Direkt till innehållet

Analys, uppföljning och statistik

Välkommen till AUS. Vi samordnar BI verksamheten och resurser för att säkerställa att en faktabaserad strategi för beslutsfattande systematiskt genomförs i hela organisationen samt i många fall säkerställer en korrekt och effektiv rapportering till myndigheter. Idag omfattar AUS information från VAS, Agresso, Personal, PasIva, Provisio, Hallandskatalogen, extern data m.m. Data laddas in i en central databas där information kvalitetsäkras och läggs tillrätta för analys. Nedan bild illustrerar dataflöde och omfattning.

AUS är ett objekt inom familjen Stödsystem. AUS innehåller i huvudsak fyra områden:

  1. Användarnära förvaltning: rapportpaket, leveranser av information till myndigheter, lägga upp användare, utbildning m.m.
  2. Backend: laddning av data från källsystem, teknisk miljö.
  3. Ärenden: bevaka ärenden kring både felanmälan och vidareutveckling (mindre utveckling) av beslutstödsbehov.
  4. Projekt (större utveckling): löpande planera för vidareutveckling av beslutstödsbehov inom RH.

Support

Om du behöver hjälp med någon av våra tjänster, registrera ett ärende i Servicedesk

Utbildning/Instruktioner

Introduktion till Business Objects 4.1

Manual BO rapportmottagare

Sök patient-id i VAS

Manual - LA2 och LA3 - VAS rapport Lab

BOwebbi redigera rapport

BO utbildning steg 2 -redigera rapporter

Instruktionsfilmer från SAP

Tabeller och grafer

Urval, sortering, gruppering och summering av data

Formler

Formatering

Övrigt

Rapporter Business Objects - Analys, uppföljning och statistik

Rapportverktyg Business Objects (BO)

Rapportförteckning Business Objects

Länkar - Analys, uppföljning och statistik

Information om Business Intelligence Region Halland

Sveriges Kommuner och Landsting

Socialstyrelsen

Statistiska centralbyrån

Senast ändrad: