Direkt till innehållet

S1-S15, tandvård som led i en sjukdomsbehandling

Tandvård kan vara en nödvändig del av en medicinsk behandling. För att man ska få tandvård som en del av en sjukdomsbehandling måste tandvården ha ett tydligt samband med den sjukdom man har och tandhälsan ska vara viktig för den medicinska behandlingen ska lyckas.

 

S1 Tandvårdsbehandling till följd av medfödd missbildning

S2 Tandvårdsbehandling av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet

S3 Tandvårdsbehandling av tandskada på epileptiker som uppkommit vid epileptiskt anfall

S4 Patienter som skall genomgå kirurgiska ingrepp där fullständig infektionsrisk är ett medicinskt krav och där orala infektioner måste åtgärdas före ingreppet

S5 Patienter som på grund av sjukdom ... erhållit munslemhinneförändringar

S6 Patienter som genomgår utredning där misstanke om odontologiskt samband med patientens grundsjukdom föreligger

S7 Patienter som genomgår strålbehandling mot öron- näs- mun- och halsregion

S8 Patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen - orofaciala smärtsyndrom

S9 Patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné (ofrivilligt andningsuppehåll i sömnen)

S10 Behandling vid extrem tandvårdsrädsla

S11 Utbyte av tandfyllningar p.g.a avvikande reaktion mot dentala material

S12 Utbyte av tandfyllningar som ett led i medicinsk rehabilitering

S15 Bettrehabilitering på grund av frätskador på tänderna

Senast ändrad: