Direkt till innehållet

Tandvårdens vårdriktlinjer

[styrdadokument tags="#5b1a4777-d19f-4f91-a020-c43668b3d63f#50e44458-c899-4664-8315-cd5638b6bcd6#(or)5b1a4777-d19f-4f91-a020-c43668b3d63f#924bd60e-f0a7-4d37-b6f2-50ce4469f49e#(or)5b1a4777-d19f-4f91-a020-c43668b3d63f#0eb0a8f4-4094-475e-be3c-b15520f87e63"]

Anomalipatienter, Ort- kir planering av
Titel: Anomalipatienter, Ort- kir planering av
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-28
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Ortodonti - Käkkirurgi - Tandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotika och antiseptika vid tandbehandling och profylax
Titel: Antibiotika och antiseptika vid tandbehandling och profylax
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Rabe Per HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Tandvård - Allmänmedicin - Läkemedel - Käkkirurgi - Tandvårdsspecialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotikaval vid munhåleingrepp
Titel: Antibiotikaval vid munhåleingrepp
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-17
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term: Läkemedel - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Antikoagulantiabehandling Handläggning.
Titel: Antikoagulantiabehandling Handläggning.
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-05-06
Huvudförfattare: Abrahamsson Peter HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Blod - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Käkkirurgi - Sjukhustandvård
Fastställare: Avdelningschef
Aspiration främmande föremål- omhändertagande
Titel: Aspiration främmande föremål- omhändertagande
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Luftvägar - Tandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Barntandvård -riktlinjer 0-2 år
Titel: Barntandvård -riktlinjer 0-2 år
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-11-02
Huvudförfattare: Wildstam Carin NSVH LEDNING
Redaktör: Wattsgård Maria NSVH FTV VARBERG
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Patient
Medicinsk term: Folktandvård
Fastställare: Chefstandläkare
Behandling med Klobetasol och Nystimex
Titel: Behandling med Klobetasol och Nystimex
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term: Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Bettfysiologi DCTMD och nationellt vardprogram
Titel: Bettfysiologi DCTMD och nationellt vardprogram
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-10
Huvudförfattare: Abrahamsson Helene HS ODO
Redaktör: Paulander Ann-Marie HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Behandlingsstöd
Medicinsk term: Tandvård - Smärta
Fastställare: Avdelningschef
Bisfosfonatbehandling- riktlinjer inför intravenöst nsättande
Titel: Bisfosfonatbehandling- riktlinjer inför intravenöst nsättande
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmänmedicin - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård - Käkkirurgi
Fastställare: Verksamhetschef
Bisfosfonatpatienter med etablerad osteonekros, handhavande
Titel: Bisfosfonatpatienter med etablerad osteonekros, handhavande
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Dialysbehandling och njurtransplantation- rek beh
Titel: Dialysbehandling och njurtransplantation- rek beh
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-01
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad - Njurar och urinvägar - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Emdogainprogram
Titel: Emdogainprogram
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-25
Huvudförfattare: Rabe Per HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Tandvård - Parodontologi
Fastställare: Verksamhetschef
Endodonti
Titel: Endodonti
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-06-01
Huvudförfattare: Landys Borén Daniela HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Endodonti - Tandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Endodonti
Titel: Endodonti
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-04-11
Huvudförfattare: Wattsgård Maria NSVH FTV VARBERG
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Patient - Tandvård
Medicinsk term: Folktandvård
Fastställare: Chefstandläkare
Flunitrazepam, premedicinering av vuxna patienter i lugnande syfte inför tandbehandling.
Titel: Flunitrazepam, premedicinering av vuxna patienter i lugnande syfte inför tandbehandling.
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Halmstad - Specialisttandvården Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Oral/käkkirurgi - Läkemedel - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård - Käkkirurgi
Fastställare: Verksamhetschef
Hematologisk sjukdom, tandvårdsrutiner
Titel: Hematologisk sjukdom, tandvårdsrutiner
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-01
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Blodsjukdomar - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård - Käkkirurgi
Fastställare: Avdelningschef
Hygienriktlinjer
Titel: Hygienriktlinjer
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-06-07
Huvudförfattare: Jönsson Inger HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Hygien/Smitta
Medicinsk term: Tandvård - Tandvårdsspecialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
Hygienriktlinjer Folktandvården
Titel: Hygienriktlinjer Folktandvården
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-04-11
Huvudförfattare: Wildstam Carin NSVH LEDNING
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Vårdhygien
Medicinsk term: Folktandvård
Fastställare: Chefstandläkare
Klortetracyklinhydroklorid
Titel: Klortetracyklinhydroklorid
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Halmstad - Specialisttandvården Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmänmedicin - Tandvård - Tandvård - Patientinformation
Fastställare: Verksamhetschef
Luxerad käkled- reponering
Titel: Luxerad käkled- reponering
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus - Specialisttandvården Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Muskler och skelett - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård - Käkkirurgi
Fastställare: Verksamhetschef
Malignitet i huvud - halsregionen, vuxna patienter- internt flödesschema
Titel: Malignitet i huvud - halsregionen, vuxna patienter- internt flödesschema
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Öron, näsa, hals (ÖNH) - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Midazolam doseringstabell
Titel: Midazolam doseringstabell
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-16
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Medicin - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
Organtransplantation, flödesschema tandvårdsrutiner
Titel: Organtransplantation, flödesschema tandvårdsrutiner
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-05-25
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmänmedicin - Tandvård - Njurar och urinvägar - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Oxascand- premedicinering
Titel: Oxascand- premedicinering
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmänmedicin - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård - Käkkirurgi
Fastställare: Verksamhetschef
Salivmätning
Titel: Salivmätning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Sjögrens syndrom- handläggning vid utredning
Titel: Sjögrens syndrom- handläggning vid utredning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Laurizohn Christer HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Strålbehandlade patienter, info till allmäntandläkare
Titel: Strålbehandlade patienter, info till allmäntandläkare
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Sjukhustandvård - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
Tandskador handläggning
Titel: Tandskador handläggning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-16
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Tandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Tandvård - anestesi HSV
Titel: Tandvård - anestesi HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-29
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi och analgesi - Oral/käkkirurgi - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
Flunitrazepam, premedicinering av vuxna patienter i lugnande syfte inför tandbehandling.
Titel: Flunitrazepam, premedicinering av vuxna patienter i lugnande syfte inför tandbehandling.
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Halmstad - Specialisttandvården Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Oral/käkkirurgi - Läkemedel - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård - Käkkirurgi
Fastställare: Verksamhetschef
Klortetracyklinhydroklorid
Titel: Klortetracyklinhydroklorid
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Halmstad - Specialisttandvården Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmänmedicin - Tandvård - Tandvård - Patientinformation
Fastställare: Verksamhetschef
Anomalipatienter, Ort- kir planering av
Titel: Anomalipatienter, Ort- kir planering av
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-28
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Ortodonti - Käkkirurgi - Tandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotika och antiseptika vid tandbehandling och profylax
Titel: Antibiotika och antiseptika vid tandbehandling och profylax
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Rabe Per HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Tandvård - Allmänmedicin - Läkemedel - Käkkirurgi - Tandvårdsspecialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotikaval vid munhåleingrepp
Titel: Antibiotikaval vid munhåleingrepp
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-17
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term: Läkemedel - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Antikoagulantiabehandling Handläggning.
Titel: Antikoagulantiabehandling Handläggning.
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-05-06
Huvudförfattare: Abrahamsson Peter HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Blod - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Käkkirurgi - Sjukhustandvård
Fastställare: Avdelningschef
Aspiration främmande föremål- omhändertagande
Titel: Aspiration främmande föremål- omhändertagande
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Luftvägar - Tandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Behandling med Klobetasol och Nystimex
Titel: Behandling med Klobetasol och Nystimex
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term: Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Bettfysiologi DCTMD och nationellt vardprogram
Titel: Bettfysiologi DCTMD och nationellt vardprogram
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-10
Huvudförfattare: Abrahamsson Helene HS ODO
Redaktör: Paulander Ann-Marie HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Behandlingsstöd
Medicinsk term: Tandvård - Smärta
Fastställare: Avdelningschef
Bisfosfonatbehandling- riktlinjer inför intravenöst nsättande
Titel: Bisfosfonatbehandling- riktlinjer inför intravenöst nsättande
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmänmedicin - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård - Käkkirurgi
Fastställare: Verksamhetschef
Bisfosfonatpatienter med etablerad osteonekros, handhavande
Titel: Bisfosfonatpatienter med etablerad osteonekros, handhavande
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Dialysbehandling och njurtransplantation- rek beh
Titel: Dialysbehandling och njurtransplantation- rek beh
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-01
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad - Njurar och urinvägar - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Emdogainprogram
Titel: Emdogainprogram
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-25
Huvudförfattare: Rabe Per HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Tandvård - Parodontologi
Fastställare: Verksamhetschef
Ex och kir beh vid antiresorptiv medicinering
Titel: Ex och kir beh vid antiresorptiv medicinering
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-01-04
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Paulander Ann-Marie HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Behandlingsstöd
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Funktionsstörning i käksystemet pga tillstånd i käkleden.
Titel: Funktionsstörning i käksystemet pga tillstånd i käkleden.
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-13
Huvudförfattare: Abrahamsson Peter HS ODO
Redaktör: Paulander Ann-Marie HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hematologisk sjukdom, tandvårdsrutiner
Titel: Hematologisk sjukdom, tandvårdsrutiner
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-01
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Blodsjukdomar - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård - Käkkirurgi
Fastställare: Avdelningschef
Hygienriktlinjer
Titel: Hygienriktlinjer
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-06-07
Huvudförfattare: Jönsson Inger HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Hygien/Smitta
Medicinsk term: Tandvård - Tandvårdsspecialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
Luxerad käkled- reponering
Titel: Luxerad käkled- reponering
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus - Specialisttandvården Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Muskler och skelett - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård - Käkkirurgi
Fastställare: Verksamhetschef
Malignitet i huvud - halsregionen, vuxna patienter- internt flödesschema
Titel: Malignitet i huvud - halsregionen, vuxna patienter- internt flödesschema
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Öron, näsa, hals (ÖNH) - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Metodbok Käk- och ansiktsröntgen, Specialisttandvården
Titel: Metodbok Käk- och ansiktsröntgen, Specialisttandvården
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-09-18
Huvudförfattare: Lennholm Camilla HS ODO
Redaktör: Paulander Ann-Marie HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Behandlingsstöd - Tandvård
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Midazolam doseringstabell
Titel: Midazolam doseringstabell
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-16
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Medicin - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
Midazolamsedering som premedicinering inom barntandvård
Titel: Midazolamsedering som premedicinering inom barntandvård
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-06-08
Huvudförfattare: Engström Kristina HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Organtransplantation, flödesschema tandvårdsrutiner
Titel: Organtransplantation, flödesschema tandvårdsrutiner
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-05-25
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmänmedicin - Tandvård - Njurar och urinvägar - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Oxascand- premedicinering
Titel: Oxascand- premedicinering
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmänmedicin - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård - Käkkirurgi
Fastställare: Verksamhetschef
Salivmätning
Titel: Salivmätning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Sjögrens syndrom- handläggning vid utredning
Titel: Sjögrens syndrom- handläggning vid utredning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Laurizohn Christer HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Strålbehandlade patienter, info till allmäntandläkare
Titel: Strålbehandlade patienter, info till allmäntandläkare
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Sjukhustandvård - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
Tand- och kakskador- beredskap
Titel: Tand- och kakskador- beredskap
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-13
Huvudförfattare: Abrahamsson Peter HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer
Fastställare: Verksamhetschef
Tandskador handläggning
Titel: Tandskador handläggning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-16
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Tandvård
Fastställare: Verksamhetschef

Senast ändrad: