Direkt till innehållet

VAS webbtidbok

Nu införs webbtidbokning kopplat till journalsystemet VAS i vården i Halland. Det innebär att när en invånare bokar tid, eller av- och ombokar tid sköts det automatiskt utan inblandning av vårdpersonal. Invånaren når webbtidboken genom att logga in på www.1177.se

Webbtidbokning kommer att ge stora möjligheter för invånaren att själv sköta sina tidbokningsärenden till vården. Syftet med webbtidbokning är att öka patientens tillgänglighet och delaktighet men också minska antalet uteblivna besök och avlasta vården med rutinärenden som ombokningar, avbokningar och tidsbokning via telefon.

Det hänger ihop!

Införandet av webbtidbok är en del i regionens framtidsarbete och hälso- och sjukvårdsstrategi som syftar till att nå en långsiktig kvalitetshöjning.
Kopplat till framtidsarbetet är utvecklad arbetsfördelning en metod som handlar om att frigöra tid, hushålla med kompetenser och där varje kompetens ska göra rätt saker. Webbtidboken, i sin tur, är ett exempel på ett verktyg för att nå detta – med webbtidbokning lämnar vården över ansvaret till patienten att själv boka, av- och omboka. Det i sin tur leder till att vi bättre nyttjar våra kompetenser och resurser.

Tjänster som ingår i webbtidbokningen:

  • Boka tid
  • Avboka tid
  • Omboka tid
  • Se sina tider

Mål

Nationella mål, tagna av Region Halland, ligger till grund för införandet av webbtidbokning. När det gäller webbtidbokning är målet att 40 % av besöken till vården (2015) ska bokas via e-hälsotjänster (1177 Vårdguidens e-tjänster). 2017 ska 60 % av alla invånare använda 1177 Vårdguidens e-tjänster och 1177 Vårdguiden på telefon som första kontakt med vården.

Piloter

Under april till september 2016 var Vårdcentralen Västra Vall Breared och Ögonmottagningen i Halmstad och Varberg pilotverksamheter och de erbjuder sedan dess webbtidbokning till sina patienter.

Breddinförande

Breddinförandet startade 2017 och fortsätter under 2018.
Först ut är vårdcentralerna inom Närsjukvården (alla erbjuder tjänsten sedan oktober 2017), sedan de privata vårdcentralera (alla erbjuder tjänsten sedan mars 2018) och Hallands sjukhus (sedan mars 2018 erbjuder hudmottagningarna, logopedimottagningarna och öron-näs-och halsmottagningarna tjänsten). Breddinförandeplanen hittar du i högerspalten under dokument.

Om innehållet
Senast ändrad: