Direkt till innehållet

Vårdriktlinjer specialisttandvårdenAnomalipatienter, Ort- kir planering av

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-29 10:44:39
Granskare:
Huvudförfattare: Välivaara Dan-u00c5ke HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Antibiotika och antiseptika vid tandbehandling och profylax

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-15 09:57:28
Granskare:2119;#Rabe Per HS ODO
Huvudförfattare: Rabe Per HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Antibiotikaval vid munhåleingrepp

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-11-27 11:18:52
Granskare:2446;#Rorsman Cecilia HS MED;#220;#SPFARM5-FindwiseSPConn
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare: Rorsman Cecilia HS MED
Redaktör: SPFARM5-FindwiseSPConn
Kapitel:

Antikoagulantiabehandling Handläggning.

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2021-05-07 08:26:33
Granskare:1044;#Lundahl Tom ADH KEM;#1044;#Lundahl Tom ADH KEM;#4538;#Vu00e4livaara Dan-u00c5ke HS ODO
Huvudförfattare: Abrahamsson Peter HS ODO
Medförfattare: Lundahl Tom ADH KEM
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Aspiration främmande föremål- omhändertagande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-15 09:59:06
Granskare:4538;#Vu00e4livaara Dan-u00c5ke HS ODO
Huvudförfattare: Välivaara Dan-u00c5ke HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Behandling med Klobetasol och Nystimex

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-15 09:58:48
Granskare:3439;#Zakrisson Ante HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Bisfosfonatbehandling- riktlinjer inför intravenöst nsättande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-15 09:58:06
Granskare:806;#Kuric Nevzeta HS MED;#806;#Kuric Nevzeta HS MED;#3439;#Zakrisson Ante HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare: Kuric Nevzeta HS MED
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Bisfosfonatpatienter med etablerad osteonekros, handhavande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-15 09:58:27
Granskare:4538;#Vu00e4livaara Dan-u00c5ke HS ODO
Huvudförfattare: Välivaara Dan-u00c5ke HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Dialysbehandling och njurtransplantation- rek beh

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-01 15:57:37
Granskare:3112;#Gydell Karl-Henrik HS MED;#3641;#Gross Christel HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#2443;#Jagunic Antonija HS MED;#4709;#Laurizohn Christer HS ODO;#3112;#Gydell Karl-Henrik HS MED;#3641;#Gross Christel HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#2443;#Jagunic Antonija HS MED;#4709;#Laurizohn Christer HS ODO;#3439;#Zakrisson Ante HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare: Gydell Karl-Henrik HS MED;
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Emdogainprogram

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-04-26 09:12:15
Granskare:2119;#Rabe Per HS ODO;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Endodonti

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-06-02 11:23:14
Granskare:
Huvudförfattare: Landys Boru00e9n Daniela HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Flunitrazepam, premedicinering av vuxna patienter i lugnande syfte inför tandbehandling.

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Halmstad, Specialisttandvården Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-15 10:04:29
Granskare:
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Funktionsstörning i käksystemet pga tillstånd i käkleden, vårdprogram

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus, Region Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-10-20 07:43:16
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Hematologisk sjukdom, tandvårdsrutiner

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2021-03-01 16:45:51
Granskare:3439;#Zakrisson Ante HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Klortetracyklinhydroklorid

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Halmstad, Specialisttandvården Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-15 10:04:09
Granskare:3439;#Zakrisson Ante HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Luxerad käkled- reponering

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus, Specialisttandvården Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-15 09:40:19
Granskare:4538;#Vu00e4livaara Dan-u00c5ke HS ODO
Huvudförfattare: Välivaara Dan-u00c5ke HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Malignitet i huvud - halsregionen, vuxna patienter- internt flödesschema

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-04-13 15:11:56
Granskare:3439;#Zakrisson Ante HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Midazolam doseringstabell

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-16 07:46:22
Granskare:4538;#Vu00e4livaara Dan-u00c5ke HS ODO
Huvudförfattare: Välivaara Dan-u00c5ke HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Midazolamsedering som premedicinering inom barntandvård

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-06-09 08:50:09
Granskare:6671;#Engstru00f6m Kristina HS ODO;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Organtransplantation, flödesschema tandvårdsrutiner

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-26 10:35:18
Granskare:
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Oxascand- premedicinering

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-04-13 15:56:10
Granskare:3439;#Zakrisson Ante HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Riktlinjer för extraktioner och annan kirurgisk behandling av patienter med antiresorptiv medicinering

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-07-05 08:29:37
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Zakrisson Ante HS ODO;
Redaktör:
Kapitel:

Salivmätning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-04-13 15:55:50
Granskare:3439;#Zakrisson Ante HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Sjögrens syndrom- handläggning vid utredning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-04-13 15:56:20
Granskare:3439;#Zakrisson Ante HS ODO
Huvudförfattare: Laurizohn Christer HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Strålbehandlade patienter, info till allmäntandläkare

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-04-13 15:56:35
Granskare:3439;#Zakrisson Ante HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Tand- och käkskador- beredskap

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2021-05-25 10:07:48
Granskare:5721;#Abrahamsson Peter HS ODO
Huvudförfattare: Abrahamsson Peter HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Tandskador handläggning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-16 07:45:44
Granskare:4538;#Vu00e4livaara Dan-u00c5ke HS ODO;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Tandvård - anestesi HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-24 16:39:19
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Senast ändrad: