Direkt till innehållet

Webbtidbok

Invånare i Halland, och de som besöker Halland, ska själv kunna boka, omboka och avboka tider och se sina bokade tider till vården. Webbtidbokning ska vara en integrerad och självklar del i tidbokningsprocessen inom vården.

Nationella mål, tagna av Region Halland, ligger till grund för införandet av webbtidbokning och där webbtidbokning kopplat till journalsystemet VAS berör den största delen av hälso- och sjukvården.

Målet är att 40 % av besöken till vården (2015) ska bokas via e-hälsotjänster (1177 Vårdguidens e-tjänster). 2017 ska 60 % av alla invånare använda 1177 Vårdguidens e-tjänster och 1177 Vårdguiden på telefon som första kontakt med vården.

Läs mer om VAS webbtidbok

Om innehållet
Senast ändrad: