Direkt till innehållet

Kontakta HAK-ansvarig

HAK-ansvarigs uppdrag är bland annat att initiera omorganisationer i katalogen samt att svara på frågor, hantera behörigheter för kataloguppdaterare och tilldelare och vara sin förvaltnings representant i förvaltningsgruppen för Hallandskatalogen. När HAK-ansvarig inte är tillgänglig går det bra att lägga ett ärende i Servicedesk istället.

Uppdragsbeskrivning HAK-ansvarig

Observera att HAK-ansvarig inte är detsamma som verksamhetens kataloguppdaterare. De kan dock vägleda dig till rätt kataloguppdaterare.

Ambulans diagnostik och hälsa

Elisabeth Olsson

Hallands sjukhus (Ledning och verksamhetsstöd)

Carola Lindgren

Hallands sjukhus (Område 1)

Solveig Ingvarsson

Hallands sjukhus (Område 2)

Karin Nilsson

Hallands sjukhus (Område 3)

Marie-Louise Hallberg

Kultur och skola

Patrik Andersson

Närsjukvården Halland

Anna-Karin Fläde

Psykiatrin Halland (BUP)

Malin Eriksson

Psykiatrin Halland (Vuxen)

Kristina Arvidsson

Pi Lindström

Regionkontoret

Monica Johansson

Regionservice

Nina Stålnacke

Privata vårdgivare

Tuula Niskanen
Stab och ledning Regionservice
0766-10 70 28

mailto:pvg.hallandskatalogen@regionhalland.se

Region Halland
Box 517
301 80 Halmstad

Om innehållet
Senast ändrad: