Direkt till innehållet

Om IT-stöd i vården

Arbetet med Vårdsystem kan delas upp på två områden: förvaltning och utveckling.
Systemförvaltningens mål är att kontinuerligt stödja, vidmakthålla, vidareutveckla och tillgängliggöra IT-systemen för att leverera nytta till alla verksamheter.

Det är verksamhetens behov som ska styra systemutvecklingen. För att tydliggöra detta ställningstagande finns ett centralt beslut i Regionen att etablera förvaltningsobjekt enligt förvaltningsmodellen PM3.

Tre objektsfamiljer har beslutats, varav Vårdsystem är ett.

Definition av begreppet Vårdsystem

  • Skall stödja kärnverksamheten
  • Används i vårdens processer
  • Skall stödja patientarbetet såväl operativt som uppföljning

Kontaktinformation

Felanmälan eller support
Lägg ärende till IT Servicedesk
eller ring 010-476 19 00

Öppettider måndag – torsdag kl 7-17 och fredag 7-16

Kontaktpersoner Systemförvaltning

Göran Lindh
Objektägare Journal VAS, Journal verksamhetsspecifik och eHälsa och Samverkan

Magnus Bengtsson
Objektägare Läkemedel

Inga-Lill Baudlot
Objektägare Patientbunden diagnostik

Ulrika Christensen
Objektägare Fysiologisk diagnostik

Magnus Warfinge
Objektägare Radiologi

Mattias Bjarnegård
Objektägare Provbunden diagnostik

Gunnar Eriksson
Objektägare Tandvård

Om innehållet
Senast ändrad: