Direkt till innehållet

Patchar och streckkoder för preparering och skanning av journaler

0006 Operations journal

0060 Hälsodeklaration inför operation

0078 Förlossning

0098 NCK

0458 24-timmars EKG

24 tim blod tryck

Arbets EKG

Audiogram

Barn FBG

Brev IN

Brev UT

CTG1

ECT

EEG

EKG1

IUFD

Journalkopia från annan vårdgivare Göteborg

Journalkopia från annan vårdgivare Lund

Journalkopia från annan vårdgivare Malmö

Journalkopia från annan vårdgivare

Katarakt

Konsultationsremiss

LPT

LRV

LVM

LVU

Myocardscintigrafi

Pacemaker

Synfält Datorpermetri

Synfält DP Humphrey

Synfält FDT

Synfält Goldman

TEE

Transplanationsutredning

Vårda

Ögon Vbg

Ögoncent Vbg

Om innehållet
Senast ändrad: