Direkt till innehållet

Tandvårdens vårdriktlinjerAnomalipatienter, Ort- kir planering av

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus, Käkkirurgi, Ortodonti
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-10-10 16:59:23
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Välivaara Dan-u00c5ke HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Antibiotika och antiseptika vid tandbehandling och profylax

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-06-18 15:28:57
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Rabe Per HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Antibiotikaval vid munhåleingrepp

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-11-27 11:18:52
Granskare:2446;#Rorsman Cecilia HS MED;#220;#SPFARM5-FindwiseSPConn
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare: Rorsman Cecilia HS MED
Redaktör: SPFARM5-FindwiseSPConn
Kapitel:

Antikoagulantiabehandling Handläggning.

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-09-17 16:21:27
Granskare:1044;#Lundahl Tom ADH KEM;#1044;#Lundahl Tom ADH KEM;#2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Abrahamsson Peter HS ODO
Medförfattare: Lundahl Tom ADH KEM
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Aspiration främmande föremål- omhändertagande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-06-20 13:34:27
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Välivaara Dan-u00c5ke HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Behandling med Klobetasol och Nystimex

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-12-17 14:03:54
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Bisfosfonatbehandling- riktlinjer inför intravenöst nsättande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-10-08 15:35:17
Granskare:806;#Kuric Nevzeta HS MED;#806;#Kuric Nevzeta HS MED;#2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare: Kuric Nevzeta HS MED
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Bisfosfonatpatienter med etablerad osteonekros, handhavande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-10-12 12:58:05
Granskare:
Huvudförfattare: Välivaara Dan-u00c5ke HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Corona Covid-19 Handläggning Specialisttandvården

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-04-22 09:25:19
Granskare:3430;#Holmgren Theresa HS ODO
Huvudförfattare: Holmgren Theresa HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Maria K HS ODO
Kapitel:

Dialysbehandling och njurtransplantation- rek beh

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-06-18 12:47:24
Granskare:3112;#Gydell Karl-Henrik HS MED;#3641;#Gross Christel HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#2443;#Jagunic Antonija HS MED;#4709;#Laurizohn Christer HS ODO;#3112;#Gydell Karl-Henrik HS MED;#3641;#Gross Christel HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#2443;#Jagunic Antonija HS MED;#4709;#Laurizohn Christer HS ODO;#2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare: Gydell Karl-Henrik HS MED;
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Emdogainprogram

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Parodontologi, Specialisttandvården Hallands sjukhus, Specialisttandvården Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-03-27 11:07:54
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Endodonti

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus Varberg, Endodonti
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-10-05 12:02:04
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Landys Boru00e9n Daniela HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Flunitrazepam, premedicinering av vuxna patienter i lugnande syfte inför tandbehandling.

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Halmstad, Specialisttandvården Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-12-17 14:04:57
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Hematologisk sjukdom, tandvårdsrutiner

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-12-17 14:02:46
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Klortetracyklinhydroklorid

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Halmstad, Specialisttandvården Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-12-17 14:00:42
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Luxerad käkled- reponering

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus, Specialisttandvården Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-10-12 07:57:07
Granskare:
Huvudförfattare: Välivaara Dan-u00c5ke HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Malignitet i huvud - halsregionen, vuxna patienter- internt flödesschema

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Halmstad, Specialisttandvården Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-12-17 13:56:48
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Midazolam doseringstabell

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-06-24 08:23:11
Granskare:
Huvudförfattare: Välivaara Dan-u00c5ke HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Midazolamsedering som premedicinering inom barntandvård

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus, Barntandvården Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-02-20 07:22:55
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Munhälsa för cancerpatienter

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2015-06-04 15:58:15
Granskare:
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare: Kollar Birgitta HS ODO
Redaktör: Hahne Kristin HS KIR
Kapitel:

Njurtransplantation, flödesschema tandvårdsrutiner

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus, Specialisttandvården Halmstad, Specialisttandvården Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-02-21 13:53:19
Granskare:
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Oxascand- premedicinering

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Halmstad, Specialisttandvården Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-12-17 13:59:38
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Salivmätning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Halmstad, Specialisttandvården Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-12-17 14:00:14
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Sjögrens syndrom- handläggning vid utredning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Halmstad, Specialisttandvården Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-12-17 13:57:49
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Laurizohn Christer HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Strålbehandlade patienter, info till allmäntandläkare

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Halmstad, Specialisttandvården Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-12-17 14:02:12
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Tand- och käkskador- beredskap

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus, Käkkirurgi
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-10-10 17:02:09
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Abrahamsson Peter HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Tandskador handläggning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-09-12 14:59:19
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Tandvård - anestesi HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-11-18 08:01:37
Granskare:4015;#Bengtsson Peter HS ANE;#4015;#Bengtsson Peter HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Medförfattare: Bengtsson Peter HS ANE
Redaktör: Pihlgren Emma HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Senast ändrad: