Direkt till innehållet

Omvårdnad

Vårdriktlinjer gällande Omvårdnad - pediatrikAmning - Handlingsprogram i Region Halland

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland, Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-11-11 07:44:52
Granskare:
Huvudförfattare: Edberg Majvor HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Amningens steg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-06-17 07:15:41
Granskare:6807;#Johansson Carina A HS BARN;#6807;#Johansson Carina A HS BARN
Huvudförfattare: Bagler Karin HS BARN
Medförfattare: Johansson Carina A HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Amningsstrategi neonatalavdelning 17

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-02 11:52:52
Granskare:6807;#Johansson Carina A HS BARN;#6807;#Johansson Carina A HS BARN
Huvudförfattare: Bagler Karin HS BARN
Medförfattare: Johansson Carina A HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Andningsunderstöd Neonatal CPAP och HFNC

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-03 09:13:16
Granskare:
Huvudförfattare: Haglund Kristina B HS BARN
Medförfattare: Larsson Johanna HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Asparaginase

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-06-03 14:10:24
Granskare:2068;#Ek Torben HS BARN;#1471;#Alexandersson Louise HS BARN;#2068;#Ek Torben HS BARN;#1471;#Alexandersson Louise HS BARN;#3533;#Haag Annika HS BARN
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Medförfattare: Ek Torben HS BARN;
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Barnonkologihandboken lokala riktlinjer Hallands sjukhus Halmstad

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-10-28 14:00:35
Granskare:
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Behandling av smärta hos nyfödda barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-24 11:46:37
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Benmärgsprovtagning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-22 16:55:41
Granskare:2068;#Ek Torben HS BARN;#2068;#Ek Torben HS BARN;#3533;#Haag Annika HS BARN
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Medförfattare: Ek Torben HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Blodtrycksmätning på barnmottagningarna i Region Halland (omvårdnad)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Roswall Josefine HS BARN, Verksamhetschef
Publicerad: 2021-02-06 11:40:21
Granskare:19225;#Lundahl Caroline HS BARN
Huvudförfattare: Lundahl Caroline HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Blodvolymer vid blododling av barn med neutropeni

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-02 16:18:46
Granskare:
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Medförfattare: Ek Torben HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Brännskador - Akut omhändertagande och bedömning av brännskada hos Barn och Vuxna

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Akutkliniken Hallands sjukhus, Kirurgikliniken Hallands sjukhus, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg, Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-12-03 07:18:24
Granskare:7276;#Romell Magnus HS;#7276;#Romell Magnus HS;#2798;#Magyar Gu00f6ran HS ORT;#6159;#Ewert Maja HS ANE;#2101;#Johnsson Mikael HS KIR
Huvudförfattare: Manninge Lange Vibecke HS
Medförfattare: Romell Magnus HS
Redaktör: Johannesson Irene HS AKK
Kapitel:

Coloscopi - Förberedelser barn under 5 år

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-05 14:49:57
Granskare:
Huvudförfattare: Jonsson Eva HS BARN
Medförfattare: Davidsson Bårdu00e9n Birgitta HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Coloscopi - Förberedelser barn över 5 år

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-05 14:50:52
Granskare:
Huvudförfattare: Jonsson Eva HS BARN
Medförfattare: Davidsson Bårdu00e9n Birgitta HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

CVK tunnelerad - skötsel och handhavande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-06-22 09:09:53
Granskare:1471;#Alexandersson Louise HS BARN;#1471;#Alexandersson Louise HS BARN;#3533;#Haag Annika HS BARN
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Medförfattare: Alexandersson Louise HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

DMSA scintigrafi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-09-15 14:44:24
Granskare:1134;#Rosdahl Johanna HS BARN;#1134;#Rosdahl Johanna HS BARN
Huvudförfattare: Alexandersson Louise HS BARN
Medförfattare: Rosdahl Johanna HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

EEG-registrering - checklista

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-21 08:30:15
Granskare:5575;#Wiqvist Anna HS BARN
Huvudförfattare: Wiqvist Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Emla

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-23 10:07:35
Granskare:12499;#Jonasson Malin HS BARN
Huvudförfattare: Jonasson Malin HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Familjerumsvård (neonatal)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-05 13:03:37
Granskare:4789;#Hedin Erika HS BARN;#4789;#Hedin Erika HS BARN;#2565;#Palmgren Ylva HS BARN
Huvudförfattare: Palmgren Ylva HS BARN
Medförfattare: Hedin Erika HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Gastrostomiknapp

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-10 18:50:22
Granskare:915;#Gydell Annika HS BARN;#915;#Gydell Annika HS BARN;#6049;#Olofsson Camilla HS BARN
Huvudförfattare: Olofsson Camilla HS BARN
Medförfattare: Gydell Annika HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Gastrostomiknapp - Checklista

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-09-20 11:21:19
Granskare:
Huvudförfattare: Olofsson Camilla HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

GH-provtagning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-22 16:57:44
Granskare:
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Glukostolerans med flerpunktsmätning - Remiss

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-22 16:47:01
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Glukostolerans med insulinbestämning - Remiss

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-22 16:55:55
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Granulom vid gastrostomi (knapp/peg)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-01-07 15:48:34
Granskare:915;#Gydell Annika HS BARN;#1606;#Marthinsen Lars HS BARN;#915;#Gydell Annika HS BARN;#1606;#Marthinsen Lars HS BARN;#8591;#Lindqvist Veronica HS BARN
Huvudförfattare: Lindqvist Veronica HS BARN
Medförfattare: Gydell Annika HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Hjärnskada - Förvärvad

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-04-07 12:06:36
Granskare:2489;#Hedin u00c5sa HS REH;#2627;#Hellman Roos Christine HS BARN;#2489;#Hedin u00c5sa HS REH;#2627;#Hellman Roos Christine HS BARN;#4931;#Mu00e5rtensson Camilla A HS BARN
Huvudförfattare: Mårtensson Camilla A HS BARN
Medförfattare: Hedin u00c5sa HS REH;
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Hudvård för nyfödda och prematurer

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-09-30 21:11:46
Granskare:
Huvudförfattare: Dollu00e9us Johanna HS BARN
Medförfattare: Johansson u00c5sa A HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Infarter Avdelning 17

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-02-23 11:15:38
Granskare:
Huvudförfattare: Berck Angelika HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Intravenöst immunglobulin

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-04-25 19:07:52
Granskare:
Huvudförfattare: Lingman Framme Jenny HS BARN
Medförfattare: Alexandersson Louise HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Iohexolclearence barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-01-10 08:55:20
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Alexandersson Louise HS BARN;
Redaktör:
Kapitel:

Iohexolclearence barn - Remiss

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-02-26 14:51:52
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Kapillärprovtagning på barn (omvårdnad allmänpediatrik)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-03-23 11:33:50
Granskare:
Huvudförfattare: Mårtensson Camilla A HS BARN
Medförfattare: Isaksson Helen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Ledpunktion

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-02-10 16:56:45
Granskare:7392;#Andersson Eva B HS BARN
Huvudförfattare: Andersson Eva B HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Lumbalpunktion (LP) avd 62/63 Barn och ungdom

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-07-07 11:21:44
Granskare:1134;#Rosdahl Johanna HS BARN
Huvudförfattare: Rosdahl Johanna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Lumbalpunktion (LP) avd 17 Neonatal

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-06-14 16:09:28
Granskare:7404;#Johansson u00c5sa A HS BARN
Huvudförfattare: Johansson u00c5sa A HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Lustgas vid procedursmärta

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-09-28 23:18:24
Granskare:8659;#Gu00f6ransson Maria HS BARN;#5127;#Karlsson Therese HS BARN;#8659;#Gu00f6ransson Maria HS BARN;#5127;#Karlsson Therese HS BARN;#2031;#Kasemo Anna HS BARN
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare: Göransson Maria HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Lustgas vid procedursmärta - Utbildningsmaterial

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-09-14 20:00:49
Granskare:5127;#Karlsson Therese A HS BARN;#8659;#Gu00f6ransson Maria HS BARN;#5127;#Karlsson Therese A HS BARN;#8659;#Gu00f6ransson Maria HS BARN;#5725;#Helgadottir Birgitta HS BARN
Huvudförfattare: Helgadottir Birgitta HS BARN
Medförfattare: Karlsson Therese A HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Läpp- Käk- och Gomspalt

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-07-08 12:33:07
Granskare:
Huvudförfattare: Berck Angelika HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

MAG-3 scintigrafi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-09-15 14:44:01
Granskare:1134;#Rosdahl Johanna HS BARN;#1134;#Rosdahl Johanna HS BARN
Huvudförfattare: Alexandersson Louise HS BARN
Medförfattare: Rosdahl Johanna HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Matningsmetoder neonatalt

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-04 13:48:56
Granskare:
Huvudförfattare: Bagler Karin HS BARN
Medförfattare: Johansson Carina A HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Maxilene

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-04-08 15:38:57
Granskare:12115;#Sverkersdotter Molly HS BARN;#12115;#Sverkersdotter Molly HS BARN;#12499;#Jonasson Malin HS BARN
Huvudförfattare: Jonasson Malin HS BARN
Medförfattare: Sverkersdotter Molly HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

MR Enterografi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-11-27 16:34:34
Granskare:1134;#Rosdal Johanna HS BARN
Huvudförfattare: Rosdal Johanna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

MR-undersökning - neonatal

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-09-15 15:18:46
Granskare:
Huvudförfattare: Haglund Kristina B HS BARN
Medförfattare: Berck Angelika HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

MR-undersökning i sedering med Dexdor

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-07-29 15:09:49
Granskare:
Huvudförfattare: Rosdal Johanna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

MUCG, miktionsuretrocystografi BARN

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-09-14 15:18:23
Granskare:
Huvudförfattare: Alexandersson Louise HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Myokardit

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-04-12 09:20:43
Granskare:1346;#Isaksson Helen HS BARN;#1346;#Isaksson Helen HS BARN;#6405;#Angelstedt Marie HS BARN
Huvudförfattare: Angelstedt Marie HS BARN
Medförfattare: Isaksson Helen HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Neonatal intensivvård - kriterier för vård på IVA-sal

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-12-13 11:45:43
Granskare:6111;#Larsson Johanna HS BARN
Huvudförfattare: Larsson Johanna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Nutrition - parenteral i hemmet (HPN)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-01-09 16:25:09
Granskare:915;#Gydell Annika HS BARN;#915;#Gydell Annika HS BARN;#3533;#Haag Annika HS BARN
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Medförfattare: Gydell Annika HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Omhändertagande av barn födda i gestationsvecka 33+0 - 34+6

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-01-05 14:04:24
Granskare:1230;#Carlsson Kristina B HS BARN
Huvudförfattare: Carlsson Kristina B HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Omhändertagande vi nöddop och bortgång på neonatalavdelning 17

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-05-04 11:25:12
Granskare:2565;#Palmgren Ylva HS BARN
Huvudförfattare: Palmgren Ylva HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Optiflow - Omvårdnad vid behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-07-07 11:22:53
Granskare:9244;#Nyberg Matilda HS BARN
Huvudförfattare: Nyberg Matilda HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Ortostatiskt prov

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-06-09 21:04:37
Granskare:
Huvudförfattare: Tilander Hanna HS BARN
Medförfattare: Haag Annika HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Oxygenbehandling - rekommendationer för byte av näsgrimma och näskateter

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-04-12 09:19:22
Granskare:
Huvudförfattare: Bengtsson Anneli K HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Oxygenbehandling i hemmet

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-02-24 13:31:50
Granskare:338;#Bengtsson Anneli K HS BARN
Huvudförfattare: Bengtsson Anneli K HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

PCA

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-10-27 15:04:02
Granskare:12115;#Sverkersdotter Molly HS BARN
Huvudförfattare: Sverkersdotter Molly HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

PEWS-bedömning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-06-07 11:29:56
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Prematurvård

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-02-25 10:20:52
Granskare:
Huvudförfattare: Palmgren Ylva HS BARN
Medförfattare: Hedin Erika HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Roactemra (tocilizumab) - behandling till patienter med Polyartikulär JIA eller Systemisk JIA

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-27 16:12:22
Granskare:5087;#Lingman Framme Jenny HS BARN;#3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN;#5087;#Lingman Framme Jenny HS BARN;#3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN
Huvudförfattare: Andersson Eva B HS BARN
Medförfattare: Lingman Framme Jenny HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Sedering med dexmedetomidin Dexdor

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-26 11:33:24
Granskare:
Huvudförfattare: Rosdal Johanna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Sedering med Midazolam

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-23 10:08:34
Granskare:12499;#Jonasson Malin HS BARN
Huvudförfattare: Jonasson Malin HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Slemsug i hemmet

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-11 15:26:37
Granskare:
Huvudförfattare: Nyberg Matilda HS BARN
Medförfattare: Hengst Dörte HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Smärtskattning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-02-25 09:10:42
Granskare:12115;#Sverkersdotter Molly HS BARN
Huvudförfattare: Sverkersdotter Molly HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Sondsättning och sondmatning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-22 16:54:03
Granskare:3533;#Haag Annika HS BARN
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Subkutan venport (port-a-cath) vid CT-undersökning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-02-26 14:51:21
Granskare:
Huvudförfattare: Alexandersson Louise HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Syrgas - omvårdnad allmänpediatrik

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-08-16 11:16:43
Granskare:
Huvudförfattare: Andersson Eva B HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Syrgas - omvårdnad neonatal

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-11-23 09:33:43
Granskare:742;#Christensen Jens HS BARN;#742;#Christensen Jens HS BARN;#6111;#Larsson Johanna HS BARN
Huvudförfattare: Larsson Johanna HS BARN
Medförfattare: Christensen Jens HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Tarmsondering och lavemang i neonatalperioden

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-01-26 17:22:08
Granskare:6946;#Nygren Monika HS BARN;#6946;#Nygren Monika HS BARN;#6807;#Johansson Carina A HS BARN
Huvudförfattare: Johansson Carina A HS BARN
Medförfattare: Nygren Monika HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Tejpning av nasal endotrakealtub

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-02-18 06:56:23
Granskare:
Huvudförfattare: Carlsson Kristina B HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Transfusioner av blodprodukter (omvårdnad neonatologi)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-03-27 14:00:14
Granskare:1230;#Carlsson Kristina B HS BARN
Huvudförfattare: Carlsson Kristina B HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Urintappning postoperativt hos barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-02-04 11:19:26
Granskare:2279;#Ahlnu00e9r Elin HS BARN;#2279;#Ahlnu00e9r Elin HS BARN;#3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN
Huvudförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN
Medförfattare: Ahlnu00e9r Elin HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Venport - Skötsel och handhavande av subcutan venport

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-07-07 11:23:59
Granskare:1471;#Alexandersson Louise HS BARN;#1471;#Alexandersson Louise HS BARN;#3533;#Haag Annika HS BARN
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Medförfattare: Alexandersson Louise HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Ventrikelsond

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-12-18 09:21:35
Granskare:12129;#Schu00f6bel Malin HS BARN;#12129;#Schu00f6bel Malin HS BARN;#7392;#Andersson Eva B HS BARN
Huvudförfattare: Andersson Eva B HS BARN
Medförfattare: Schöbel Malin HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

 

Senast ändrad: