Direkt till innehållet

Vårdval via e-tjänsterna på 1177 vårdguiden

Vårdval via e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden ger bättre service och smidigare hantering

Möjligheten att välja vårdenhet via 1177 Vårdguidens e-tjänster gör det mycket smidigare för invånaren som först kan jämföra sedan direkt välja oavsett tid på dygnet. För verksamheten minskar den manuella hanteringen för både vårdvalsenheter och Vårdvalsservice ju fler som väljer att välja om via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Som vårdenhet bör ni gärna marknadsföra tjänsten. För att förstå hur invånaren väljer vårdenhet är det bästa man kan göra att logga in på 1177 Vårdguiden (http://www.1177.se/) och gå in och titta hur det ser ut.

Detta innebär vårdval via webben för invånaren/patienten

Invånaren går in på Mitt vårdval i e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden. Där ser man vilken enhet man har valt just nu och man kan jämföra alla vårdvalsenheterna via en länk till jämförelsetjänsten.

(Om uppgifterna i jämförelsetjänsten inte stämmer meddela Vårdvalsservice vardvalsservice@regionhalland.se om det är något som inte stämmer när det gäller er vårdenhet.)

  • Via knappen Välj/byt vårdcentral kommer man sedan vidare och kan se en lista över alla de vårdenheter man kan välja mellan.
  • Invånaren måste godkänna reglerna för Vårdval Halland för att kunna fullfölja sitt val.
  • Invånaren får en bekräftelse om att man valt om och kan direkt kontakta vårdenheten.
  • Som folkbokförd i Halland kan man bara välja Hallands vårdcentraler i sitt vårdval.

Inloggning till 1177 Vårdguidens e-tjänster behövs

För att invånare ska kunna logga in i på 1177 behöver de ha ett eget konto. Det har redan över 75 000 invånare i Halland idag. Har man e-legitimation kan man logga in direkt på www.1177.se.

Över 95 procent av alla som använder e-tjänsterna loggar in med e-legitimation. Man kan också välja att logga in med personnummer, lösenord och engångskod via sms. Det tar cirka en dag tills lösenordsbrevet kommer hem till invånarens folkbokföringsadress om man väljer att logga in med lösenord.

För vårdenheten innebär det:

När en invånare gjort ett nytt vårdval i 1177 Vårdguidens e-tjänster kommer valet slå igenom direkt i vårdvalssystemet Master och sedan därefter synas i VAS, om man har detta journalsystem. Valet sker alltså helt automatiskt utan manuell hantering.

  • Behörig personal på alla vårdenheter kan se ”sina” patienter i Master Listinfo, dvs de som just nu är listade på enheten. Har ni inte redan behörighet till detta, så kontakta Region Hallands Service Desk IT Extranätet eller via telefon och beställ behörighet till Master och specificerar att det ska inkludera Listinfo i Master. Det gäller även privata vårdvalsenheter. Blankett finns att fylla i och bifoga ärendet. Behörighetsblankett
  • Tremånadersregeln gäller inte vid vårdval i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Valet slår igenom direkt utan att mottagningen först har godkänt valet, vilket finns beskrivet sedan tidigare i Modellbeskrivningen för Vårdval Halland 2011.

Kontaktpersoner

1177 Vårdguidens e-tjänster:
Charlotte Tavelin
charlotte.tavelin@regionhalland.se

Vårdval Halland:
Anna-Carin Bergsten
Tfn. 010-45 539 00

IT och Master:
Stefan Bäckström
stefan.backstrom@regionhalland.se

Om innehållet
Senast ändrad: