Direkt till innehållet

Manualer – VASBevakning av formulär RE11 och RE15 i VAS - KK HS

Typ: Manual
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2016-12-09 12:52:48
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sahlgren Susanne HS VO4
Kapitel:

Bevakning av JO20 - KK HS

Typ: Manual
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2016-12-09 12:47:02
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare: Fläde Anna-Karin NSVH STAB
Redaktör: Sahlgren Susanne HS VO4
Kapitel:

Dikteringsmall Epikris

Typ: Manual
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2018-04-30 04:55:41
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Dikteringsmall Läkemedelsbehandling

Typ: Manual
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2018-04-30 04:39:48
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Dikteringsmall Nybesök

Typ: Manual
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2018-04-30 04:38:54
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Dikteringsmall Psykosocial basbehandling

Typ: Manual
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2018-04-30 04:55:17
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Dikteringsmall Test, grupp, konf

Typ: Manual
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2018-04-30 04:55:31
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Dikteringsmall Vårdplan

Typ: Manual
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2018-04-30 04:55:25
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Dikteringsmallar och KVÅ-åtgärder

Typ: Manual
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2018-05-09 07:28:49
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare: Santesson Anna PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Ekokardiografi med kontrast - Bilaga 1 - Åtgärdskodning

Typ: Manual
Gäller för: Medicinkliniken sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-14 13:54:32
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Manual eFrikort för VAS registrering

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2018-05-22 11:11:56
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

VAS - Akutliggaren

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-22 09:49:09
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Ankomstregistrering

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-09-04 05:05:46
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Bokning Klinik

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-01-30 06:25:13
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Bokning Patient

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-09-04 05:05:46
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Bokning via externt system

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-01-30 06:25:13
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Byta lösenord och låsa upp spärrad användare

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-14 07:24:31
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Dagsjukvård

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-03-20 09:40:48
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Diabetesregistrering till NDR

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-14 07:24:18
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Diagnos- och åtgärdsregistrering

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-05-06 09:58:43
Granskare:
Huvudförfattare: Hadzic Mirjana RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Diagnos- åtgärdsregistering, differentierad sjukgymnastik

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-03-04 06:34:18
Granskare:
Huvudförfattare: Hadzic Mirjana RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Diktett administration

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-26 07:36:29
Granskare:
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Diktett diktera

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-26 07:36:39
Granskare:
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Diktett ljudinställningar

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-26 07:36:50
Granskare:
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Diktett sekreterare

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-26 07:37:00
Granskare:
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - driftstopp, digital diktering - Bilaga 2 Dikterare, manual

Typ: Manual
Gäller för: Hallands sjukhus, Psykiatri vuxen heldygnsvård
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-03-26 14:17:51
Granskare:
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Medförfattare: Larsson Ingela L HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - driftstopp, digital diktering - Bilaga 3 Sekreterare, manual

Typ: Manual
Gäller för: Hallands sjukhus, Psykiatri vuxen heldygnsvård
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-03-26 14:18:12
Granskare:
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Medförfattare: Larsson Ingela L HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - driftstopp, digital diktering - Bilaga 4 Nollställning diktat-ID, manual

Typ: Manual
Gäller för: Hallands sjukhus, Psykiatri vuxen heldygnsvård
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-03-26 14:18:29
Granskare:
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Medförfattare: Larsson Ingela L HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - E-arkiv

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-05-03 06:26:50
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Fysisk aktivitet på recept FaR

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-02-05 05:52:44
Granskare:
Huvudförfattare: Hadzic Mirjana RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Företagshälsovården, Fhv

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-14 07:24:41
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Försättsblad skanning

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-14 07:24:07
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Gemensam klinik

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-04 05:35:55
Granskare:
Huvudförfattare: Käll Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Grundfunktioner

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-05-03 06:26:59
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - In- och utskrivningar inom psykiatrisk och somatisk vård för intagna enligt LPT, LRV

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-22 09:49:55
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Journal

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-01-30 06:25:25
Granskare:
Huvudförfattare: Käll Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Journal - Intygsöversikt

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-05 10:45:17
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Kassa

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-10 03:26:16
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Kassa, byta kassanummer

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-26 07:37:10
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Kassaöppning/kassastängning

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-05-07 06:31:19
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Kortkommando

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-01-30 06:25:14
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Korttidsboende (KoBo)

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-14 07:24:49
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Lab

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-05 08:32:09
Granskare:
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Levnadsvanor

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-04 05:36:04
Granskare:
Huvudförfattare: Käll Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Logganalys och funktionslogg

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-15 04:34:00
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Loggkontroll E-arkiv

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-05-03 06:27:13
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Dagvårdslista, för läkare

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-30 11:25:14
Granskare:
Huvudförfattare: Larnemo Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Dagvårdslista, för ssk

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-30 11:25:37
Granskare:
Huvudförfattare: Larnemo Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - ePed

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-30 11:25:27
Granskare:
Huvudförfattare: Skoglund Annelie RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Inskrivning, utskrivning, klinikbyte för sjuksköterskor

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-02-13 06:09:06
Granskare:
Huvudförfattare: Skoglund Annelie RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Inskrivningsmanual, för läkare

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-23 13:20:37
Granskare:
Huvudförfattare: Abrahamsson Emeli RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Läkemedelslista (kompletterande material Region Halland)

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-20 06:17:24
Granskare:
Huvudförfattare: Brinktell Susanne HS VO2
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Läkemedelslista (leverantörens material)

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-24 13:25:19
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Minibackup utskrift

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-05 08:38:48
Granskare:
Huvudförfattare: Jansson Boman Jenny RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Pascal, registrera och ordinera på ny dospatient via VAS-NCS

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-04 13:00:23
Granskare:
Huvudförfattare: Andersson Jennie RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Pascal, registrera och ordinera på ny dospatient via webben

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-04 13:00:07
Granskare:
Huvudförfattare: Andersson Jennie RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Slutenvård (kompletterande material Region Halland)

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-29 13:52:38
Granskare:
Huvudförfattare: Abrahamsson Emeli RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Slutenvård (leverantörens material)

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-24 13:25:19
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Utskrivningsmanual, för läkare

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-23 13:20:58
Granskare:
Huvudförfattare: Abrahamsson Emeli RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Öppenvårdstempkurva, för läkare

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-20 06:17:55
Granskare:
Huvudförfattare: Brinktell Susanne HS VO2
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel, Auricula uppslagsbild

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-27 08:05:37
Granskare:
Huvudförfattare: Brinktell Susanne RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Omvårdnad slutenvård, öppenvård

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-04 05:35:44
Granskare:
Huvudförfattare: Käll Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Patient

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-09-04 05:05:47
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Patientlista

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-22 09:49:44
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - PDL i VAS

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-14 07:24:57
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Personliga inställningar

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-09 04:55:20
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Picsara, uthopp från VAS

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-08 03:34:19
Granskare:
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Registrera avliden

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-09-04 05:05:53
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Registrera tvångsvård

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-22 09:49:32
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Remisser

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-19 11:13:22
Granskare:
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Reservnummer

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-22 09:49:23
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Reservnummer nyfödda

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-01-07 05:48:36
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Rond och kroppsfunktioner

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-04 05:35:39
Granskare:
Huvudförfattare: Käll Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Schema Tidbok

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-08 09:31:20
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Slutenvård

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-09-27 06:36:41
Granskare:
Huvudförfattare: Käll Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - SMS-påminnelse

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-03-27 09:45:14
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Standard

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-09-04 05:05:46
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Sökord med definitioner vårdplan

Typ: Manual
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-06-13 13:33:13
Granskare:
Huvudförfattare: Eriksson Malin E PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

VAS - Tand - Akut frisktandvårdspatient

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-08 04:54:44
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare: Johansson Marita NSVH
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Allmänt tandvårdsbidrag

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-04 11:01:17
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Debitering av Omsorgspatient

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-05-15 07:04:04
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Debitering ren LVT

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-04 10:55:37
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare: Johansson Marita NSVH
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Efterhandskontroll FK

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-05-15 07:04:34
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Flytta Terapiplan Kostnadsförslag TV10

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-14 06:26:35
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Förhandsbedömning

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-04 11:00:26
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Försäljning Tandvårdsprodukter

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-05 06:59:00
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Omgångstyper och Avtalstyper

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-01-07 08:40:37
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Starta ny ersättningsperiod i förtid

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-04 10:56:12
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Statistikbesök för landstingsvård

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-04 10:56:51
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Särskilt tandvårdsbidrag, STB

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-05 07:01:01
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Tandteknisk faktura, TTF

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-04 10:54:35
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Tandvårdsjournal Carita

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-05 07:02:47
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Terapiplan Kostnadsberäkning Förhandsprövning

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-10-31 08:44:33
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - US-protokoll TV10

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-04 10:34:09
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tillväxtdiagram

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-09-05 09:36:01
Granskare:
Huvudförfattare: Fröhnert Sabine RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Våldsutsatthet

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-14 07:23:48
Granskare:
Huvudförfattare: Larborn Katarina RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Vårdkontakter

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-03-27 09:40:50
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Vårdval Halland Väntetider i vården

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-24 07:18:15
Granskare:
Huvudförfattare: Werner Carina RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Väntetider i vården - Specialistvården

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-26 07:36:16
Granskare:
Huvudförfattare: Werner Carina RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Webcert

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-08-14 04:22:09
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Webcert (Ineras material)

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-09-16 09:31:29
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Ögonbottenfotoremiss

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-14 07:25:08
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

Senast ändrad: