antibiotikaprovokation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-27 18:28:23
Granskare:900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN
Huvudförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Medförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Antibiotikareaktioner

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-27 18:27:58
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Antibiotikaval - behandlingsrekommendeatinoer (allmänpediatrik)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-01-11 22:18:30
Granskare:3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN
Huvudförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Antibiotikaval vid munhåleingrepp

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-11-27 11:18:52
Granskare:2446;#Rorsman Cecilia HS MED;#220;#SPFARM5-FindwiseSPConn
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare: Rorsman Cecilia HS MED
Redaktör: SPFARM5-FindwiseSPConn
Kapitel:

Antiemetika vid cytostatikabehandling - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-12-03 09:55:43
Granskare:
Huvudförfattare: Beckmann Kai HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Antikoagulantia - Åtgärder vid blödning och medicinska ingrepp

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-26 10:05:16
Granskare:469;#Tutuianu Iuliu HS MED
Huvudförfattare: Tutuianu Iuliu HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Antikoagulantia och akut ortopedisk kirurgi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-24 15:21:35
Granskare:
Huvudförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Antikoagulantia vid ögonoperation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Idoffsson Minna HS ÖGON, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-10 07:40:17
Granskare:
Huvudförfattare: Wieslander u00c5ke HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Kapitel: 302. Stöd - medicinskt

Antikoagulantiabehandling Handläggning.

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-09-17 16:21:27
Granskare:1044;#Lundahl Tom ADH KEM;#1044;#Lundahl Tom ADH KEM;#2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Abrahamsson Peter HS ODO
Medförfattare: Lundahl Tom ADH KEM
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Antikoagulantiabehandling vid röntgenundersökning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-02-17 14:54:20
Granskare:545;#u00c5kerlund Anna-Maria E ADH RTG
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Medförfattare:
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Kapitel:

Antikonception-behandlingsrekommendation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland, Ungdomsmottagningen Halland, Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-10-17 09:02:41
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Antikroppstest (serologi) för SARS-CoV-2 (covid-19) för vård- och omsorgspersonal i Hallands kommuner

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-08-25 07:31:55
Granskare:
Huvudförfattare: Rundberg Anna NSVH
Medförfattare: Jägerstedt Mika RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Antikroppstest (serologi) för SARS-CoV-2 (covid-19) i Region Halland

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-10-07 07:14:38
Granskare:
Huvudförfattare: Jägerstedt Mika RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Anvisning för vård- och omsorgsplanering och samverkan vid utskrivning

Typ: Anvisning
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-10-06 13:35:55
Granskare:7023;#Johansson Ola RK LEDNING
Huvudförfattare: Engvall Britta RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Användarmanual Journalia-AK - introduktionsguide

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-09-21 13:07:47
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Användarmanual NCS Läkemedel Slutenvård

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Rosengren Marie RGS VS IT Vu00c5RD, Objektledare
Publicerad: 2020-04-16 07:25:18
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Användarmanual NCS Läkemedel Öppenvård

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Rosengren Marie RGS VS IT Vu00c5RD, Objektledare
Publicerad: 2020-04-16 07:25:13
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Användning av röntgenkontrastmedel på op avd HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad, Operation Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2020-07-28 09:49:38
Granskare:
Huvudförfattare: Aili Elisabet ADH RTG
Medförfattare:
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG
Kapitel:

Arbets-EKG

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-26 07:55:43
Granskare:
Huvudförfattare: Dragic Marinko HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Arbetsförmedlingen - Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-10-15 08:50:28
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Arbetsförmedlingen - Medicinskt utlåtande

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-11-22 09:15:21
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Arbetsförmedlingens begäran om läkarutlåtande + följebrev avseende arbetssökande

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2014-10-03 09:12:14
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Arbetstryck vid inhalation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-27 18:29:32
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Arkiv - avtal om omhändertagande

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-11-13 13:33:54
Granskare:
Huvudförfattare: Lindström Ann-Cristin RK STAB
Medförfattare: Hammarsten Anders RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 104. Dokumenthantering

Arkiv - Kvitto levererade handlingar

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-11-13 13:39:15
Granskare:
Huvudförfattare: Lindström Ann-Cristin RK STAB
Medförfattare: Hammarsten Anders RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 104. Dokumenthantering

Arkiv - omhändertagande av arkiv

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-11-13 13:28:03
Granskare:
Huvudförfattare: Lindström Ann-Cristin RK STAB
Medförfattare: Hammarsten Anders RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 104. Dokumenthantering

Armflebografi HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2019-10-15 13:57:42
Granskare:
Huvudförfattare: Molnu00e1r Gu00e1bor F ADH RTG HALLAND
Medförfattare: Jansson Josefine ADH RTG HALLAND
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG HALLAND
Kapitel:

Armflebografi HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2019-12-02 16:35:43
Granskare:8087;#Bernland Peter ADH RTG;#8087;#Bernland Peter ADH RTG;#545;#u00c5kerlund Anna-Maria E ADH RTG
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Medförfattare: Bernland Peter ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Kapitel:

Armfraktur - Föräldrainformation

Typ: Patientinformation
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-10-09 15:51:50
Granskare:
Huvudförfattare: Angelstedt Marie HS BARN
Medförfattare: Ahlnu00e9r Elin HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Artrografi med MR HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-02-17 14:50:36
Granskare:
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Medförfattare: Johansson Thomas L ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Kapitel:

Artroskopi knä - Patientinformation Halmstad

Typ: Patientinformation
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Axelsson Jan HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2014-12-03 11:13:30
Granskare:
Huvudförfattare: Isaksson Fredrik HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Skoglund Annelie HS ORT
Kapitel:

Artärkateter HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-12-08 14:12:29
Granskare:7936;#Ederberg Sonny HS ANE
Huvudförfattare: Ederberg Sonny HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS
Kapitel:

Artärnål HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-12 07:22:49
Granskare:5742;#Dyrehag Lars-Erik HS ANE;#5742;#Dyrehag Lars-Erik HS ANE;#6271;#u00c5berg Mattias HS ANE;#3411;#Zoerner Frank HS ANE
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare: Dyrehag Lars-Erik HS ANE
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Arytmi hos gravida

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-12-11 14:57:04
Granskare:2446;#Rorsman Cecilia HS MED
Huvudförfattare: Rorsman Cecilia HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

NeurologiaEEG (CFM) - tolkning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-03 10:11:53
Granskare:12457;#Jedrycha Katarina HS BARN
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Hypoxisk-ischemisk encephalopati (HIE)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-28 09:46:08
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Kramper i nyföddhetsperioden hos fullgångna barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-27 19:25:51
Granskare:12457;#Jedrycha Katarina HS BARN
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Neonatal abstinensscoring

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-31 15:10:17
Granskare:2031;#Kasemo Anna HS BARN;#2031;#Kasemo Anna HS BARN;#742;#Christensen Jens HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare: Kasemo Anna HS BARN;
Redaktör:
Kapitel:

Neonatala kramper och epileptiska anfall hos nyfödda - vårdprogram

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2013-11-03 12:34:45
Granskare:742;#Christensen Jens HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

NIHSS- Hallands sjukhus Halmstad

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-06-23 15:26:54
Granskare:725;#Thomasson Sommer Peter HS MED
Huvudförfattare: Thomasson Sommer Peter HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

NutritionHypoglykemi i neonatalperioden

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-09-02 08:29:09
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Hypoglykemi, neonatal - vårdprogram

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-10-19 17:10:07
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Kosttillägg till prematurer, nyfödda och spädbarn - sammanställning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-01 12:32:33
Granskare:4756;#Langvall Helena M HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Nutrition av nyfödda

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-02-24 10:42:12
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare: Kru00fcger Susanne HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Skåne - Parenteral nutrition

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-19 14:16:58
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Total parenteral nutrition (TPN) till barn över 2500 g. Numeta G16E

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-01-06 13:10:17
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Total Parenteral Nutrition till barn under 2500 g. Numeta G13E

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-12-19 12:30:59
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Vaminolac i NAK

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-02-27 07:40:05
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

ÖvrigtBB - Barn på förlossning/BB som behöver vård utöver sedvanlig BB-vård

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus, Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Områdeschef
Publicerad: 2020-09-02 13:13:11
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Centrala katetrar i neonatalperioden

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-08-24 14:24:38
Granskare:
Huvudförfattare: Wede Mia HS BARN
Medförfattare: Andersson Ola HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Downs syndrom - initialt omhändertagande (neonatologi)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-09-25 09:47:02
Granskare:
Huvudförfattare: Winkler Andreas HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Dödfött eller perinatalt avlidet barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-03-11 13:56:22
Granskare:742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Handläggning av prematurer

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-12-26 21:26:19
Granskare:377;#Kru00fcger Susanne HS BARN;#377;#Kru00fcger Susanne HS BARN
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare: Kru00fcger Susanne HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Hotande förtidsbörd - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Kvinnohälsovård Halland, Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-09 18:35:01
Granskare:4462;#Stu00e5lnacke Sofia HS KK
Huvudförfattare: Stålnacke Sofia HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Hydronefros - antenatalt konstaterad urinvägsdilatation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-11-03 22:20:14
Granskare:6174;#Ohlin Graffner Karin HS BARN
Huvudförfattare: Ohlin Graffner Karin HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Nyföddhetssceening med PKU

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-27 11:08:19
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Organisation - Förlossningar graviditetsveckor 22-28

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-10 21:27:36
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Organisation - Riskgraviditeter i Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-10 21:27:23
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Prematurer - rutiner och läkemedel

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-07 16:15:11
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Pylorusstenos

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-05-16 16:24:55
Granskare:
Huvudförfattare: Molnu00e1r Krisztina HS BARN
Medförfattare: Christensen Jens HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Riskgraviditeter som ej bör förlösas i Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-02-28 16:33:11
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Uppföljningsschema neonatalmottagning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-06-07 17:48:59
Granskare:12457;#Jedrycha Katarina HS BARN
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Senast ändrad: