Direkt till innehållet

Lifecare – Samordnad planering

Lifecare - det gemensamma systemet för samordnad vårdplanering i Halland.

Nu är Meddix stängt och informationen från Meddix är överförd till Lifecare, under tidigare processer och de pågående flödena i psykiatrisk tvångsvård är flyttade till Lifecare.

E-Learning för Lifecare kan nås via inlogg i Lifecare för att lyssna och träna på arbetssättet i separata avsnitt.

Riktlinje för Trygg och effektiv utskrivning är en överenskommelse mellan Region Halland och Hallands kommuner.

Manualer för Lifecare och övrigt informationsmaterial hittar du på sidan om Trygg och effektiv utskrivning. Finns också genväg i Lifecare samordnad planering via symbolen "länkar".

Kontaktinformation

Vid frågor om Riktlinje och Lifecare hör av dig till någon av utsedda personer nedan.

Helena Nord Objektspecialist 035-17 43 94

Charlotte Johnsson Utvecklingsledare 0732-30 89 70

Britta Engvall Utvecklingsledare 073-231 56 23

Felanmälan och support

Lägg ärende till IT Servicedesk:  eHälsa –Lifecare  eller ring 010-476 19 00

Utbildningsmaterial

Lifecare demomiljö

Inloggning till Lifecare demomiljö

 

Relaterad information - Lifecare – Samordnad planering

Inloggning Lifecare

e-Learning Lifecare

Rutin Lifecare-loggkontroll

Lifecare- systemstöd samordnad vårdplanering

Riktlinje Trygg och effektiv utskrivning

Hur hanteras asylsökande, bostadslösa och skyddad identitet i Lifecare

Lifecare - driftstopp

Mottagare när sjukhusets rehabpersonal skickar meddelande till kommunens rehabpersonal

Mottagare av remisser för övergång till hemsjukvård och enstaka hembesök

Telefonkontakt med sjuksköterskor i kommunen kvällar, helger och dagtid

Senast ändrad: