Direkt till innehållet

Cytostatikaregistrering

Här kan du hämta hem aktuell Grundlista över cytostatikakoder och mall för inrapportering av önskemål om nya cytostatikakoder.

Önskemålen skickas till Kate Käll på ekonomiavdelningen.

Dokument - Cytostatikaregistrering

Cytostatikakoder

Mall för inrapportering av nya cytostatikabehandlingar

Senast ändrad: