Direkt till innehållet

Auricula

Auricula är ett Nationellt kvalitetsregister för patienter med Atrialt flimmer och Antikoagulation. Auricula är ett Internetbaserat kvalitetssystem som kombinerar ett register för patienter som behandlas för förmaksflimmer och ett doserings- och kontrollsystem för blodproppsförebyggande medicinering.  Samtliga Region Hallands enheter och flera privata vårdgivare i Halland använder Auricula.

Från VAS finns koppling till uppslagsbild i Auricula via formuläranrop AUR. Uppslagsbilden i Auricula är endast en läsfunktion I nytt fönster visas en uppslagsbild från Auricula med doseringsinformation för vald patient, guide finns i VAS hjälpen.

Mer information om Auricula, manualer, SITHS korts inloggning mm se http://www.ucr.uu.se/auricula/.

Inloggning

Inloggning Auricula

Behörighet

För åtkomst till Auricula krävs säker inloggning med tjänstelegitimation, i form av SITHS kort. Behörighetstilldelning administreras av Servicedesk IT – Läkemedelssupport via aktuell behörighetsblankett.

Kontaktinformation

Marie Rosengren, förvaltningsledare Vårdsystem
Carina Larsson, objektspecialist
Kristina Olne, objektspecialist
Marie-Louise Gustavsson, objektspecialist

Felanmälan eller användarsupport

Lägg ärende till IT Servicedesk eller ring 010-47 61 900, välj Servicedesk IT/Telefoni, därefter får ni valet Läkemedel.

BlanketterAK - Behandlingsremiss

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-11-07 07:46:50
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

AK - Waranlista - patientlista

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-27 08:05:48
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

ManualerAuricula - Användarmanual

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2016-03-09 06:01:17
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Auricula - Inloggning med SITHS-kort

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2016-03-09 06:01:18
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Läkemedel, Auricula uppslagsbild

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-27 08:05:37
Granskare:
Huvudförfattare: Brinktell Susanne RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

RutinerAuricula reservrutin

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2017-06-02 10:18:57
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Carina A HS MED
Medförfattare: Olne Kristina K HS MED;
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient
Om innehållet
Senast ändrad: