Direkt till innehållet

Ombudsfunktion 1177

Nu kan föräldrar sköta sitt barns kontakter med vården via 1177 Vårdguidens e-tjänster
Nu kan vårdnadshavare (som oftast är föräldrarna) vara ombud för sitt barn i kontakter med vården via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det innebär att de kan utföra barnets ärenden via sin egen inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster.
Som vårdnadshavare kan de vara ombud för sitt barn fram till dess att barnet fyller 13 år.

Så här gör vårdnadshavaren

  1. Gå in på www.1177.se
  2. Med e-legitimation loggar de in i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Om de inte har e-legitimation kan de beställa ett lösenord som skickas till den adress där de är folkbokförda. De loggar sedan in med sitt personnummer, lösenord och en engångskod som du får via sms.
  3. Ombudsfunktionen finns på startsidan i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Klicka på ”Lägg till barn att vara ombud för” och ange barnets personnummer.
  4. För att agera ombud klickar de på barnets namn. Då hamnar de i ombudsläget och kan utföra ärenden för sitt barn. Har de ett nyfött barn som ännu inte har ett namn, klickar de istället på personnumret.

Som ombud för sitt barn kommer de bland annat att kunna göra följande:

  • Boka tid direkt, om- och avboka tid direkt. Detta görs under ”Vårdmottagningar”.
  • Välja den vårdcentral som de vill att barnet ska vara listad på. Att vara listad på vårdcentralen är nödvändigt för att kunna få vård där. Som ombud kan de även lista om sitt barn. Valet görs under ”Vårdmottagningar”.
  • Fylla i den e-postadress och det mobilnummer som de vill att aviseringar ska skickas till, när det kommer ett nytt ärende i barnets barns inkorg. Detta görs under ”Inställningar”.
  • Förnya recept eller kontakta en mottagning. Detta görs under ”Vårdmottagningar”.
  • Läsa, hantera och arkivera ärenden i barnets inkorg. Detta görs under ”Inkorg”.

Barn över 13 år

Från och med dagen då ditt barn fyller 13 år kommer du inte längre att kunna vara ombud för ditt barn. Barnets uppgifter kommer då automatiskt att försvinna från den så kallade ”ombudsfunktionen” när du loggar in på www.1177.se. Dessutom kommer lösenord samt mobilnummer och e-postadress under ”Inställningar” att raderas.

När barnet loggar in efter sin 13-årsdag kommer det att finnas information i barnets inkorg om att mobilnummer och e-postadress behöver anges på nytt under ”Inställningar”.

Om du som förälder ska fortsätta hjälpa ditt barn efter hen fyllt 13 år måste barnet logga in med Mobilt BankID, BankID eller annan e-legitimation.  Det går också att logga in med personnummer, lösenord och engångskod via sms. Lösenordet beställs via www.1177.se – Lösenord och sms och skickas hem till barnets folkbokföringsadress. Lösenord och sms och skickas hem till barnets folkbokföringsadress.

Vad gäller för journalen via nätet?

Du som förälder eller vårdnadshavare kan läsa ditt barns journal genom att logga in på www.1177.se fram till den dagen barnet fyller 13 år. (se bilden)

När barnet är mellan 13 och 15 år har varken barn eller vårdnadshavare åtkomst till barnets journal via www.1177.se. I enskilda fall kan undantag göras. Det är då verksamhetschefen på den mottagning det gäller som avgör om vårdnadshavare och barn ska få tillgång till journalen via www.1177.se under en begränsad tid.

Du kan däremot få tillgång till utskrivna journalkopior från ditt barns journal genom att beställa det via tjänsten ”Beställa journalkopior” som finns på varje mottagning.
Obs! Logga in med barnets inloggning på www.1177.se när du ska beställa barnets journalkopior om barnet är över 13 år.

Om innehållet
Senast ändrad: