Direkt till innehållet

PMO

PMO (Profdoc Medical Office) är en digitaliserad barnhälsovårdsjournal. Införandet påbörjades oktober 2018 och beräknas vara helt klart 2019. Syftet är att förbättra både kvalitet och verksamhetsuppföljning.

Införandet påbörjades i liten skala i form av en pilotstudie under hösten 2018 för att se om det fanns något som behövde justeras för att det nya systemet ska fungera så bra som möjligt. Nu är pilotstudien genomförd och utvärderad och det är dags för breddinförande som kommer att ske successivt.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Annika.C.Wallin@regionhalland.se

 

 

 

Om innehållet
Senast ändrad: