Direkt till innehållet

Användarstöd i NSC, Pascal mm

Experter på NCS och Pascal

Vilka är vi?

I Region Halland är vi ett antal sjuksköterskor och farmacepter som är experter, dvs objektspecialister på funktionerna i NCS läkemedelsmodul och i Pascal ordinationsverktyg. Till vår hjälp att sortera och fördela uppgifterna har vi vår objektledare som leder arbetet inom läkemedelsobjektet.

Vad gör vi?

  • Anordnar centrala grundutbildningar i NCS (inkl Pascal).
  • Anordnar centrala repetitionstillfällen i NCS (inkl Pascal) med frågestund för dem som önskar fortbildning.
  • Ger vid behov stöd på plats ute i verksamheten, tex finns till hands under arbetspasset eller informerar vid något möte.
  • Stöttar och fungerar som bollplank vid framtagande av rutiner, läkemedelsfavoriter, utvecklingsönskemål etc.
  • Hjälper användare med NCS- och Pascalproblem via IT Servicedesk eller via tfn 010-47 61 900.

Vad gör du som chef?

  • Ser till att samtliga sjuksköterskor och läkare genomgått grundutbildning i NCS före tjänstgöring. Anmälan görs via Utbildningskatalogen.
  • Rekommenderar dem som behöver ytterligare utbildning eller fortbildning att anmäla sig till repetitionstillfällena i NCS. Anmälan görs via Utbildningskatalogen.
  • Kontaktar oss via vår Läkemedelssupport om ni önskar boka utbildningar specifikt till er enhet, på-plats-stöd eller information på er enhet, eller behöver bolla tankar och idéer avseende rutiner, läkemedelsfavoriter etc. Läkemedelssupporten när ni genom att skicka in ett ärende till Servicedesk eller via tfn 010-47 61 900, välj Servicedesk IT/Telefoni, därefter får ni valet Läkemedel.

Felanmälan eller användarsupport

Lägg ärende till IT Servicedesk eller ring 010-47 61 900

Kontaktinformation

Marie Rosengren, objektledare

Susanne Brinktell, objektspecialist
Annelie Skoglund, objektspecialist
Jennie Andersson, objektspecialist
Emeli Abrahamsson, objektspecialist
Jenny Jansson Boman, objektspecialist
Linda Nordlöf, objektspecialist
Madeleine Björk, objektspecialist
Julia Nyström, läkemedelssupport
Lisa Lindälv, läkemedelssupport

Om innehållet
Senast ändrad: