Direkt till innehållet

Omvårdnad

Vårdriktlinjer gällande Omvårdnad - pediatrik

Amning – Handlingsprogram i Region Halland
Titel: Amning – Handlingsprogram i Region Halland
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-24
Huvudförfattare: Säker David PSH
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland - Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Obstetrik - Mödravård - Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Amningens steg
Titel: Amningens steg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-09-12
Huvudförfattare: Bagler Karin HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Amningsstrategi neonatalavdelning 17
Titel: Amningsstrategi neonatalavdelning 17
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-02
Huvudförfattare: Bagler Karin HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Andningsunderstöd Neonatal CPAP och HFNC
Titel: Andningsunderstöd Neonatal CPAP och HFNC
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-06-02
Huvudförfattare: Haglund Kristina B HS KK
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Asparaginase
Titel: Asparaginase
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-06-02
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Barnonkologihandboken lokala riktlinjer Hallands sjukhus Halmstad
Titel: Barnonkologihandboken lokala riktlinjer Hallands sjukhus Halmstad
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-27
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik - Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Behandling av smärta hos nyfödda barn
Titel: Behandling av smärta hos nyfödda barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-18
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Övrigt - Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Benmärgsprovtagning
Titel: Benmärgsprovtagning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-22
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Blodtrycksmätning på barnmottagningarna i Region Halland (omvårdnad)
Titel: Blodtrycksmätning på barnmottagningarna i Region Halland (omvårdnad)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-28
Huvudförfattare: Lundahl Caroline HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Blodvolymer vid blododling av barn med neutropeni
Titel: Blodvolymer vid blododling av barn med neutropeni
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-02
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
CVK tunnelerad - skötsel och handhavande
Titel: CVK tunnelerad - skötsel och handhavande
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-06-21
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Coloscopi - Förberedelser barn under 5 år
Titel: Coloscopi - Förberedelser barn under 5 år
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-05
Huvudförfattare: Jonsson Eva HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Coloscopi - Förberedelser barn över 5 år
Titel: Coloscopi - Förberedelser barn över 5 år
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-05
Huvudförfattare: Jonsson Eva HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
DMSA scintigrafi
Titel: DMSA scintigrafi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-09-14
Huvudförfattare: Alexandersson Louise HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
EEG-registrering - checklista
Titel: EEG-registrering - checklista
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-02-21
Huvudförfattare: Wiqvist Anna HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Familjerumsvård (neonatal)
Titel: Familjerumsvård (neonatal)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-06-04
Huvudförfattare: Palmgren Ylva HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
GH-provtagning
Titel: GH-provtagning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-22
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Gastrostomiknapp
Titel: Gastrostomiknapp
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-03-10
Huvudförfattare: Olofsson Camilla HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Gastrostomiknapp - Checklista
Titel: Gastrostomiknapp - Checklista
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-09-19
Huvudförfattare: Olofsson Camilla HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Generella råd gällande munhygien vid cytostatika och eller strålbehandling
Titel: Generella råd gällande munhygien vid cytostatika och eller strålbehandling
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-25
Huvudförfattare: Alexandersson Louise HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Glukostolerans med flerpunktsmätning - Remiss
Titel: Glukostolerans med flerpunktsmätning - Remiss
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-22
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Glukostolerans med insulinbestämning - Remiss
Titel: Glukostolerans med insulinbestämning - Remiss
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-22
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Hudvård för nyfödda och prematurer
Titel: Hudvård för nyfödda och prematurer
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-09-29
Huvudförfattare: Dolléus Johanna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Intravenöst immunglobulin
Titel: Intravenöst immunglobulin
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-24
Huvudförfattare: Lingman Framme Jenny HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Iohexolclearence barn
Titel: Iohexolclearence barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-01-10
Huvudförfattare: Hallander Hilda ADH KEM
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Iohexolclearence barn - Remiss
Titel: Iohexolclearence barn - Remiss
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-26
Huvudförfattare: Alexandersson Louise HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Ledpunktion
Titel: Ledpunktion
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2017-02-10
Huvudförfattare: Andersson Eva B HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Lumbalpunktion (LP) avd 62/63 Barn och ungdom
Titel: Lumbalpunktion (LP) avd 62/63 Barn och ungdom
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-07-06
Huvudförfattare: Rosdahl Johanna HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Lumbalpunktion (LP) avd 17 Neonatal
Titel: Lumbalpunktion (LP) avd 17 Neonatal
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-01-30
Huvudförfattare: Johansson Åsa A HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Lustgas vid procedursmärta - Utbildningsmaterial
Titel: Lustgas vid procedursmärta - Utbildningsmaterial
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2017-09-13
Huvudförfattare: Helgadottir Birgitta HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Läpp- Käk- och Gomspalt
Titel: Läpp- Käk- och Gomspalt
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-09-11
Huvudförfattare: Berck Angelika HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
MAG-3 scintigrafi
Titel: MAG-3 scintigrafi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-09-14
Huvudförfattare: Alexandersson Louise HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
MR Enterografi
Titel: MR Enterografi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-11-27
Huvudförfattare: Rosdahl Johanna HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
MR-undersökning - neonatal
Titel: MR-undersökning - neonatal
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-14
Huvudförfattare: Haglund Kristina B HS KK
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
MR-undersökning i sedering med Dexdor
Titel: MR-undersökning i sedering med Dexdor
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-07-28
Huvudförfattare: Rosdahl Johanna HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
MUCG, miktionsuretrocystografi BARN
Titel: MUCG, miktionsuretrocystografi BARN
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-18
Huvudförfattare: Alexandersson Louise HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Matningsmetoder neonatalt
Titel: Matningsmetoder neonatalt
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-04
Huvudförfattare: Bagler Karin HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Maxilene
Titel: Maxilene
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-07
Huvudförfattare: Jonasson Malin HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Myokardit
Titel: Myokardit
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-11
Huvudförfattare: Angelstedt Marie HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Neonatal intensivvård – kriterier för vård på IVA-sal
Titel: Neonatal intensivvård – kriterier för vård på IVA-sal
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-18
Huvudförfattare: Larsson Johanna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Nutrition - parenteral i hemmet (HPN)
Titel: Nutrition - parenteral i hemmet (HPN)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-01-09
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Omhändertagande vi nöddop och bortgång på neonatalavdelning 17
Titel: Omhändertagande vi nöddop och bortgång på neonatalavdelning 17
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2017-05-03
Huvudförfattare: Palmgren Ylva HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Optiflow – Omvårdnad vid behandling
Titel: Optiflow – Omvårdnad vid behandling
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-07-06
Huvudförfattare: Nyberg Matilda HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Oxygenbehandling - rekommendationer för byte av näsgrimma och näskateter
Titel: Oxygenbehandling - rekommendationer för byte av näsgrimma och näskateter
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-11
Huvudförfattare: Bengtsson Anneli K HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Oxygenbehandling i hemmet
Titel: Oxygenbehandling i hemmet
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-02-24
Huvudförfattare: Bengtsson Anneli K HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Titel: PCA
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-26
Huvudförfattare: Sverkersdotter Molly HS KK
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
PEWS-bedömning
Titel: PEWS-bedömning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-06-06
Huvudförfattare: Lindén Magnus HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik - Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Prematurvård
Titel: Prematurvård
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-02-25
Huvudförfattare: Palmgren Ylva HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Roactemra (tocilizumab) - behandling till patienter med Polyartikulär JIA eller Systemisk JIA
Titel: Roactemra (tocilizumab) - behandling till patienter med Polyartikulär JIA eller Systemisk JIA
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-06-26
Huvudförfattare: Andersson Eva B HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Sedering med Midazolam
Titel: Sedering med Midazolam
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-23
Huvudförfattare: Jonasson Malin HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Sedering med dexmedetomidin Dexdor
Titel: Sedering med dexmedetomidin Dexdor
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-03-26
Huvudförfattare: Rosdahl Johanna HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Slemsug i hemmet
Titel: Slemsug i hemmet
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-05-10
Huvudförfattare: Nyberg Matilda HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Smärtskattning
Titel: Smärtskattning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-02-25
Huvudförfattare: Sverkersdotter Molly HS KK
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Sondsättning och sondmatning
Titel: Sondsättning och sondmatning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-22
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Subkutan venport (port-a-cath) vid CT-undersökning
Titel: Subkutan venport (port-a-cath) vid CT-undersökning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-26
Huvudförfattare: Alexandersson Louise HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Syrgas - omvårdnad allmänpediatrik
Titel: Syrgas - omvårdnad allmänpediatrik
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2017-08-15
Huvudförfattare: Andersson Eva B HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Syrgas - omvårdnad neonatal
Titel: Syrgas - omvårdnad neonatal
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-01-30
Huvudförfattare: Larsson Johanna HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Tarmsondering och lavemang i neonatalperioden
Titel: Tarmsondering och lavemang i neonatalperioden
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-13
Huvudförfattare: Johansson Carina A HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Tejpning av nasal endotrakealtub
Titel: Tejpning av nasal endotrakealtub
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-02-18
Huvudförfattare: Haglund Kristina B HS KK
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Transfusioner av blodprodukter (omvårdnad neonatologi)
Titel: Transfusioner av blodprodukter (omvårdnad neonatologi)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2017-03-26
Huvudförfattare: Haglund Kristina B HS KK
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Venport - Skötsel och handhavande av subcutan venport
Titel: Venport - Skötsel och handhavande av subcutan venport
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-07-06
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Ventrikelsond
Titel: Ventrikelsond
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-12-18
Huvudförfattare: Andersson Eva B HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Adoptivbarn - hälsoundersökning
Titel: Adoptivbarn - hälsoundersökning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-01-27
Huvudförfattare: Ogionwo Lange Elsa HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Alkoholintoxikation
Titel: Alkoholintoxikation
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-03-18
Huvudförfattare: Bergendahl Sophie HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Allergi och/eller Astma, rekommendationer för närsjukvården gällande barn och ungdomar i Halland
Titel: Allergi och/eller Astma, rekommendationer för närsjukvården gällande barn och ungdomar i Halland
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-04-14
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Allergisektionens stencilsamling
Titel: Allergisektionens stencilsamling
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-04-12
Huvudförfattare: Henricson Kent Åke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Bilirubinjournal - kurva
Titel: Bilirubinjournal - kurva
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-08-08
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Hematologi
Fastställare: Verksamhetschef
Borrelios hos barn
Titel: Borrelios hos barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2013-10-16
Huvudförfattare: Wede Oskar HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Celiaki (K90.0) och suspekt celiaki (K90.0B)
Titel: Celiaki (K90.0) och suspekt celiaki (K90.0B)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-03-11
Huvudförfattare: Davidsson Bårdén Birgitta HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Diabetes debut
Titel: Diabetes debut
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-10-07
Huvudförfattare: Nilsson Nils-Östen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Diabetes, tilläggsbehandlingar
Titel: Diabetes, tilläggsbehandlingar
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-10-07
Huvudförfattare: Nilsson Nils-Östen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
EEG – Behandling med Melatonin inför sömn-EEG för barn 2-12 år
Titel: EEG – Behandling med Melatonin inför sömn-EEG för barn 2-12 år
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-03-10
Huvudförfattare: Szakacs Attila HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
EKG - Lathund i fickformat
Titel: EKG - Lathund i fickformat
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-03-30
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Encefalit hos postneonatala barn
Titel: Encefalit hos postneonatala barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-02-06
Huvudförfattare: Aili Arvid HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Enures
Titel: Enures
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-10-25
Huvudförfattare: Lindén Magnus HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Febril neutropeni - barncancer
Titel: Febril neutropeni - barncancer
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-03-10
Huvudförfattare: Ek Torben HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Ferinject (Dextriferron) och dosberäkning
Titel: Ferinject (Dextriferron) och dosberäkning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-07-11
Huvudförfattare: Marthinsen Lars HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Gastroenterit
Titel: Gastroenterit
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-01-12
Huvudförfattare: Wede Mia HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Granulom vid gastrostomi (knapp/peg)
Titel: Granulom vid gastrostomi (knapp/peg)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-01-07
Huvudförfattare: Lindqvist Veronica HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
HLR - Återupplivning vid cirkulationsstillestånd hos barn
Titel: HLR - Återupplivning vid cirkulationsstillestånd hos barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-07-07
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Henoch-Schönleins Purpura
Titel: Henoch-Schönleins Purpura
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-01-12
Huvudförfattare: Melkersson Annelie HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärnskada - Förvärvad
Titel: Hjärnskada - Förvärvad
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-04-06
Huvudförfattare: Mårtensson Camilla A RGS FORV
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Hyperton dehydrering
Titel: Hyperton dehydrering
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-01-12
Huvudförfattare: Wede Mia HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Hypoglykemiutredning - efter neonatalperioden
Titel: Hypoglykemiutredning - efter neonatalperioden
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-09-13
Huvudförfattare: Nilsson Nils-Östen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Hypotermibehandling av nyfödda
Titel: Hypotermibehandling av nyfödda
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-01-28
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Asfyxi
Fastställare: Verksamhetschef
Hypotont barn
Titel: Hypotont barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-06-17
Huvudförfattare: Szakacs Attila HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Högflödesbehandling – Optiflow
Titel: Högflödesbehandling – Optiflow
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-10-07
Huvudförfattare: Lindén Magnus HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
IBD / Inflammatorisk tarmsjukdom
Titel: IBD / Inflammatorisk tarmsjukdom
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-10-07
Huvudförfattare: Davidsson Bårdén Birgitta HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
KAD - kateterstorlekar och insättningslängd
Titel: KAD - kateterstorlekar och insättningslängd
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-10-07
Huvudförfattare: Lindén Magnus HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Kapillärprovtagning på barn (omvårdnad allmänpediatrik)
Titel: Kapillärprovtagning på barn (omvårdnad allmänpediatrik)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-03-23
Huvudförfattare: Mårtensson Camilla A RGS FORV
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Kapselbiopsi
Titel: Kapselbiopsi
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-10-07
Huvudförfattare: Davidsson Bårdén Birgitta HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Kolik (spädbarn, 3-månaders)
Titel: Kolik (spädbarn, 3-månaders)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-11-24
Huvudförfattare: Helm Nathalie HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Konverteringsguide för opoider
Titel: Konverteringsguide för opoider
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2017-11-07
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Kramper- Status epilepticus hos barn
Titel: Kramper- Status epilepticus hos barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-09-09
Huvudförfattare: Szakacs Attila HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Lustgas vid procedursmärta
Titel: Lustgas vid procedursmärta
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-09-27
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik - Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Lårbensfraktur - Föräldrainformation
Titel: Lårbensfraktur - Föräldrainformation
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2017-06-18
Huvudförfattare: Angelstedt Marie HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Patientinformation
Fastställare: Verksamhetschef
Neutropeni - utredning
Titel: Neutropeni - utredning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-01-09
Huvudförfattare: Ek Torben HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik - Blod
Fastställare: Verksamhetschef
Omhändertagande av barn födda i gestationsvecka 33+0 – 34+6
Titel: Omhändertagande av barn födda i gestationsvecka 33+0 – 34+6
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2017-01-05
Huvudförfattare: Haglund Kristina B HS KK
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Omhändertagande på förlossningen, barn < 35 v
Titel: Omhändertagande på förlossningen, barn < 35 v
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-01-31
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Andning
Fastställare: Verksamhetschef
Ortostatiskt prov
Titel: Ortostatiskt prov
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-06-08
Huvudförfattare: Tilander Hanna HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Pylorusstenos
Titel: Pylorusstenos
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-05-15
Huvudförfattare: Molnár Krisztina HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Övrigt - Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
RSV-bronkiolit
Titel: RSV-bronkiolit
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-03-10
Huvudförfattare: Lindén Magnus HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Retentio testis
Titel: Retentio testis
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-12-03
Huvudförfattare: Nilsson Nils-Östen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Sexuella övergrepp och barnmisshandel
Titel: Sexuella övergrepp och barnmisshandel
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-04-06
Huvudförfattare: Wede Mia HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Shuntmätning
Titel: Shuntmätning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2016-03-10
Huvudförfattare: Ek Torben HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Smärtbehandling av barn - allmänt
Titel: Smärtbehandling av barn - allmänt
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-10-05
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Hallands sjukhus - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Chefläkare
Smärtlindring vid brännskada
Titel: Smärtlindring vid brännskada
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-10-05
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Hallands sjukhus - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Chefläkare
Smärtlindring vid flerfunktionshinder
Titel: Smärtlindring vid flerfunktionshinder
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-10-05
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Hallands sjukhus - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Chefläkare
Smärtlindring vid långvarig smärta
Titel: Smärtlindring vid långvarig smärta
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-10-05
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Hallands sjukhus - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Chefläkare
Smärtlindring vid onkologi / mucosit / palliativ vård
Titel: Smärtlindring vid onkologi / mucosit / palliativ vård
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-10-05
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Hallands sjukhus - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Chefläkare
Tensilontest (edrophonium chloride)
Titel: Tensilontest (edrophonium chloride)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-09-03
Huvudförfattare: Szakacs Attila HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Urintappning postoperativt hos barn
Titel: Urintappning postoperativt hos barn
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-02-04
Huvudförfattare: Lindén Magnus HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad
Fastställare: Verksamhetschef
Urintappning på barn i alla åldrar
Titel: Urintappning på barn i alla åldrar
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2014-10-07
Huvudförfattare: Lindén Magnus HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Uro-/nefrologiska undersökningar på dagvården i Halmstad
Titel: Uro-/nefrologiska undersökningar på dagvården i Halmstad
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2015-01-19
Huvudförfattare: Lindén Magnus HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmän pediatrik
Fastställare: Verksamhetschef
Brännskador - Akut omhändertagande och bedömning av brännskada hos Barn och Vuxna
Titel: Brännskador - Akut omhändertagande och bedömning av brännskada hos Barn och Vuxna
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-12-03
Huvudförfattare: Manninge Lange Vibecke HS ANE
Redaktör: Johannesson Irene HUSLÄKARNA VARMBADHUSET
Gäller för: Akutkliniken Hallands sjukhus - Kirurgikliniken Hallands sjukhus - Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg - Ortopedikliniken Hallands sjukhus - Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Akutsjukvård - Anestesi och analgesi - Kirurgiska specialiteter - Medicin - Ortopedi - Gas
Fastställare: Verksamhetschef

Senast ändrad: