Direkt till innehållet

Basutbud och uppföljning 1177

Basutbud i 1177 Vårdguidens e-tjänster för alla vård- och tandvårdsmottagningar inom eller med avtal med Region Halland

I Halland har alla mottagningar och liknande verksamheter inom hälsa, vård och tandvård och kringliggande verksamheter så som Patientnämnden och Vårdgarantiservice i uppdrag att erbjuda invånaren kontakt via digitala tjänster i 1177 Vårdguiden.

Den digitala ingången för invånaren och patienten till flera av våra tjänster sker idag via den nationella tjänsten 1177 Vårdguiden som nås via www.1177.se.
Mottagningen ska minst erbjuda det basutbud av tjänster inom 1177 Vårdguidens e-tjänster som specificeras nedan. Utöver det kan mottagningen själv välja att komplettera sitt tjänsteutbud med ytterligare tjänster inom 1177 Vårdguidens e-tjänster eller vid speciella behov via andra tjänster. Varje mottagning bör själva aktivt utveckla sitt tjänsteutbud utifrån invånarens/patientens behov och Hälso- och sjukvårdsstrategin.

Mål och Uppföljning

Nytt från 2018 är basutbudet numera är kopplat till hälso- och sjukvårdsstrategin och målen sätts i denna. I basutbudet anges effektmål och några utvalda indikatorer som ska visa användningen och rörelsen sig mot effektmålet.

Basutbudet uppdateras årligen i samband med mål och budget dokument. Uppföljning sker tre gånger årligen med de vanliga uppföljningarna UR1, UR2 och UR3.

Fortsatt utveckling i den ”digitala resan”

Arbetet med de digitala tjänsterna ska integreras som en naturlig del av det dagliga arbetet. 1177 Vårdguiden är en av de komponenter som behövs för att erbjuda invånaren ytterligare alternativ för kontakt med vården. Dialogen om behov inom 1177 Vårdguidens e-tjänster förs med primärt med systemförvaltningen, objektet eHälsa som ger stöd i förädling av befintliga tjänster. Systemförvaltningens uppdrag är också att kanalisera vidare till andra stödfunktioner vid behov.

För nya tjänster där behovet är inte är tydligt definierat eller ligger utanför vad 1177 Vårdguiden kan leverera kanaliseras frågan genom systemförvaltningen till andra stödfunktioner. Som ytterligare stöd till verksamheten finns resurser för strategisk funktion på Hälso- och sjukvårdsavdelningen och kommunikatörer på kommunikationsavdelningen och design labbet för att hjälpa till att tydliggöra behov och lösning. Arbetet med vårdens ”digitala resa” hålls samman av hälso- och sjukvårdsavdelningen.

Om innehållet
Senast ändrad: