Direkt till innehållet

PMO

PMO (Profdoc Medical Office) är en digitaliserad barnhälsovårdsjournal. Införandet påbörjades oktober 2018 och slutfördes i maj 2019.
Medarbetare på samtliga BVC i Halland, både i offentlig och privat regi, dokumenterar nu barnhälsovårdsjournaler för nyinskrivna i PMO.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Annika.C.Wallin@regionhalland.se

 

 

 

Om innehållet
Senast ändrad: