Direkt till innehållet

Omvårdnad

Vårdriktlinjer gällande Omvårdnad - pediatrikAmning - Handlingsprogram i Region Halland

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland, Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-08-13 13:36:11
Granskare:
Huvudförfattare: Edberg Majvor HS KK
Medförfattare: Bergstrand Karlsson Sara ADH HFS;
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Kapitel:

Amningens steg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-08-09 10:45:10
Granskare:
Huvudförfattare: Bagler Karin HS BARN
Medförfattare: Johansson Carina A HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Amningsstrategi neonatalavdelning 17

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-08-26 08:29:44
Granskare:6807;#Johansson Carina A HS BARN;#6807;#Johansson Carina A HS BARN
Huvudförfattare: Bagler Karin HS BARN
Medförfattare: Johansson Carina A HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Asparaginase

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-12-13 09:49:02
Granskare:2068;#Ek Torben HS BARN;#1471;#Alexandersson Louise HS BARN;#2068;#Ek Torben HS BARN;#1471;#Alexandersson Louise HS BARN
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Medförfattare: Ek Torben HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Benmärgsprovtagning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-03-29 04:57:21
Granskare:2068;#Ek Torben HS BARN;#2068;#Ek Torben HS BARN;#3533;#Haag Annika HS BARN
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Medförfattare: Ek Torben HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Blodtrycksmätning (omvårdnad)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-06-14 11:02:21
Granskare:6405;#Angelstedt Marie HS BARN
Huvudförfattare: Angelstedt Marie HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Blodvolymer vid blododling av barn med neutropeni

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-02-19 13:22:56
Granskare:
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Medförfattare: Ek Torben HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Brännskador - Akut omhändertagande och bedömning av brännskada hos Barn och Vuxna

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Akutkliniken Hallands sjukhus, Kirurgikliniken Hallands sjukhus, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg, Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-11 03:05:37
Granskare:7276;#Romell Magnus HS;#7276;#Romell Magnus HS;#6159;#Ewert Maja HS ANE;#2310;#Axenborg Carl HS KIR;#2798;#Magyar Gu00f6ran HS ORT
Huvudförfattare: Manninge Lange Vibecke HS
Medförfattare: Romell Magnus HS
Redaktör: Johannesson Irene HS AKK
Kapitel:

Coloscopi - Förberedelser barn under 5 år

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-06-11 12:40:58
Granskare:7515;#Davidsson Bu00e5rdu00e9n Birgitta HS BARN;#7515;#Davidsson Bu00e5rdu00e9n Birgitta HS BARN;#915;#Gydell Annika HS BARN
Huvudförfattare: Gydell Annika HS BARN
Medförfattare: Davidsson Bårdu00e9n Birgitta HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Coloscopi - Förberedelser barn över 5 år

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-06-11 12:41:24
Granskare:7515;#Davidsson Bu00e5rdu00e9n Birgitta HS BARN;#7515;#Davidsson Bu00e5rdu00e9n Birgitta HS BARN;#915;#Gydell Annika HS BARN
Huvudförfattare: Gydell Annika HS BARN
Medförfattare: Davidsson Bårdu00e9n Birgitta HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

CPAP (omvårdnad neonatologi)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-12-12 05:42:04
Granskare:6111;#Larsson Johanna HS BARN;#6111;#Larsson Johanna HS BARN;#1230;#Carlsson Kristina B HS BARN
Huvudförfattare: Carlsson Kristina B HS BARN
Medförfattare: Larsson Johanna HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

CVK tunnelerad - skötsel och handhavande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-12-04 07:45:31
Granskare:1471;#Alexandersson Louise HS BARN;#1471;#Alexandersson Louise HS BARN;#3533;#Haag Annika HS BARN
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Medförfattare: Alexandersson Louise HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

EEG-registrering - checklista

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-21 06:30:15
Granskare:5575;#Wiqvist Anna HS BARN
Huvudförfattare: Wiqvist Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Emla

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Strandberg Yvonne HS BARN, Verksamhetschef
Publicerad: 2017-02-22 12:21:35
Granskare:2596;#Odell Pia HS BARN;#2596;#Odell Pia HS BARN;#4006;#Ahlstav Mu00e5rtensson Ulrica HS BARN
Huvudförfattare: Ahlstav Mårtensson Ulrica HS BARN
Medförfattare: Odell Pia HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Familjerumsvård (neonatal)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-02-25 08:21:24
Granskare:4789;#Hedin Erika HS BARN;#4789;#Hedin Erika HS BARN;#2565;#Palmgren Ylva HS BARN
Huvudförfattare: Palmgren Ylva HS BARN
Medförfattare: Hedin Erika HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Gamunex infusion 100 mg/ml (intravenöst immunoglobulin, IVIG)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-05-11 08:31:56
Granskare:1471;#Alexandersson Louise HS BARN;#1471;#Alexandersson Louise HS BARN;#5087;#Lingman Framme Jenny HS BARN
Huvudförfattare: Lingman Framme Jenny HS BARN
Medförfattare: Alexandersson Louise HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Gastrostomiknapp - Checklista

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-25 03:54:57
Granskare:915;#Gydell Annika HS BARN;#915;#Gydell Annika HS BARN;#8591;#Lindqvist Veronica HS BARN
Huvudförfattare: Lindqvist Veronica HS BARN
Medförfattare: Gydell Annika HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

GH-provtagning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-15 12:01:42
Granskare:3533;#Haag Annika HS BARN
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Glukostolerans med flerpunktsmätning - Remiss

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-03-16 16:36:47
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Glukostolerans med insulinbestämning - Remiss

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-03-16 16:36:26
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Granulom vid gastrostomi (knapp/peg)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-01-07 13:48:34
Granskare:915;#Gydell Annika HS BARN;#1606;#Marthinsen Lars HS BARN;#915;#Gydell Annika HS BARN;#1606;#Marthinsen Lars HS BARN;#8591;#Lindqvist Veronica HS BARN
Huvudförfattare: Lindqvist Veronica HS BARN
Medförfattare: Gydell Annika HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Hjärnskada - Förvärvad

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-04-07 08:06:36
Granskare:2489;#Hedin u00c5sa HS REH;#2627;#Hellman Roos Christine HS BARN;#2489;#Hedin u00c5sa HS REH;#2627;#Hellman Roos Christine HS BARN;#4931;#Mu00e5rtensson Camilla A HS BARN
Huvudförfattare: Mårtensson Camilla A HS BARN
Medförfattare: Hedin u00c5sa HS REH;
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Hudvård för nyfödda och prematurer

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-12-07 10:41:18
Granskare:6596;#Dollu00e9us Johanna HS BARN
Huvudförfattare: Dollu00e9us Johanna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Infartsvägar - märkning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Avdelning 62 Barn och ungdom Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-06-21 11:20:49
Granskare:3533;#Haag Annika HS BARN
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Iohexolclearence barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-01-10 06:55:20
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Alexandersson Louise HS BARN;
Redaktör:
Kapitel:

Iohexolclearence barn - Remiss

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-03 04:11:21
Granskare:1471;#Alexandersson Louise HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Kapillärprovtagning på barn (omvårdnad allmänpediatrik)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-03-23 09:33:50
Granskare:
Huvudförfattare: Mårtensson Camilla A HS BARN
Medförfattare: Isaksson Helen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Ledpunktion

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-02-10 14:56:45
Granskare:7392;#Andersson Eva B HS BARN
Huvudförfattare: Andersson Eva B HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Lumbalpunktion (LP) avd 62/63 Barn och ungdom

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-13 07:47:38
Granskare:1134;#Rosdal Johanna HS BARN
Huvudförfattare: Rosdal Johanna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Lumbalpunktion (LP) avd 17 Neonatal

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-02-25 08:21:16
Granskare:7404;#Johansson u00c5sa A HS BARN
Huvudförfattare: Johansson u00c5sa A HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Lustgas vid procedursmärta

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-09-28 19:18:24
Granskare:8659;#Gu00f6ransson Maria HS BARN;#5127;#Karlsson Therese HS BARN;#8659;#Gu00f6ransson Maria HS BARN;#5127;#Karlsson Therese HS BARN;#2031;#Kasemo Anna HS BARN
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare: Göransson Maria HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Lustgas vid procedursmärta - Utbildningsmaterial

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-09-14 16:00:49
Granskare:5127;#Karlsson Therese A HS BARN;#8659;#Gu00f6ransson Maria HS BARN;#5127;#Karlsson Therese A HS BARN;#8659;#Gu00f6ransson Maria HS BARN;#5725;#Helgadottir Birgitta HS BARN
Huvudförfattare: Helgadottir Birgitta HS BARN
Medförfattare: Karlsson Therese A HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Matningsmetoder neonatalt

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-30 07:16:15
Granskare:6807;#Johansson Carina A HS BARN;#6807;#Johansson Carina A HS BARN
Huvudförfattare: Bagler Karin HS BARN
Medförfattare: Johansson Carina A HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

MR Enterografi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-11-27 14:34:34
Granskare:1134;#Rosdal Johanna HS BARN
Huvudförfattare: Rosdal Johanna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

MR-undersökning - övervakning neonatal

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-12-21 08:48:44
Granskare:1230;#Carlsson Kristina B HS BARN
Huvudförfattare: Carlsson Kristina B HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

MR-undersökning i sedering med Dexdor

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-07-29 11:09:49
Granskare:
Huvudförfattare: Rosdal Johanna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Mucosit

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-06-21 11:08:07
Granskare:1471;#Alexandersson Louise HS BARN;#5374;#Axetorn Malin HS ODO;#1471;#Alexandersson Louise HS BARN;#5374;#Axetorn Malin HS ODO;#3533;#Haag Annika HS BARN
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Medförfattare: Alexandersson Louise HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Myokardit

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-04-05 08:56:16
Granskare:
Huvudförfattare: Angelstedt Marie HS BARN
Medförfattare: Isaksson Helen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Neonatal intensivvård - kriterier för vård på IVA-sal

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-12-13 09:45:43
Granskare:6111;#Larsson Johanna HS BARN
Huvudförfattare: Larsson Johanna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Njurscintigrafier DMSA och MAG-3

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-03-29 04:54:16
Granskare:1471;#Alexandersson Louise HS BARN
Huvudförfattare: Alexandersson Louise HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Nutrition - parenteral i hemmet (HPN)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-03-16 16:35:11
Granskare:
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Medförfattare: Gydell Annika HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Omhändertagande av barn födda i gestationsvecka 33+0 - 34+6

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-01-05 12:04:24
Granskare:1230;#Carlsson Kristina B HS BARN
Huvudförfattare: Carlsson Kristina B HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Omhändertagande vi nöddop och bortgång på neonatalavdelning 17

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-05-04 07:25:12
Granskare:2565;#Palmgren Ylva HS BARN
Huvudförfattare: Palmgren Ylva HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Optiflow - Omvårdnad vid behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-05-18 08:40:20
Granskare:9244;#Nyberg Matilda HS BARN
Huvudförfattare: Nyberg Matilda HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Ortostatiskt prov

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-06-09 17:04:37
Granskare:
Huvudförfattare: Tilander Hanna HS BARN
Medförfattare: Haag Annika HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Oxygenbehandling - rekommendationer för byte av näsgrimma och näskateter

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-12-05 15:11:21
Granskare:338;#Bengtsson Anneli K HS BARN
Huvudförfattare: Bengtsson Anneli K HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Oxygenbehandling i hemmet

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-12-05 15:11:32
Granskare:
Huvudförfattare: Mehlin Regina HS BARN
Medförfattare: Bengtsson Anneli K HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

PCA

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-01 08:31:41
Granskare:3533;#Haag Annika HS BARN
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Piccline - inläggning och skötsel

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-02-26 10:13:51
Granskare:377;#Kru00fcger Susanne HS BARN
Huvudförfattare: Kru00fcger Susanne HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Prematurvård

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-02-25 08:20:52
Granskare:
Huvudförfattare: Palmgren Ylva HS BARN
Medförfattare: Hedin Erika HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

PVK - Inläggning, skötsel och pågående infusion

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-12-05 12:38:53
Granskare:1562;#Norgren Emelie HS BARN
Huvudförfattare: Norgren Emelie HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Roactemra (tocilizumab) - behandling till patienter med Polyartikulär JIA eller Systemisk JIA

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-27 12:12:22
Granskare:5087;#Lingman Framme Jenny HS BARN;#3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN;#5087;#Lingman Framme Jenny HS BARN;#3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN
Huvudförfattare: Andersson Eva B HS BARN
Medförfattare: Lingman Framme Jenny HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Sedering med dexmedetomicin Dexdor®

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-05-29 13:19:48
Granskare:
Huvudförfattare: Rosdal Johanna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Sedering med Midazolam

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-02-22 12:20:42
Granskare:2596;#Odell Pia HS BARN;#2596;#Odell Pia HS BARN;#4006;#Ahlstav Mu00e5rtensson Ulrica HS BARN
Huvudförfattare: Ahlstav Mårtensson Ulrica HS BARN
Medförfattare: Odell Pia HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Smärtskattning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-02-22 12:19:47
Granskare:2596;#Odell Pia HS BARN;#2596;#Odell Pia HS BARN;#4006;#Ahlstav Mu00e5rtensson Ulrica HS BARN
Huvudförfattare: Ahlstav Mårtensson Ulrica HS BARN
Medförfattare: Odell Pia HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Subkutan venport (port-a-cath) vid CT-undersökning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-01 06:29:52
Granskare:1471;#Alexandersson Louise HS BARN
Huvudförfattare: Alexandersson Louise HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Syrgas - omvårdnad allmänpediatrik

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-08-16 07:16:43
Granskare:
Huvudförfattare: Andersson Eva B HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Syrgas - omvårdnad neonatal

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-11-23 07:33:43
Granskare:742;#Christensen Jens HS BARN;#742;#Christensen Jens HS BARN;#6111;#Larsson Johanna HS BARN
Huvudförfattare: Larsson Johanna HS BARN
Medförfattare: Christensen Jens HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Tarmsondering och lavemang i neonatalperioden

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-08-08 12:00:21
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Carina A HS BARN
Medförfattare: Nygren Monika HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Transfusioner av blodprodukter (omvårdnad neonatologi)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-03-27 10:00:14
Granskare:1230;#Carlsson Kristina B HS BARN
Huvudförfattare: Carlsson Kristina B HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Urintappning postoperativt hos barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-02-04 09:19:26
Granskare:2279;#Ahlnu00e9r Elin HS BARN;#2279;#Ahlnu00e9r Elin HS BARN;#3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN
Huvudförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN
Medförfattare: Ahlnu00e9r Elin HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Venport - Skötsel och handhavande av subcutan venport

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-12-03 12:11:50
Granskare:1471;#Alexandersson Louise HS BARN;#1471;#Alexandersson Louise HS BARN;#3533;#Haag Annika HS BARN
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Medförfattare: Alexandersson Louise HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Senast ändrad: