Direkt till innehållet

Införande och start 1177

Via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du och din mottagning kommunicera med invånarna via internet. De kan till exempel boka tid eller förnya recept hos er.

Varje mottagning anpassar 1177 Vårdguidens e-tjänster efter sin verksamhet. Ni avgör vilka typer av ärenden som invånaren ska kunna skicka. För varje typ av ärende finns ett frågeformulär som invånaren fyller i. En ärendemottagare tar emot ärendet och fördelar det till en vårdgivare som i sin tur skickar ett svar.
1177 Vårdguidens e-tjänster ska ses som ett komplement till andra sätt att komma i kontakt med vården och uppfyller de krav på säkerhet och sekretess som ställs inom vården.

Vem kan använda tjänsten?

För att kunna ta emot ärenden från invånare behöver mottagningen vara ansluten till 1177 Vårdguidens e-tjänster och personalen behöver finnas med Hallandskatalogen, HAK.  Alla användare måste ha ett SITHS kort för att kunna logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Är ni intresserade av att ansluta er till e-tjänsterna?

Om er verksamhet är intresserad av att ansluta sig till 1177 Vårdguidens e-tjänster kontaktar ni systemförvaltningen via ett ärende i Servicedesk, använd mallen eHälsa – 1177 Beställning. Ange i ärendet vem som ska kontaktas för information och vidare planering.

Om innehållet
Senast ändrad: