Direkt till innehållet

Neonatalogi

Andning

Andningsbesvär hos nyfödda Halmstad och Varberg
Titel: Andningsbesvär hos nyfödda Halmstad och Varberg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-14
Huvudförfattare: Wilander Maria HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Andning
Fastställare: Verksamhetschef
LISA
Titel: LISA
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-18
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Andning
Fastställare: Verksamhetschef
Omhändertagande på förlossningen, barn < 35 v
Titel: Omhändertagande på förlossningen, barn < 35 v
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-01-31
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Andning
Fastställare: Verksamhetschef
Pneumothorax och andra typer av luftläckage
Titel: Pneumothorax och andra typer av luftläckage
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-04-07
Huvudförfattare: Hambert Mattias HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Andning
Fastställare: Verksamhetschef
Respiratorvård - initiering och översikt av konventionell mekanisk ventilation
Titel: Respiratorvård - initiering och översikt av konventionell mekanisk ventilation
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-07
Huvudförfattare: Wilander Maria HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Andning
Fastställare: Verksamhetschef
Stabilisering av för tidigt födda barn (barn före 30 graviditetsveckor)
Titel: Stabilisering av för tidigt födda barn (barn före 30 graviditetsveckor)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-09-07
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Andning
Fastställare: Verksamhetschef
Syrgas och icke-invasivt andningsstöd på avd 17
Titel: Syrgas och icke-invasivt andningsstöd på avd 17
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-01-12
Huvudförfattare: Wilander Maria HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Andning
Fastställare: Verksamhetschef

Asfyxi

Asfyxi - algoritm
Titel: Asfyxi - algoritm
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-05
Huvudförfattare: Wede Mia HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Neonatologi - Asfyxi
Fastställare: Verksamhetschef
Asfyxi, postnatalvård
Titel: Asfyxi, postnatalvård
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-18
Huvudförfattare: Hambert Mattias HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Asfyxi
Fastställare: Verksamhetschef
Hypotermibehandling av nyfödda
Titel: Hypotermibehandling av nyfödda
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-01-28
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Asfyxi
Fastställare: Verksamhetschef

Endokrinologi

Kongenital binjurebarkhyperplasi (CAH) - Vårdprogram
Titel: Kongenital binjurebarkhyperplasi (CAH) - Vårdprogram
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-05
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Endokrinologi
Fastställare: Verksamhetschef
Vårdprogram för kongenital binjurebarkhyperplasi CAH
Titel: Vårdprogram för kongenital binjurebarkhyperplasi CAH
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-09-07
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Endokrinologi
Fastställare: Verksamhetschef

Hematologi

Bilirubinjournal - kurva
Titel: Bilirubinjournal - kurva
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-08-08
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Hematologi
Fastställare: Verksamhetschef
Bilirubinlista - länkas till Hyperbilirubin
Titel: Bilirubinlista - länkas till Hyperbilirubin
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-04
Huvudförfattare: Winkler Andreas HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Hematologi
Fastställare: Verksamhetschef
Blodbyte (utbytestransfusion) hos nyfödda på neonatal intensivvårdsavdelningen
Titel: Blodbyte (utbytestransfusion) hos nyfödda på neonatal intensivvårdsavdelningen
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-04
Huvudförfattare: Winkler Andreas HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Hematologi
Fastställare: Verksamhetschef
Hyperbilirubinemi
Titel: Hyperbilirubinemi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-04
Huvudförfattare: Winkler Andreas HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Hematologi
Fastställare: Verksamhetschef
Hyperbilirubinemi -nationellt vårdprogram
Titel: Hyperbilirubinemi -nationellt vårdprogram
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-03-26
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Hematologi
Fastställare: Verksamhetschef
Neonatal sepsis - ny rekommendation
Titel: Neonatal sepsis - ny rekommendation
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-05
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Hematologi
Fastställare: Verksamhetschef
Transfusion av blod och blodprodukter till nyfödda
Titel: Transfusion av blod och blodprodukter till nyfödda
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-18
Huvudförfattare: Winkler Andreas HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Pediatrik - Hematologi
Fastställare: Verksamhetschef
Trombocytopeni i neonatalperioden
Titel: Trombocytopeni i neonatalperioden
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-27
Huvudförfattare: Hambert Mattias HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Hematologi
Fastställare: Verksamhetschef

Infektion

Antibiotika- / svamp- / virus- behandling i neonatalperioden
Titel: Antibiotika- / svamp- / virus- behandling i neonatalperioden
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-01-12
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Infektion
Fastställare: Verksamhetschef
BCG vaccination
Titel: BCG vaccination
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-07
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Infektion - Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
HIV-positiv mor - neonatalt omhändertagande av barnet
Titel: HIV-positiv mor - neonatalt omhändertagande av barnet
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-01-13
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Infektion - Infektion
Fastställare: Verksamhetschef
Hepatit B och C (neonatologi)
Titel: Hepatit B och C (neonatologi)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-09-07
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Infektion
Fastställare: Verksamhetschef
INFPREG
Titel: INFPREG
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-04-06
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Infektion - Infektion
Fastställare: Verksamhetschef
Nationella riktlinjer neonatala infektioner
Titel: Nationella riktlinjer neonatala infektioner
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-08
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Infektion
Fastställare: Verksamhetschef
Riktlinjer för RS-virus profylax och vaccination mot influensa
Titel: Riktlinjer för RS-virus profylax och vaccination mot influensa
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-01-12
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Infektion
Fastställare: Verksamhetschef
Vaccination av prematura barn födda före 32 veckor
Titel: Vaccination av prematura barn födda före 32 veckor
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-09-07
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Infektion
Fastställare: Verksamhetschef
Vaccination mot rotavirus för prematura barn födda vecka 27+0-35+6
Titel: Vaccination mot rotavirus för prematura barn födda vecka 27+0-35+6
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-07-10
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Infektion
Fastställare: Verksamhetschef

Läkemedel

Dopamin/Dobutamin infusion
Titel: Dopamin/Dobutamin infusion
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-16
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Intubationsläkemedel (neonatologi)
Titel: Intubationsläkemedel (neonatologi)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-09-12
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Kloralhydrat - användning vid MR-undersökning
Titel: Kloralhydrat - användning vid MR-undersökning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-04-25
Huvudförfattare: Lingman Framme Jenny HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedel - ordination enligt generella direktiv - Neonatologi
Titel: Läkemedel - ordination enligt generella direktiv - Neonatologi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-07
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Perorala läkemedel/inhalationer/supp.
Titel: Perorala läkemedel/inhalationer/supp.
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-12
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Prostivas®-infusion
Titel: Prostivas®-infusion
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-28
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Spädning och dosering av läkemedel till nyfödda barn
Titel: Spädning och dosering av läkemedel till nyfödda barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-12
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef

Neurologi

Hypoxisk-ischemisk encephalopati (HIE)
Titel: Hypoxisk-ischemisk encephalopati (HIE)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-12-17
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Neurologi - Neurologi
Fastställare: Verksamhetschef
Kramper i nyföddhetsperioden hos fullgångna barn
Titel: Kramper i nyföddhetsperioden hos fullgångna barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-18
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Neurologi
Fastställare: Verksamhetschef
NIHSS- Hallands sjukhus Halmstad
Titel: NIHSS- Hallands sjukhus Halmstad
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-20
Huvudförfattare: Thomasson-Sommer Peter HS MED
Redaktör: Dahlman Andersson Ann HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Neurologi
Fastställare: Verksamhetschef
Neonatala kramper och epileptiska anfall hos nyfödda - vårdprogram
Titel: Neonatala kramper och epileptiska anfall hos nyfödda - vårdprogram
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-05
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Neurologi
Fastställare: Verksamhetschef
Neonatalt abstinenssyndrom
Titel: Neonatalt abstinenssyndrom
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-28
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus - Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Neurologi - Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Observationsschema - scoringpapper
Titel: Observationsschema - scoringpapper
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-09-16
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Neonatologi - Neurologi
Fastställare: Verksamhetschef
aEEG (CFM) - tolkning
Titel: aEEG (CFM) - tolkning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Neurologi
Fastställare: Verksamhetschef
´Neonatala kramper och epileptiska anfall hos nyfödda - vårdprogram
Titel: ´Neonatala kramper och epileptiska anfall hos nyfödda - vårdprogram
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-08-24
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Neurologi
Fastställare: Verksamhetschef

Nutrition

Hypoglykemi i neonatalperioden
Titel: Hypoglykemi i neonatalperioden
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-09-11
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Nutrition
Fastställare: Verksamhetschef
Hypoglykemi, neonatal - vårdprogram
Titel: Hypoglykemi, neonatal - vårdprogram
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2017-10-18
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Nutrition
Fastställare: Verksamhetschef
Nutrition av nyfödda
Titel: Nutrition av nyfödda
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-01-12
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Nutrition
Fastställare: Verksamhetschef
Probiotika
Titel: Probiotika
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-09-08
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Nutrition
Fastställare: Verksamhetschef
Total Parenteral Nutrition till barn under 2500 g. Numeta G13E
Titel: Total Parenteral Nutrition till barn under 2500 g. Numeta G13E
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-04
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Nutrition
Fastställare: Verksamhetschef
Total parenteral nutrition (TPN) till barn över 2500 g. Numeta G16E
Titel: Total parenteral nutrition (TPN) till barn över 2500 g. Numeta G16E
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-04
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Nutrition
Fastställare: Verksamhetschef
Vaminolac i NAK
Titel: Vaminolac i NAK
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-18
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Nutrition
Fastställare: Verksamhetschef

Övrigt

BB – Barn på förlossning/BB som behöver vård utöver sedvanlig BB-vård
Titel: BB – Barn på förlossning/BB som behöver vård utöver sedvanlig BB-vård
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-03
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus - Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Övrigt - Obstetrik
Fastställare: Områdeschef
Behandling av smärta hos nyfödda barn
Titel: Behandling av smärta hos nyfödda barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-18
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Övrigt - Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Centrala katetrar i neonatalperioden
Titel: Centrala katetrar i neonatalperioden
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-08
Huvudförfattare: Wede Mia HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Övrigt
Fastställare: Verksamhetschef
Downs syndrom – initialt omhändertagande (neonatologi)
Titel: Downs syndrom – initialt omhändertagande (neonatologi)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-06
Huvudförfattare: Winkler Andreas HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Övrigt
Fastställare: Verksamhetschef
Förtidsbörd - omhändertagande vid extrem underburenhet - Lund
Titel: Förtidsbörd - omhändertagande vid extrem underburenhet - Lund
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-08-26
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Övrigt
Fastställare: Verksamhetschef
Hotande förtidsbörd - KK HS
Titel: Hotande förtidsbörd - KK HS
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-04-11
Huvudförfattare: Stålnacke Sofia HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Kvinnohälsovård Halland - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Obstetrik - Övrigt
Fastställare: Verksamhetschef
Hydronefros - antenatalt konstaterad urinvägsdilatation
Titel: Hydronefros - antenatalt konstaterad urinvägsdilatation
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-11-03
Huvudförfattare: Ohlin Graffner Karin HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Övrigt
Fastställare: Verksamhetschef
Hyperkalemi nyfödda - Skåne
Titel: Hyperkalemi nyfödda - Skåne
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-01-14
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Övrigt
Fastställare: Verksamhetschef
Metabol utredning
Titel: Metabol utredning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-09-11
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Övrigt
Fastställare: Verksamhetschef
Nyföddhetssceening med PKU
Titel: Nyföddhetssceening med PKU
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-09-12
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Övrigt
Fastställare: Verksamhetschef
Organisation - Förlossningen graviditetsveckor 22-28
Titel: Organisation - Förlossningen graviditetsveckor 22-28
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-09-12
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Övrigt
Fastställare: Verksamhetschef
Organisation – Riskgraviditeter i Varberg
Titel: Organisation – Riskgraviditeter i Varberg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-07
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus - Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Övrigt - Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Palliativ vård i nyföddhetsperioden
Titel: Palliativ vård i nyföddhetsperioden
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-01-14
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Övrigt
Fastställare: Verksamhetschef
Prematurer - rutiner och läkemedel
Titel: Prematurer - rutiner och läkemedel
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-12
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Patient
Medicinsk term: Övrigt
Fastställare: Verksamhetschef
Pylorusstenos
Titel: Pylorusstenos
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-05-15
Huvudförfattare: Molnár Krisztina HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Övrigt - Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Smärtbehandling hos nyfödda barn - PM Region Skåne
Titel: Smärtbehandling hos nyfödda barn - PM Region Skåne
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-08-18
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Övrigt
Fastställare: Verksamhetschef
Uppföljningsschema neonatalmottagning
Titel: Uppföljningsschema neonatalmottagning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-18
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Övrigt
Fastställare: Verksamhetschef

Senast ändrad: