Direkt till innehållet

Neonatalogi

AndningAndningsstörningar - specifika

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-10-15 06:53:07
Granskare:
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Andningsstörningar - Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Område 4
Fastställd av: Områdeschef
Publicerad: 2014-05-20 09:40:42
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Andningsstörningar hos barn < 35 v

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-09-19 06:53:34
Granskare:
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Andningsstörningar hos barn > 35 v

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-05-16 08:55:31
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Europeiska riktlinjer vid behandling av RDS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-27 14:43:18
Granskare:742;#Christensen Jens HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

LISA

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-04 03:38:01
Granskare:
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Omhändertagande på förlossningen, barn < 35 v

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-31 13:10:58
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Pneumothorax och andra typer av luftläckage

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-31 13:15:36
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Respiratorvård - indikation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-02-04 09:14:21
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Respiratorvård vid RDS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-02-04 09:14:30
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#1219;#Roswall Josefine HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Stabilisering av för tidigt födda barn (barn före 30 graviditetsveckor)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-01 16:20:48
Granskare:12457;#Jedrycha Katarina HS BARN
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

AsfyxiAsfyxi - algoritm

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-03 17:22:32
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Asfyxi, postnatalvård

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-08-09 05:31:24
Granskare:
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Hypotermibehandling av nyfödda

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-28 07:54:41
Granskare:239;#Andersson Ola K HS BARN;#239;#Andersson Ola K HS BARN;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Ola K HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

EndokrinologiAdrenogenitalt syndrom - vårdprogram (neonatologi)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-12-13 09:46:46
Granskare:2031;#Kasemo Anna HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

HematologiBilirubinjournal - kurva

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-08-09 10:47:21
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Blodbyte hos nyfödda

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-27 14:34:16
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Hyperbilirubinemi -nationellt vårdprogram

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-12-02 06:36:33
Granskare:2031;#Kasemo Anna HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Hyperbilirubinemi-ikterus på BB

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-08-23 09:28:02
Granskare:
Huvudförfattare: Winkler Andreas HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Ikterus neonatologi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-02-27 19:42:26
Granskare:2031;#Kasemo Anna HS BARN
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Ikterus, sent debuterande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-12-13 09:49:26
Granskare:2031;#Kasemo Anna HS BARN
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Neonatal alloimmun trombocytopeni (NAIT)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-31 13:09:50
Granskare:239;#Andersson Ola K HS BARN;#239;#Andersson Ola K HS BARN;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Ola K HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Transfusion av blod och blodprodukter till nyfödda

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-10-27 13:52:38
Granskare:
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Trombocytopeni hos nyfödda

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-03-11 11:00:51
Granskare:239;#Andersson Ola K HS BARN;#239;#Andersson Ola K HS BARN;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Ola K HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

InfektionAntibiotika- / svamp- / virus- behandling i neonatalperioden

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-12-04 13:51:22
Granskare:1560;#Andersson Dan HS BARN;#1560;#Andersson Dan HS BARN;#2031;#Kasemo Anna HS BARN
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Antibiotikabehandling vid neonatal sepsis, nya rekommendationer

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-12-06 13:58:17
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Bakteriella infektioner hos nyfödda - vårdprogram

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-10-26 14:49:02
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

CMV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-27 14:36:58
Granskare:742;#Christensen Jens HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

GBS infektion - handläggning av barn och kvinnor med risk

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-28 07:14:29
Granskare:742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Hepatit B och C (neonatologi)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-20 13:27:08
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

HIV-positiv mor - neonatalt omhändertagande av barnet

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-17 18:14:49
Granskare:
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Infektioner - neonatala

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-11-10 18:00:08
Granskare:
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

INFPREG

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-03-19 08:53:08
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Riktlinjer för RS-virus profylax och vaccination mot influensa

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-09-19 17:08:41
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Vaccination av prematura barn födda före 32 veckor

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-01 16:29:49
Granskare:12457;#Jedrycha Katarina HS BARN
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Läkemedel101.3 Intern kontrollplan Ambulans, diagnostik och hälsa

Typ: Grunddokument
Gäller för: Ambulans diagnostik och hälsa
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-12-18 17:16:07
Granskare:
Huvudförfattare: Westberg Anders ADH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 101. Policy, mål och ledning

101.3 Intern kontrollplan HS

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-12-18 07:05:18
Granskare:
Huvudförfattare: Engström Martin HS LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 101. Policy, mål och ledning

101.3 Internkontroll plan 2019 för Driftnämnden Närsjukvård

Typ: Grunddokument
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-01-24 10:15:20
Granskare:
Huvudförfattare: Löfgren Kristin NSVH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH STAB
Kapitel: Avsnitt 1

101.3 Internkontrollplan 2018 KS

Typ: Grunddokument
Gäller för: Kultur och skola
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-05-02 11:50:19
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: 101. Policy, mål och ledning

101.4 Internkontrollplan 2019

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-05-07 05:58:39
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: 101. Policy, mål och ledning

101.5 Arbetsmiljöplan 2019

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-08-19 04:45:23
Granskare:
Huvudförfattare: Kontic Svetlana ADH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 101. Policy, mål och ledning

101.6 Verksamhetsöversikt 2019

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-03-28 09:39:17
Granskare:
Huvudförfattare: Niskanen Tuula RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 101. Policy, mål och ledning

102 - Lagar och andra krav

Typ: Grunddokument
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2015-08-11 10:37:43
Granskare:
Huvudförfattare: Osvald Gustafsson Eva RK LEDNING
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 102. Lagar och andra krav

102 Dialys - Användning av olika typer av datasystem gällande vattenanläggning och monitorer

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-01 13:44:17
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

102 Dialys - Manualer, loggböcker, tillverkningsdokument

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-01-29 18:24:09
Granskare:
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

102 Lagar och andra krav

Typ: Grunddokument
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-01-30 07:17:44
Granskare:
Huvudförfattare: Löfgren Kristin NSVH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH STAB
Kapitel: 102. Lagar och andra krav

102 Lagar och andra krav

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-12-13 06:51:18
Granskare:
Huvudförfattare: Bengtsson Kerstin RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 102. Lagar och andra krav

102 Lagar och andra krav

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-10-01 11:22:08
Granskare:
Huvudförfattare: Sjödin Maria HS
Medförfattare: Paulsson Ottilia HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 102. Lagar och andra krav

102 Lagar och andra krav KS

Typ: Grunddokument
Gäller för: Kultur och skola
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2017-02-06 13:59:44
Granskare:
Huvudförfattare: Everås Bengt KS STAB
Medförfattare:
Redaktör: Everås Bengt KS STAB
Kapitel: 102. Lagar och andra krav

102.1 Lagförteckning miljö KS

Typ: Grunddokument
Gäller för: Kultur och skola
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2017-02-06 14:00:56
Granskare:
Huvudförfattare: Dammvik Yvonne KS SKOLA
Medförfattare:
Redaktör: Everås Bengt KS STAB
Kapitel: 102. Lagar och andra krav

102.3 Förteckning över lagar och andra krav - Yttre miljö

Typ: Grunddokument
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2017-10-02 07:42:44
Granskare:
Huvudförfattare: Brosved Magnus PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 102. Lagar och andra krav

102.5 Tillstånd

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-08-05 10:00:27
Granskare:
Huvudförfattare: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 102. Lagar och andra krav

102.5 Tillstånd- Bilaga

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-08-05 10:00:26
Granskare:
Huvudförfattare: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 102. Lagar och andra krav

103 Ansvar, befogenheter och beslutsordning KS

Typ: Grunddokument
Gäller för: Kultur och skola
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-11-05 11:33:03
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Anette S KS STAB
Medförfattare:
Redaktör: Everås Bengt
Kapitel: 103. Ansvar, befogenheter

103 Ansvar, befogenheter och organisation

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-08-28 10:16:57
Granskare:
Huvudförfattare: Engström Martin HS LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 103. Ansvar, befogenheter

103 Dialys - Datoriserade system

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-05-25 11:53:07
Granskare:3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH;#3557;#Birinxhiku Arsim HS MED
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

103 Dialys - Dokumentation och kontroller i TDMS dataprogram vid dialysbehandling

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-01 13:48:39
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

103.0 Delegationsförteckning för Driftnämnden Närsjukvård

Typ: Grunddokument
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-01-24 10:32:08
Granskare:
Huvudförfattare: Löfgren Kristin NSVH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH STAB
Kapitel: Avsnitt 1

103.0 Delegationsordning - Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Typ: Grunddokument
Gäller för: Ambulans diagnostik och hälsa
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-09-11 09:48:55
Granskare:
Huvudförfattare: Westberg Anders ADH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 103. Ansvar, befogenheter

103.0 Delegationsordning - Driftnämnden Hallands sjukhus

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-05-16 06:58:32
Granskare:
Huvudförfattare: Engström Martin RK LEDNING
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 103. Ansvar, befogenheter

103.1 Delegationsordning för KS

Typ: Grunddokument
Gäller för: Kultur och skola
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-05-08 09:17:18
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Anette S KS STAB
Medförfattare: Nygren Sofia RK STAB
Redaktör: Johansson Anette S KS STAB
Kapitel: Avsnitt 1

103.1 Delegationsordning PSH

Typ: Grunddokument
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2015-02-20 12:36:19
Granskare:
Huvudförfattare: Osvald Gustafsson Eva PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 103. Ansvar, befogenheter

103.1 Verkställighetsbeslut - Ambulans, diagnostik och hälsa

Typ: Grunddokument
Gäller för: Ambulans diagnostik och hälsa
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-08-28 16:22:00
Granskare:
Huvudförfattare: Westberg Anders ADH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 103. Ansvar, befogenheter

103.1 Verkställighetsbeslut administrativa ärenden - Hallands sjukhus

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-11-05 12:12:41
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Lena M HS LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 103. Ansvar, befogenheter

103.2 Organisation KS

Typ: Grunddokument
Gäller för: Kultur och skola
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2017-07-24 08:13:50
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Anette S KS STAB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Anette S KS STAB
Kapitel: 103. Ansvar, befogenheter

103.3 Chefläkare samordnande regional - ansvar

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2014-03-14 12:09:44
Granskare:
Huvudförfattare: Möller Karin RK Hu00c4LSO -OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 103. Ansvar, befogenheter

103.3 Verkställighetsbeslut

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-08-02 05:33:01
Granskare:
Huvudförfattare: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 103. Ansvar, befogenheter

103.4 Funktionsstöd till verksamheterna

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-08-12 04:40:29
Granskare:
Huvudförfattare: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 103. Ansvar, befogenheter

103.b Dialys - Bilaga 1 - Ordinationsunderlag

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-07 16:08:15
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

103.b Dialys - Bilaga 2 - Behandlingsprotokoll

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-07 16:07:31
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

103.b-Dialys-Bilaga3 - Behandlingsprotokoll på annan avdelning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-07 16:06:29
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

104 Dialys - Engångsmaterial, mottagningskontroll, förvaring, reklamationer och indragningar

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-12 08:24:06
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

104 Dialys - Introduktion av sjuksköterska på dialysmottagningen

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-02-04 11:51:11
Granskare:
Huvudförfattare: Reftel Bo HS MED
Medförfattare: Memic Aldina HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

104 Dialys. - Bilaga 1 - Introduktionsprogram - Checklista

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-25 04:22:14
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#10488;#Memic Aldina HS MED
Huvudförfattare: Memic Aldina HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

104.1 Dokumentstyrning

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-08-05 10:00:37
Granskare:
Huvudförfattare: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 104. Dokumenthantering

104.2 Styrning av dokumentnummer

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-01-01 11:40:29
Granskare:
Huvudförfattare: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 104. Dokumenthantering

104.3 Redovisande dokument, principer

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2017-08-02 06:16:57
Granskare:
Huvudförfattare: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 104. Dokumenthantering

104.4 Dokumenthanteringsplan - Bilaga

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2016-07-28 07:39:20
Granskare:
Huvudförfattare: Dahlin Susann RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 104. Dokumenthantering

104.4 Dokumenthanteringsplan

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2017-08-02 06:16:01
Granskare:
Huvudförfattare: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: Avsnitt 1

104.5 Rutiner, förteckning

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2017-08-02 06:15:44
Granskare:
Huvudförfattare: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 104. Dokumenthantering

104.5 Rutiner, förteckning - Bilaga

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-12-13 06:56:08
Granskare:
Huvudförfattare: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 104. Dokumenthantering

104.b Dialys - Bilaga 1 - Mottagningskontroll

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-07 16:06:57
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

105 Dialys - Avvikelsehantering

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-01 07:57:31
Granskare:12403;#Hansson Fredrik HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME;#7139;#Andersson Nataliya HS MED
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

105 Dialys - Årlig egeninspektion, granskning av kvalitetsdokument samt utarbetande av utbildningsplan

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-18 08:31:28
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

105 Kommunikation

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-02-02 09:15:30
Granskare:
Huvudförfattare: Kondrup Marianne HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 105. Kommunikation

105 Kommunikation

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-08-14 05:58:00
Granskare:
Huvudförfattare: Thorbjörnsson Tommy RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 105. Kommunikation

105 Kommunikation

Typ: Grunddokument
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-07-29 05:12:50
Granskare:
Huvudförfattare: Stålnacke Anna NSVH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Törnell Maria NSVH STAB
Kapitel: 105. Kommunikation

105 Kommunikation KS

Typ: Grunddokument
Gäller för: Kultur och skola
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2016-10-25 07:20:33
Granskare:
Huvudförfattare: Tillander Linda KS STAB
Medförfattare:
Redaktör: Everås Bengt KS STAB
Kapitel: 105. Kommunikation

105.b Dialys - Bilaga 1 - Egeninspektion Dialysmottagningen

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-18 08:59:47
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

105.b Dialys - Bilaga 2 - Handlingsplan: Åtgärder vid avvikelser vid egeninspektion

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-07 16:08:54
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

106 Dialys - Förvaring och uppdatering av manualer och teknisk apparatur

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-05-05 11:14:02
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#7139;#Andersson Nataliya HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Andersson Nataliya HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

106 Dialys - Instruktion för förvaring och uppdatering av manualer och teknisk apparatur

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-18 08:58:30
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

106 Dialys. - Bilaga 1 - Bruksanvisningar och manualer som finns tillgängliga på Dialysmott HSV

Typ: Manual
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-25 12:07:38
Granskare:
Huvudförfattare: Andersson Nataliya HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

106 Miljöaspekter och miljöpåverkan

Typ: Grunddokument
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2014-10-07 06:51:01
Granskare:
Huvudförfattare: Osvald Gustafsson Eva PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 106. Miljöaspekter

106 Miljöaspekter och miljöpåverkan

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2016-11-07 09:04:56
Granskare:
Huvudförfattare: Karlsson Eva HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 106. Miljöaspekter

106 Miljöaspekter och miljöpåverkan KS

Typ: Grunddokument
Gäller för: Kultur och skola
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2016-10-07 04:57:25
Granskare:
Huvudförfattare: Dammvik Yvonne KS SKOLA
Medförfattare:
Redaktör: Everås Bengt KS STAB
Kapitel: 106. Miljöaspekter

106.1 Miljöaspekter - förteckning

Typ: Grunddokument
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2017-11-20 08:57:36
Granskare:
Huvudförfattare: Brosved Magnus PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 106. Miljöaspekter

106.b Dialys - Bilaga 1 - Manualer i pappersform som finns tillgängliga på Dialysmottagningen

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-17 12:31:41
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

107 Dialys -Utbildningsprogram för Dialyspersonal

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-05-03 09:57:01
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

107. Dialys - Bilaga 4- Kunskapsuppdatering

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-18 08:30:28
Granskare:1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Larsson Linda M HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

107.1 Informationssäkerhetsaspekter

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-12-17 09:10:38
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 107. Information, informationsklassning och säkerhetsnivåer

107.b Dialys - Bilaga 1 - Utbildningskrav för operatör av vattenreningsanläggning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-01 13:46:56
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

107.b Dialys - Bilaga 2 - Instruktionsprogram

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-05-03 09:57:38
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

107.b Dialys - Bilaga 3 - Formulär för personalens utbildning och kompetensutveckling

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-18 08:29:59
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

108 Arbetsmiljöaspekter

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2014-04-17 04:29:30
Granskare:
Huvudförfattare: Andersson Eva-Gunilla HS PA
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 108. Arbetsmiljöaspekter (risker)

108 Arbetsmiljöaspekter

Typ: Grunddokument
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2015-02-23 16:37:14
Granskare:
Huvudförfattare: Osvald Gustafsson Eva PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 108. Arbetsmiljöaspekter (risker)

108 Dialys - Avvikelsehantering

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-01 13:46:01
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

1177 - KK Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-04-16 11:56:34
Granskare:
Huvudförfattare: Sandqvist Karin HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

1177 Rutin för användande av NPÖ(Nationella patientöversikten) i telefonrådgivning vid 1177 Vårdguiden på telefon

Typ: Rutin
Gäller för: Ambulanssjukvård och sjukresor Halland
Fastställd av: Ahlin Kenth ADH ASH STAB, Verksamhetschef
Publicerad: 2017-11-30 17:55:35
Granskare:
Huvudförfattare: Regnell Jörgen ADH ASH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Bjärbo Magnus ADH ASH STAB
Kapitel:

1177 Rutin vid frånvaro

Typ: Rutin
Gäller för: Ambulanssjukvård och sjukresor Halland
Fastställd av: Ahlin Kenth ADH ASH STAB, Verksamhetschef
Publicerad: 2017-11-30 18:00:32
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Susanne NSVH VC GETINGE
Medförfattare:
Redaktör: Bjärbo Magnus ADH ASH STAB
Kapitel:

1177 Utlämnande av journalkopia från 1177 VPT Halland

Typ: Rutin
Gäller för: 1177 Vårdguiden på telefon Halland
Fastställd av: Ahlin Kenth ADH ASH STAB, Verksamhetschef
Publicerad: 2017-11-07 09:01:44
Granskare:16354;#Ahlin Kenth ADH ASH STAB
Huvudförfattare: Regnell Jörgen ADH ASH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Bjärbo Magnus ADH ASH STAB
Kapitel:

1177 Vårdguiden - mottagningens hemsida på www.1177.se

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Kommunikationsdirektör
Publicerad: 2019-04-18 06:59:01
Granskare:
Huvudförfattare: Tavelin Charlotte RK STAB
Medförfattare: Koinberg Karoline RGS VS IT
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

1177 Vårdguiden på telefon arbetsrutin för koordinator

Typ: Rutin
Gäller för: Ambulanssjukvård och sjukresor Halland
Fastställd av: Ahlin Kenth ADH ASH STAB, Verksamhetschef
Publicerad: 2017-12-01 06:44:04
Granskare:
Huvudförfattare: Wennström Cecilia ADH 1177 VPT
Medförfattare: Lovu00e9n Emma ADH 1177 VPT
Redaktör: Bjärbo Magnus ADH ASH STAB
Kapitel:

1177 Vårdguidens e-tjänster

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-08-14 10:36:00
Granskare:
Huvudförfattare: Thelin Anna A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

1177 Ärendehantering och journaldokumentation av frågor inkomna via 1177 Vårdguidens e-tjänst.

Typ: Rutin
Gäller för: 1177 Vårdguiden på telefon Halland
Fastställd av: Ahlin Kenth ADH ASH STAB, Verksamhetschef
Publicerad: 2017-11-07 09:19:42
Granskare:
Huvudförfattare: Wennström Cecilia ADH 1177 VPT
Medförfattare:
Redaktör: Bjärbo Magnus ADH ASH STAB
Kapitel:

200 Resurser

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-04-08 12:01:13
Granskare:
Huvudförfattare: Paulsson Ottilia HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 200. Resurser

200 Resurser

Typ: Grunddokument
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2015-02-27 03:57:27
Granskare:
Huvudförfattare: Osvald Gustafsson Eva PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 200. Resurser

200 Resurser KS

Typ: Grunddokument
Gäller för: Kultur och skola
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2016-10-24 08:05:15
Granskare:
Huvudförfattare: Everås Bengt KS STAB
Medförfattare:
Redaktör: Everås Bengt KS STAB
Kapitel: 200. Resurser

201 Dialys - Ansvarsfördelning för tillverkning och hantering av hemofiltrationsvätska

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-05-03 09:54:17
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

201 Dialys - Bilaga 1 - Organisationsschema

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-07-18 06:21:40
Granskare:4418;#Wilhelmsson Maria ADH;#621;#Reftel Bo HS MED
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

201 Dialys - Bilaga 2 - Ansvarslista

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-07 14:53:06
Granskare:
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

201 Dialys - Bilaga 3 - Ansvarsforbindelse med Lakemedelsenheten ADH

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-06-27 11:46:29
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH;#621;#Reftel Bo HS MED;#335;#Olsson Patrik ADH
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

201 Dialys - Tillverkning och hantering av hemofiltrationsvätska

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-05-05 11:10:43
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#7139;#Andersson Nataliya HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

201 Resursfördelning

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-01-17 12:33:41
Granskare:
Huvudförfattare: Hammarsten Rosalie HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 201. Resursfördelning

201 Resursfördelning

Typ: Grunddokument
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-01-30 08:57:50
Granskare:
Huvudförfattare: Löfgren Kristin NSVH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH STAB
Kapitel: 201. Resursfördelning

201 Resursfördelning

Typ: Grunddokument
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2016-11-10 14:19:59
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ove PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 201. Resursfördelning

201 Resursfördelning KS

Typ: Grunddokument
Gäller för: Kultur och skola
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2016-10-27 09:46:00
Granskare:
Huvudförfattare: Hallberg Anders KS STAB
Medförfattare:
Redaktör: Everås Bengt KS STAB
Kapitel: 201. Resursfördelning

201.1 Budgetprocess

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-10-23 07:24:36
Granskare:
Huvudförfattare: Hansson Martin RGS
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 201. Resursfördelning

201.b Dialys - Bilaga 1 - Organisation Dialysmottagningen

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-12 08:23:23
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

201.b Dialys - Bilaga 2 - Ansvarslista

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-01 13:47:48
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

202 Dialys - Årlig egeninspektion samt utarbetande av utbildningsplan

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-19 09:54:32
Granskare:7139;#Andersson Nataliya HS MED;#7139;#Andersson Nataliya HS MED;#3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare: Andersson Nataliya HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

202 Dialys - Överenskommelse med Läkemedelsenheten ADH angående kvalitetsansvarig och sakkunnig apotekare

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-05-23 06:57:12
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

202 Dialys. - Bilaga 1 - Checklista egeninspektion

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-07-06 10:38:46
Granskare:
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

202 Dialys. - Bilaga 2 - Handlingsplan: Åtgärder vid avvikelser noterade vid egeninspektion

Typ: Blankett
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-11 08:10:52
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#7139;#Andersson Nataliya HS MED
Huvudförfattare: Reftel Bo HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

202 Verksamhetsmiljö

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-08-02 05:33:16
Granskare:
Huvudförfattare: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 202. Verksamhetsmiljö

202 Verksamhetsmiljö

Typ: Grunddokument
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2015-04-20 06:31:14
Granskare:
Huvudförfattare: Osvald Gustafsson Eva PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 202. Verksamhetsmiljö

202 Verksamhetsmiljö

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-07-03 06:45:40
Granskare:
Huvudförfattare: Nyman Sven-Olof HS MTA
Medförfattare: Karlsson Eva HS;
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 202. Verksamhetsmiljö

202 Verksamhetsmiljö

Typ: Grunddokument
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-01-30 08:34:50
Granskare:
Huvudförfattare: Löfgren Kristin NSVH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH STAB
Kapitel: 202. Verksamhetsmiljö

203 Dialys - Larmlista dialysvatten

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-01 07:53:59
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#7139;#Andersson Nataliya HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

203 Dialys - Överenskommelse med Kliniskt mikrobiologiskt laboratorium Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-05-18 07:07:23
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

204 Dialys - Överenskommelse med Kliniskt kemiskt laboratorium Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-18 16:10:59
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

205 Dialys - Ansvarsförbindelse MTA

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-16 11:01:17
Granskare:14160;#Frennu00e5s Petra HS MTA;#12403;#Hansson Fredrik HS MED
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

205 Dialys - Överenskommelse mellan Laholmsbuktens VAS, Halmstads kommun och Dialysmottagningen vid HSH

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-18 16:10:32
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

206 Dialys - Medicintekniska avdelningen svarar för förebyggande underhåll och service av befintlig utrustning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-18 16:02:52
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

206 Dialys - Årlig vidareutbildning av personal

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-08-16 05:23:17
Granskare:621;#Reftel Bo HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria ADH LME
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

207 Dialys - Överenskommelse med Kliniskt mikrobiologiskt laboratorium Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-11 08:11:11
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME;#2416;#Ku00f6tz Arne ADH MIB;#7139;#Andersson Nataliya HS MED
Huvudförfattare: Reftel Bo HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

207 Dialys - Överenskommelse mellan Regionsfastigheter och teknisk service och Dialysmottagningen vid Hallands sjukhus Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-05-03 09:54:54
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

208 Dialys - Larmlista för Dialysvatten

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-18 09:00:55
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

209 Dialys - Överenskommelse med Städservice, Regionservice, Region Halland

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-16 11:00:49
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

209.b Dialys - Bilaga 2 - Städning och dammtorkning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-16 11:01:45
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

209.b.Dialys - bilaga 1 - Arbetsbeskrivning Dialysmottagning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-18 09:02:52
Granskare:2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Andersson Josefin I HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

24-timmars blodtrycksmätning, bruksanvisning

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinmottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2018-11-29 08:03:58
Granskare:
Huvudförfattare: Stepps Catrin HS MED
Medförfattare: Sundbom Gunilla HS MED
Redaktör: Martinsson Marie HS GYN
Kapitel:

24-timmars pH-mätning

Typ: Patientinformation
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-03-31 05:15:39
Granskare:5740;#Elb Madeleine HS u00d6NH
Huvudförfattare: Elb Madeleine HS ÖNH
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

300 Genomförande

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-04-08 12:00:55
Granskare:
Huvudförfattare: Paulsson Ottilia HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 300. Genomförande

300 Genomförande KS

Typ: Grunddokument
Gäller för: Kultur och skola
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2016-10-24 08:05:56
Granskare:
Huvudförfattare: Everås Bengt KS STAB
Medförfattare:
Redaktör: Everås Bengt KS STAB
Kapitel: 300. Genomförande

301 Dialys - Dagliga kontroller och periodiskt underhåll av central vattenreningsanläggning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-18 08:59:25
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Magnusson Robert HS MTA
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

301 Dialys - Systemspecifikation och behörighetskrav

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-06-27 11:46:36
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#621;#Reftel Bo HS MED
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

301.1 Verksamheternas grunduppdrag

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-09-04 07:34:42
Granskare:
Huvudförfattare: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: Avsnitt 3

301.1 Verksamheternas uppdrag - organisation

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2016-08-16 11:36:40
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

301.4 Leverans som utförs av extern part

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-08-02 05:33:28
Granskare:
Huvudförfattare: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

301.5 Kundrelationen - metod och riktlinjer

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-08-06 11:23:16
Granskare:
Huvudförfattare: Thorbjörnsson Tommy RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

301.b Dialys - Bilaga 1 - Drifttider för central vattenreningsanläggning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-16 11:09:01
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME;#3371;#Magnusson Robert HS MTA
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

301.b Dialys - Bilaga 2 - Driftprotokoll, konduktivitet

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-18 08:27:03
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

301.b Dialys - Bilaga 3 - Systemspecifikation central vattenreningsanläggning - Aquaboss Eco RO II+HotRinse

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-18 16:14:34
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

301.b Dialys - Bilaga 5 - Provtagningsöversikt för ingångsvatten, RO-vatten

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-17 12:31:47
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

301.b Dialys - Bilaga 6 - Provsvar RO-vatten från tappställe

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-18 16:11:48
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

301.b Dialys - Bilaga 7 - Åtgärder vid hög konduktivitet

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-18 09:03:25
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME;#3371;#Magnusson Robert HS MTA
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

302 Dialys - Dagliga rutiner och periodiskt underhåll av vattenreningsanläggningen

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-11 08:10:39
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#7139;#Andersson Nataliya HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

302 Dialys - Kortmanualer placerade i vattenrummet, plan 10

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-05-03 09:56:37
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

302 Dialys. - Bilaga 1 - Loggbok för vattenanläggning

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-29 10:39:33
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#7139;#Andersson Nataliya HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

302 Dialys. - Bilaga 2 - Kontroll av vattenanläggning CWP 802 samt förbehandling

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-29 10:40:21
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#7139;#Andersson Nataliya HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

302 Medicinskt stöd

Typ: Grunddokument
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2014-08-18 06:16:03
Granskare:
Huvudförfattare: Osvald Gustafsson Eva PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH LEDN
Kapitel: 302. Stöd - medicinskt

302 Stöd medicinskt

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2016-12-05 06:49:46
Granskare:
Huvudförfattare: Hammarsten Rosalie HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 302. Stöd - medicinskt

302.b Dialys - Bilaga 3 - Kontaktuppgifter till teknisk support

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-20 14:20:29
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

303 Administrativt stöd

Typ: Grunddokument
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2015-03-31 06:21:06
Granskare:
Huvudförfattare: Osvald Gustafsson Eva PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

303 Dialys - Kemisk kontroll av vatten för tillredning av hemofiltrationsvätska

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-10-07 05:56:31
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

303 Dialys - Åtgärder när vattenanläggningen helt eller delvis slutar fungera

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-06-03 06:48:23
Granskare:3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH;#2155;#Svensson Hannah HS MED;#2377;#Dahlgren Marie HS MED
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

303 Stöd - administrativt

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-07-03 03:58:53
Granskare:
Huvudförfattare: Hammarsten Rosalie HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

304 Dialys - Kontroll av mikroorganiser och endotoxiner i RO-vatten för tillredning av hemofiltrationsvätska

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-10-07 05:55:55
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME;#3371;#Magnusson Robert HS MTA
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

304 Dialys - Åtgärder vid klorering av ingångsvatten

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-29 10:39:59
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#7139;#Andersson Nataliya HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

304 Nyheter och förändringar

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2017-03-28 06:42:08
Granskare:
Huvudförfattare: Kange Ingela RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 304. Nyheter och förändring

305 Dialys - Driftstörning i central vattenreningsanläggning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-12 08:24:39
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

305 Dialys - Kortmanual för central vattenreningsanläggning CWP 802

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-09-05 09:02:29
Granskare:2377;#Dahlgren Marie HS MED;#2155;#Svensson Hannah HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH;#621;#Reftel Bo HS MED
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

305 Dialys. - Bilaga 1 - Kortmanual CWP802

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-16 11:22:37
Granskare:2377;#Dahlgren Marie HS MED;#7139;#Andersson Nataliya HS MED;#621;#Reftel Bo HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

305 Inköp

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2017-03-22 06:19:34
Granskare:
Huvudförfattare: Winbo Madelene RGS
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 305. Inköp och upphandling

305 Inköp av varor och tjänster

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-08-14 15:04:40
Granskare:
Huvudförfattare: Edenhammar Anne-Lee HS MTA
Medförfattare: Karlsson Carina X HS MTA
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 305. Inköp och upphandling

305 Inköp av varor och tjänster

Typ: Grunddokument
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2015-02-20 12:38:39
Granskare:
Huvudförfattare: Osvald Gustafsson Eva PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 305. Inköp och upphandling

305.1 Inköp av varor och tjänster - Bilaga 1 Beställning, intern/extern

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus, Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2017-04-04 03:54:16
Granskare:
Huvudförfattare: Edenhammar Anne-Lee HS MTA
Medförfattare: Ossmer Gun HS
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 305. Inköp och upphandling

305.2 Regler för affärsöverenskommelser

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2013-11-22 09:39:28
Granskare:
Huvudförfattare: Liljeroth Monica RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 305. Inköp och upphandling

305.3 Yttre miljökrav vid upphandling

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-08-02 05:33:36
Granskare:
Huvudförfattare: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 305. Inköp och upphandling

306 Dialys - Kontroll och larmhantering av CeCon 3000

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-27 09:46:22
Granskare:2377;#Dahlgren Marie HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

306 Dialys - Periodiskt underhåll av mobil vattenreningsanläggning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-18 08:59:01
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Magnusson Robert HS MTA
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

306 Dialys. - Bilaga 1 - Dagliga kontroller av centralkoncentratanläggning CeCon 3000

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-11-23 13:19:06
Granskare:2377;#Dahlgren Marie HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME;#621;#Reftel Bo HS MED
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

306 Dialys. - Bilaga 2 - Kontrollista för byte av Smartbag 211,5, 300 liter (K2)

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-01-30 17:47:22
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#2377;#Dahlgren Marie HS MED;#7139;#Andersson Nataliya HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#621;#Reftel Bo HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

306 Dialys. - Bilaga 3 - Kontrollista för byte av Smartbag 311,25, 300 liter (K3)

Typ: Blankett
Gäller för: Dialysmottagningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-01 15:18:10
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#2377;#Dahlgren Marie HS MED;#7139;#Andersson Nataliya HS MED;#621;#Reftel Bo HS MED
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

306 Dialys. - Bilaga 4 - Instruktioner för byte av behållare med centralt koncentrat

Typ: Manual
Gäller för: Dialysmottagningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-22 07:41:22
Granskare:2377;#Dahlgren Marie HS MED;#7139;#Andersson Nataliya HS MED;#621;#Reftel Bo HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

306.b Dialys - Bilaga 1 - Systemspecifikation, utbildningskrav och dagliga rutiner

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-18 16:14:07
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

306.b Dialys - Bilaga 3 - Provtagningsöversikt för ingångsvatten och RO-vatten från slingan och RO-vatten

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-17 12:30:56
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

307 - HR

Typ: Grunddokument
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställd av: Personalchef
Publicerad: 2019-07-01 07:14:35
Granskare:
Huvudförfattare: Alexandersson Margareta PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH STAB
Kapitel: 307. Personal/HR

307 Dialys - Uppstart av dialys samt dialys på annan avdelning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-05-03 09:55:46
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

307 Personal - HR

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-01-11 05:15:17
Granskare:
Huvudförfattare: Ohlsson Drangel u00c5sa HS HR
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 307. Personal/HR

307 Personal - HR KS

Typ: Grunddokument
Gäller för: Kultur och skola
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2017-07-04 08:38:39
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Anette S KS STAB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Anette S KS STAB
Kapitel: 307. Personal/HR

307.1 Arbetsmiljö

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2017-10-18 12:02:34
Granskare:
Huvudförfattare: Andersson Eva-Gunilla RK HR
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 307. Personal/HR

307.1 - Arbetsmiljö

Typ: Grunddokument
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2015-08-13 06:48:13
Granskare:
Huvudförfattare: Kihlström Louise PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 307. Personal/HR

307.1 - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Personalchef
Publicerad: 2019-08-30 04:52:00
Granskare:
Huvudförfattare: Kontic Svetlana ADH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 307. Personal/HR

307.1 Arbetsmiljö

Typ: Grunddokument
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställd av: Personalchef
Publicerad: 2019-03-21 12:38:53
Granskare:
Huvudförfattare: Barkström Magdalena NSVH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH STAB
Kapitel: 307. Personal/HR

307.1.1 Arbetsmiljöplan

Typ: Grunddokument
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2015-02-23 09:31:26
Granskare:
Huvudförfattare: Osvald Gustafsson Eva PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 307. Personal/HR

307.1.1 Arbetsmiljöplan 2017 för Regionkontoret

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionkontoret
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2017-05-12 08:07:49
Granskare:
Huvudförfattare: Rundberg Maria ADH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 307. Personal/HR

307.1.1 Arbetsmiljöplan 2018 KS

Typ: Grunddokument
Gäller för: Kultur och skola
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-05-08 08:08:14
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Anette S KS STAB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Anette S KS STAB
Kapitel: Avsnitt 3

307.1.2 Likabehandlingsplan

Typ: Grunddokument
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2014-11-26 14:29:25
Granskare:
Huvudförfattare: Osvald Gustafsson Eva PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 307. Personal/HR

307.1.2 Likabehandlingsplan - aktiviteter HS 2017

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2017-11-29 14:55:22
Granskare:
Huvudförfattare: Andersson Eva-Gunilla RK HR
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 307. Personal/HR

307.1.2 Likabehandlingsplan ADH 2016

Typ: Grunddokument
Gäller för: Ambulans diagnostik och hälsa
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2016-05-25 06:19:58
Granskare:
Huvudförfattare: Grimpe Indre PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 307. Personal/HR

307.1.2 Likabehandlingsplan för Närsjukvården Halland 2017

Typ: Grunddokument
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställd av: Personalchef
Publicerad: 2017-04-27 05:20:12
Granskare:
Huvudförfattare: Brelid Torbjörn NSVH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Grahn Ove NSVH STAB
Kapitel: 307. Personal/HR

307.1.2 Likabehandlingsplan KS

Typ: Grunddokument
Gäller för: Kultur och skola
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-10-08 07:13:31
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Anette S KS STAB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Anette S KS STAB
Kapitel: 307. Personal/HR

307.2 Utbildning och kompetens

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Personalchef
Publicerad: 2017-12-05 06:43:56
Granskare:
Huvudförfattare: Kontic Svetlana ADH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 307. Personal/HR

307.3 Introduktion av nyanställd personal

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Personalchef
Publicerad: 2019-09-03 10:57:27
Granskare:
Huvudförfattare: Kontic Svetlana ADH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 307. Personal/HR

307.4 Introduktion - nyanställd chef

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Personalchef
Publicerad: 2019-09-03 10:54:14
Granskare:
Huvudförfattare: Kontic Svetlana ADH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 307. Personal/HR

307.b Dialys - Bilaga 3 - Tillvägagångssätt vid dialys på annan avdelning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-18 09:04:12
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

308 Dialys - Kemisk kontroll av vatten från mobil vattenanläggning för tillredning av hemodialysvätska

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-18 16:05:29
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

308 Miljö

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-02-15 08:29:26
Granskare:
Huvudförfattare: Grahn Ove NSVH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 308. Miljö

309 Dialys - Kontroll av mikroorganismer och endotoxin av vatten från mobil vattenanläggning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-16 11:15:20
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

309 Informationssäkerhet RH

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2019-09-09 10:57:30
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

309.b Dialys - Bilaga 1 - Mikrobiologiska och kemiska provsvar UNO 1, UNO 3

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-18 16:05:58
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME;#3371;#Magnusson Robert HS MTA
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

310 - Säkerhet Regionservice

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-08-05 10:00:48
Granskare:
Huvudförfattare: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 310. Säkerhet

310.1 Nödläge KS

Typ: Grunddokument
Gäller för: Kultur och skola
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-11-05 11:24:57
Granskare:
Huvudförfattare: Bertilsson Roland KS SKOLA
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Anette S KS STAB
Kapitel: 310. Säkerhet

310.1 Nödlägen

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-07-12 04:43:56
Granskare:
Huvudförfattare: Lindholm Marie E RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS VS IT
Kapitel: 310. Säkerhet

310.2 Krisplan Närsjukvården Halland

Typ: Grunddokument
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-07-01 09:07:37
Granskare:
Huvudförfattare: Karlsson Conny HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH STAB
Kapitel:

310.2.3 Olyckshändelse - kommuniké 1 till televäxel, allmänhet och massmedier

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-04-08 08:45:11
Granskare:
Huvudförfattare: Kondrup Marianne HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 310. Säkerhet

310.2.3 Olyckshändelse - Kommuniké 2 om patient/-er som skadats

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-04-08 11:50:04
Granskare:
Huvudförfattare: Kondrup Marianne HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 310. Säkerhet

310.3 Kontinuitetsplanering

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-01-30 06:17:16
Granskare:
Huvudförfattare: Karlsson Mona HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 310. Säkerhet

310.3.1 Evakuering av vårdcentral

Typ: Grunddokument
Gäller för: Närsjukvården Halland, Vårdcentralen Halland
Fastställd av: Områdeschef
Publicerad: 2019-01-30 12:41:58
Granskare:
Huvudförfattare: Brelid Torbjörn
Medförfattare:
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH STAB
Kapitel: 310. Säkerhet

310.3.11 Kontinuitetsplan Dialysmottagningar HS

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus, Njur- och dialysmottagningen Halmstad, Dialysmottagningen Varberg
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-08-23 09:50:58
Granskare:
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Reftel Bo HS MED;
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 310. Säkerhet

310.3.2 Kontinuitetsplan avdelning 21, 22, 23, psykiatriska intensivvårdsavdelningen, psykiatriska akutmottagningen, ECT och substitutionsmottagningen Varberg

Typ: Grunddokument
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2015-10-28 06:39:40
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Kristina PSH
Medförfattare: Ruff Annika PSH;
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 310. Säkerhet

310.4 PKL - plan för krisstöd vid allvarlig händelse

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-12-19 13:05:19
Granskare:
Huvudförfattare: Hedberg Linda PSH
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 310. Säkerhet

400 Uppföljning och förbättring KS

Typ: Grunddokument
Gäller för: Kultur och skola
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2016-10-24 08:06:36
Granskare:
Huvudförfattare: Everås Bengt KS STAB
Medförfattare:
Redaktör: Everås Bengt KS STAB
Kapitel: 400. Uppföljning och förbättring

NeurologiaEEG (CFM) - tolkning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-03 06:11:53
Granskare:12457;#Jedrycha Katarina HS BARN
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Hypoxisk-ischemisk encephalopati (HIE)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-28 07:46:08
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Kramper i nyföddhetsperioden hos fullgångna barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-27 17:25:51
Granskare:12457;#Jedrycha Katarina HS BARN
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Neonatal abstinensscoring

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-31 13:10:17
Granskare:2031;#Kasemo Anna HS BARN;#2031;#Kasemo Anna HS BARN;#742;#Christensen Jens HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare: Kasemo Anna HS BARN;
Redaktör:
Kapitel:

Neonatala kramper och epileptiska anfall hos nyfödda - vårdprogram

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2013-11-03 10:34:45
Granskare:742;#Christensen Jens HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

NIHSS- Hallands sjukhus Halmstad

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-06-23 11:26:54
Granskare:725;#Thomasson Sommer Peter HS MED
Huvudförfattare: Thomasson Sommer Peter HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

NutritionHypoglykemi i neonatalperioden

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-07-01 11:45:48
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Hypoglykemi, neonatal - vårdprogram

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-10-19 13:10:07
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Kosttillägg till prematurer, nyfödda och spädbarn - sammanställning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-01 08:32:33
Granskare:4756;#Langvall Helena M HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Nutrition av nyfödda

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-06-26 15:42:43
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare: Kru00fcger Susanne HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Skåne - Parenteral nutrition

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-02-20 14:03:34
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Total Parenteral Nutrition (TPN) och Partiell Parenteral Nutrition (PPN) till nyfödda under v 28

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-10-20 05:49:44
Granskare:
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Total Parenteral Nutrition (TPN) och Partiell Parenteral Nutrition (PPN) till nyfödda v 28+0 till 31+6 < 2000 g

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-10-20 05:49:52
Granskare:
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Total parenteral nutrition (TPN) till barn över 2500 g. Numeta G16E

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-01-14 10:49:19
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Total Parenteral Nutrition till barn under 2500 g. Numeta G13E

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-26 17:49:44
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Vaminolac i NAK

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomsmottagningen Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-08-08 05:57:02
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

ÖvrigtBB - Riktlinjer vid barnläkarrond

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-01 16:16:02
Granskare:
Huvudförfattare: Winkler Andreas HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

BB - Utskrivning av barn under jourtid

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-03-11 11:47:44
Granskare:742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Blåsljud hos nyfödd

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-09-20 14:22:16
Granskare:1017;#Harling Solweig HS BARN;#1017;#Harling Solweig HS BARN;#15498;#Al Kahwa Anas HS BARN
Huvudförfattare: Al Kahwa Anas HS BARN
Medförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Brännskador - Akut omhändertagande och bedömning av brännskada hos Barn och Vuxna

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Akutkliniken Hallands sjukhus, Kirurgikliniken Hallands sjukhus, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg, Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-11 03:05:37
Granskare:7276;#Romell Magnus HS;#7276;#Romell Magnus HS;#6159;#Ewert Maja HS ANE;#2310;#Axenborg Carl HS KIR;#2798;#Magyar Gu00f6ran HS ORT
Huvudförfattare: Manninge Lange Vibecke HS
Medförfattare: Romell Magnus HS
Redaktör: Johannesson Irene HS AKK
Kapitel:

Centrala katetrar i neonatalperioden

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-03-13 13:32:59
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare: Andersson Ola RK Hu00c4LSO -OCH SJUKVu00c5RD FOU
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Downs syndrom - initialt omhändertagande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2013-08-20 15:50:25
Granskare:742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Dödfött eller perinatalt avlidet barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-03-11 11:56:22
Granskare:742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Förlossningar graviditetsveckor 22-28

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-04-01 11:09:10
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Handläggning av prematurer

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-12-26 19:26:19
Granskare:377;#Kru00fcger Susanne HS BARN;#377;#Kru00fcger Susanne HS BARN
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare: Kru00fcger Susanne HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Hemgång från BB

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus, Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Områdeschef
Publicerad: 2019-05-17 11:46:12
Granskare:
Huvudförfattare: Winkler Andreas HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Hotande förtidsbörd - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Kvinnohälsovård Halland, Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-10-26 11:49:01
Granskare:
Huvudförfattare: Malmström Ola HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Hydronefros, kongenital - antenatalt konstaterad urinvägsdilatation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-11-09 12:05:04
Granskare:
Huvudförfattare: Ohlin Graffner Karin HS BARN
Medförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Intagningsindikationer avd 17

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-08-08 11:56:12
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Kraniosynostos

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-05-07 17:03:12
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Winkler Andreas HS BARN;
Redaktör:
Kapitel:

Mognadsbedömning av nyfödda

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-27 13:02:34
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Nyföddhetssceening med PKU

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-27 05:35:43
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Prematurer - rutiner och läkemedel

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-10-15 11:40:34
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Pulsoxymetri (pox) hos nyfödda

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-10-07 12:42:12
Granskare:
Huvudförfattare: Hambert Mattias HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Pylorusstenos

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-05-16 12:24:55
Granskare:
Huvudförfattare: Molnu00e1r Krisztina HS BARN
Medförfattare: Christensen Jens HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Riskgraviditeter som ej bör förlösas i Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-02-28 14:33:11
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Rollfördelning vid omhändertagande av barn på förlossningens barnsal

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-09 14:34:18
Granskare:742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Samvård BB / avd 17 - indikationer

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-09 14:37:09
Granskare:742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Transport av nyfödda barnkardiologiska patienter till Lund

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-05-15 09:36:20
Granskare:
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Medförfattare: Winkler Andreas HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Underburenhet

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-24 19:00:09
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Uppföljningsschema neonatalmottagning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-06-07 13:48:59
Granskare:12457;#Jedrycha Katarina HS BARN
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Senast ändrad: