Direkt till innehållet

Tandvårdens vårdriktlinjerAnomalipatienter, Ort- kir planering av

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-29 10:44:39
Granskare:
Huvudförfattare: Välivaara Dan-u00c5ke HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Antibiotika och antiseptika vid tandbehandling och profylax

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-15 09:57:28
Granskare:2119;#Rabe Per HS ODO
Huvudförfattare: Rabe Per HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Antibiotikaval vid munhåleingrepp

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-17 13:40:40
Granskare:3439;#Zakrisson Ante HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Antikoagulantiabehandling Handläggning.

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2021-05-07 08:26:33
Granskare:1044;#Lundahl Tom ADH KEM;#1044;#Lundahl Tom ADH KEM;#4538;#Vu00e4livaara Dan-u00c5ke HS ODO
Huvudförfattare: Abrahamsson Peter HS ODO
Medförfattare: Lundahl Tom ADH KEM
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Aspiration främmande föremål- omhändertagande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-15 09:59:06
Granskare:4538;#Vu00e4livaara Dan-u00c5ke HS ODO
Huvudförfattare: Välivaara Dan-u00c5ke HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Behandling med Klobetasol och Nystimex

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-15 09:58:48
Granskare:3439;#Zakrisson Ante HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Bettfysiologi DCTMD och nationellt vardprogram

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2021-12-10 13:29:10
Granskare:
Huvudförfattare: Abrahamsson Helene HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Paulander Ann-Marie HS ODO
Kapitel:

Bisfosfonatbehandling- riktlinjer inför intravenöst nsättande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-15 09:58:06
Granskare:806;#Kuric Nevzeta HS MED;#806;#Kuric Nevzeta HS MED;#3439;#Zakrisson Ante HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare: Kuric Nevzeta HS MED
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Bisfosfonatpatienter med etablerad osteonekros, handhavande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-15 09:58:27
Granskare:4538;#Vu00e4livaara Dan-u00c5ke HS ODO
Huvudförfattare: Välivaara Dan-u00c5ke HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Dialysbehandling och njurtransplantation- rek beh

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-01 15:57:37
Granskare:3112;#Gydell Karl-Henrik HS MED;#3641;#Gross Christel HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#2443;#Jagunic Antonija HS MED;#4709;#Laurizohn Christer HS ODO;#3112;#Gydell Karl-Henrik HS MED;#3641;#Gross Christel HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#2443;#Jagunic Antonija HS MED;#4709;#Laurizohn Christer HS ODO;#3439;#Zakrisson Ante HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare: Gydell Karl-Henrik HS MED;
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Emdogainprogram

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-04-26 09:12:15
Granskare:2119;#Rabe Per HS ODO;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Endodonti

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-06-02 11:23:14
Granskare:
Huvudförfattare: Landys Boru00e9n Daniela HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Ex och kir beh vid antiresorptiv medicinering

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2022-01-04 08:26:40
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Zakrisson Ante HS ODO;
Redaktör:
Kapitel:

Flunitrazepam, premedicinering av vuxna patienter i lugnande syfte inför tandbehandling.

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Halmstad, Specialisttandvården Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-15 10:04:29
Granskare:
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Funktionsstörning i käksystemet pga tillstånd i käkleden.

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-13 14:34:48
Granskare:
Huvudförfattare: Abrahamsson Peter HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Paulander Ann-Marie HS ODO
Kapitel:

Hematologisk sjukdom, tandvårdsrutiner

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2021-03-01 16:45:51
Granskare:3439;#Zakrisson Ante HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Klortetracyklinhydroklorid

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Halmstad, Specialisttandvården Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-15 10:04:09
Granskare:3439;#Zakrisson Ante HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Luxerad käkled- reponering

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus, Specialisttandvården Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-15 09:40:19
Granskare:4538;#Vu00e4livaara Dan-u00c5ke HS ODO
Huvudförfattare: Välivaara Dan-u00c5ke HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Malignitet i huvud - halsregionen, vuxna patienter- internt flödesschema

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-04-13 15:11:56
Granskare:3439;#Zakrisson Ante HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Midazolam doseringstabell

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-16 07:46:22
Granskare:4538;#Vu00e4livaara Dan-u00c5ke HS ODO
Huvudförfattare: Välivaara Dan-u00c5ke HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Midazolamsedering som premedicinering inom barntandvård

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-06-09 08:50:09
Granskare:6671;#Engstru00f6m Kristina HS ODO;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Organtransplantation, flödesschema tandvårdsrutiner

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-26 10:35:18
Granskare:
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Oxascand- premedicinering

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-04-13 15:56:10
Granskare:3439;#Zakrisson Ante HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Salivmätning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-04-13 15:55:50
Granskare:3439;#Zakrisson Ante HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Sjögrens syndrom- handläggning vid utredning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-04-13 15:56:20
Granskare:3439;#Zakrisson Ante HS ODO
Huvudförfattare: Laurizohn Christer HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Strålbehandlade patienter, info till allmäntandläkare

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-04-13 15:56:35
Granskare:3439;#Zakrisson Ante HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Tandskador handläggning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-16 07:45:44
Granskare:4538;#Vu00e4livaara Dan-u00c5ke HS ODO;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Tandvård - anestesi HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-24 16:39:19
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Anomalipatienter, Ort- kir planering av
Titel: Anomalipatienter, Ort- kir planering av
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-28
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Ortodonti - Käkkirurgi - Tandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotika och antiseptika vid tandbehandling och profylax
Titel: Antibiotika och antiseptika vid tandbehandling och profylax
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Rabe Per HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Tandvård - Allmänmedicin - Läkemedel - Käkkirurgi - Tandvårdsspecialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotikaval vid munhåleingrepp
Titel: Antibiotikaval vid munhåleingrepp
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-17
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term: Läkemedel - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Antikoagulantiabehandling Handläggning.
Titel: Antikoagulantiabehandling Handläggning.
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-05-06
Huvudförfattare: Abrahamsson Peter HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Blod - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Käkkirurgi - Sjukhustandvård
Fastställare: Avdelningschef
Aspiration främmande föremål- omhändertagande
Titel: Aspiration främmande föremål- omhändertagande
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Luftvägar - Tandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Behandling med Klobetasol och Nystimex
Titel: Behandling med Klobetasol och Nystimex
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term: Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Bettfysiologi DCTMD och nationellt vardprogram
Titel: Bettfysiologi DCTMD och nationellt vardprogram
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-10
Huvudförfattare: Abrahamsson Helene HS ODO
Redaktör: Paulander Ann-Marie HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Behandlingsstöd
Medicinsk term: Tandvård - Smärta
Fastställare: Avdelningschef
Bisfosfonatbehandling- riktlinjer inför intravenöst nsättande
Titel: Bisfosfonatbehandling- riktlinjer inför intravenöst nsättande
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmänmedicin - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård - Käkkirurgi
Fastställare: Verksamhetschef
Bisfosfonatpatienter med etablerad osteonekros, handhavande
Titel: Bisfosfonatpatienter med etablerad osteonekros, handhavande
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Dialysbehandling och njurtransplantation- rek beh
Titel: Dialysbehandling och njurtransplantation- rek beh
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-01
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad - Njurar och urinvägar - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Emdogainprogram
Titel: Emdogainprogram
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-25
Huvudförfattare: Rabe Per HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Tandvård - Parodontologi
Fastställare: Verksamhetschef
Endodonti
Titel: Endodonti
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-06-01
Huvudförfattare: Landys Borén Daniela HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Endodonti - Tandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Endodonti
Titel: Endodonti
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-06-03
Huvudförfattare: Wildstam Carin NSVH LEDNING
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Patient
Medicinsk term: Endodonti
Fastställare: Chefstandläkare
Flunitrazepam, premedicinering av vuxna patienter i lugnande syfte inför tandbehandling.
Titel: Flunitrazepam, premedicinering av vuxna patienter i lugnande syfte inför tandbehandling.
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Halmstad - Specialisttandvården Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Oral/käkkirurgi - Läkemedel - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård - Käkkirurgi
Fastställare: Verksamhetschef
Hematologisk sjukdom, tandvårdsrutiner
Titel: Hematologisk sjukdom, tandvårdsrutiner
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-01
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Blodsjukdomar - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård - Käkkirurgi
Fastställare: Avdelningschef
Hygienriktlinjer
Titel: Hygienriktlinjer
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-06-07
Huvudförfattare: Jönsson Inger HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Hygien/Smitta
Medicinsk term: Tandvård - Tandvårdsspecialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
Klortetracyklinhydroklorid
Titel: Klortetracyklinhydroklorid
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Halmstad - Specialisttandvården Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmänmedicin - Tandvård - Tandvård - Patientinformation
Fastställare: Verksamhetschef
Luxerad käkled- reponering
Titel: Luxerad käkled- reponering
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus - Specialisttandvården Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Muskler och skelett - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård - Käkkirurgi
Fastställare: Verksamhetschef
Malignitet i huvud - halsregionen, vuxna patienter- internt flödesschema
Titel: Malignitet i huvud - halsregionen, vuxna patienter- internt flödesschema
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Öron, näsa, hals (ÖNH) - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Midazolam doseringstabell
Titel: Midazolam doseringstabell
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-16
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Medicin - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
Organtransplantation, flödesschema tandvårdsrutiner
Titel: Organtransplantation, flödesschema tandvårdsrutiner
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-05-25
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmänmedicin - Tandvård - Njurar och urinvägar - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Oxascand- premedicinering
Titel: Oxascand- premedicinering
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmänmedicin - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård - Käkkirurgi
Fastställare: Verksamhetschef
Parodontal behandling
Titel: Parodontal behandling
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2019-03-28
Huvudförfattare: Jemt Gunnar NSVH ADM AVD
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Vårdprocesser
Medicinsk term: Parodontologi
Fastställare: Chefstandläkare
Salivmätning
Titel: Salivmätning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Sjögrens syndrom- handläggning vid utredning
Titel: Sjögrens syndrom- handläggning vid utredning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Laurizohn Christer HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Strålbehandlade patienter, info till allmäntandläkare
Titel: Strålbehandlade patienter, info till allmäntandläkare
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Sjukhustandvård - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
Tandskador handläggning
Titel: Tandskador handläggning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-16
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Tandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Tandvård - anestesi HSV
Titel: Tandvård - anestesi HSV
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-05-23
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi och analgesi - Oral/käkkirurgi - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
Flunitrazepam, premedicinering av vuxna patienter i lugnande syfte inför tandbehandling.
Titel: Flunitrazepam, premedicinering av vuxna patienter i lugnande syfte inför tandbehandling.
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Halmstad - Specialisttandvården Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Oral/käkkirurgi - Läkemedel - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård - Käkkirurgi
Fastställare: Verksamhetschef
Klortetracyklinhydroklorid
Titel: Klortetracyklinhydroklorid
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Halmstad - Specialisttandvården Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmänmedicin - Tandvård - Tandvård - Patientinformation
Fastställare: Verksamhetschef
Anomalipatienter, Ort- kir planering av
Titel: Anomalipatienter, Ort- kir planering av
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-28
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Ortodonti - Käkkirurgi - Tandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotika och antiseptika vid tandbehandling och profylax
Titel: Antibiotika och antiseptika vid tandbehandling och profylax
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Rabe Per HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Tandvård - Allmänmedicin - Läkemedel - Käkkirurgi - Tandvårdsspecialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotikaval vid munhåleingrepp
Titel: Antibiotikaval vid munhåleingrepp
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-17
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term: Läkemedel - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Antikoagulantiabehandling Handläggning.
Titel: Antikoagulantiabehandling Handläggning.
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-05-06
Huvudförfattare: Abrahamsson Peter HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Blod - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Käkkirurgi - Sjukhustandvård
Fastställare: Avdelningschef
Aspiration främmande föremål- omhändertagande
Titel: Aspiration främmande föremål- omhändertagande
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Luftvägar - Tandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Behandling med Klobetasol och Nystimex
Titel: Behandling med Klobetasol och Nystimex
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term: Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Bettfysiologi DCTMD och nationellt vardprogram
Titel: Bettfysiologi DCTMD och nationellt vardprogram
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-10
Huvudförfattare: Abrahamsson Helene HS ODO
Redaktör: Paulander Ann-Marie HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Behandlingsstöd
Medicinsk term: Tandvård - Smärta
Fastställare: Avdelningschef
Bisfosfonatbehandling- riktlinjer inför intravenöst nsättande
Titel: Bisfosfonatbehandling- riktlinjer inför intravenöst nsättande
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmänmedicin - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård - Käkkirurgi
Fastställare: Verksamhetschef
Bisfosfonatpatienter med etablerad osteonekros, handhavande
Titel: Bisfosfonatpatienter med etablerad osteonekros, handhavande
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Läkemedel - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Dialysbehandling och njurtransplantation- rek beh
Titel: Dialysbehandling och njurtransplantation- rek beh
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-01
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Omvårdnad - Njurar och urinvägar - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Emdogainprogram
Titel: Emdogainprogram
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-25
Huvudförfattare: Rabe Per HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Tandvård - Parodontologi
Fastställare: Verksamhetschef
Endodonti
Titel: Endodonti
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-06-01
Huvudförfattare: Landys Borén Daniela HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Endodonti - Tandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Ex och kir beh vid antiresorptiv medicinering
Titel: Ex och kir beh vid antiresorptiv medicinering
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-01-04
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Paulander Ann-Marie HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Behandlingsstöd
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Flunitrazepam, premedicinering av vuxna patienter i lugnande syfte inför tandbehandling.
Titel: Flunitrazepam, premedicinering av vuxna patienter i lugnande syfte inför tandbehandling.
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Halmstad - Specialisttandvården Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Anestesi - Oral/käkkirurgi - Läkemedel - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård - Käkkirurgi
Fastställare: Verksamhetschef
Funktionsstörning i käksystemet pga tillstånd i käkleden.
Titel: Funktionsstörning i käksystemet pga tillstånd i käkleden.
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-13
Huvudförfattare: Abrahamsson Peter HS ODO
Redaktör: Paulander Ann-Marie HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hematologisk sjukdom, tandvårdsrutiner
Titel: Hematologisk sjukdom, tandvårdsrutiner
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-01
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Blodsjukdomar - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård - Käkkirurgi
Fastställare: Avdelningschef
Hygienriktlinjer
Titel: Hygienriktlinjer
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-06-07
Huvudförfattare: Jönsson Inger HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Hygien/Smitta
Medicinsk term: Tandvård - Tandvårdsspecialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
Klortetracyklinhydroklorid
Titel: Klortetracyklinhydroklorid
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Larsson Ulrika NSVH FTV NYHEM
Gäller för: Specialisttandvården Halmstad - Specialisttandvården Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmänmedicin - Tandvård - Tandvård - Patientinformation
Fastställare: Verksamhetschef
Luxerad käkled- reponering
Titel: Luxerad käkled- reponering
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus - Specialisttandvården Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Muskler och skelett - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård - Käkkirurgi
Fastställare: Verksamhetschef
Malignitet i huvud - halsregionen, vuxna patienter- internt flödesschema
Titel: Malignitet i huvud - halsregionen, vuxna patienter- internt flödesschema
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Öron, näsa, hals (ÖNH) - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Midazolam doseringstabell
Titel: Midazolam doseringstabell
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-16
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Medicin - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
Midazolamsedering som premedicinering inom barntandvård
Titel: Midazolamsedering som premedicinering inom barntandvård
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-06-08
Huvudförfattare: Engström Kristina HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Organtransplantation, flödesschema tandvårdsrutiner
Titel: Organtransplantation, flödesschema tandvårdsrutiner
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-05-25
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmänmedicin - Tandvård - Njurar och urinvägar - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Oxascand- premedicinering
Titel: Oxascand- premedicinering
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Allmänmedicin - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter - Sjukhustandvård - Käkkirurgi
Fastställare: Verksamhetschef
Salivmätning
Titel: Salivmätning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Sjögrens syndrom- handläggning vid utredning
Titel: Sjögrens syndrom- handläggning vid utredning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Laurizohn Christer HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Sjukhustandvård
Fastställare: Verksamhetschef
Strålbehandlade patienter, info till allmäntandläkare
Titel: Strålbehandlade patienter, info till allmäntandläkare
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Sjukhustandvård - Tandvård - Tandvårdsspecialiteter
Fastställare: Verksamhetschef
Tand- och kakskador- beredskap
Titel: Tand- och kakskador- beredskap
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-13
Huvudförfattare: Abrahamsson Peter HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer
Fastställare: Verksamhetschef
Tandskador handläggning
Titel: Tandskador handläggning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-16
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord:
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer - Tandvård
Fastställare: Verksamhetschef

Senast ändrad: