Direkt till innehållet

SITHS-organisationen

Regionservice
För frågor om behörighet, fotografering och kortutlämning.
Telefon: 010-476 19 00 eller servicecenter@regionhalland.se

Besöksadress
Se plats och öppettider för SITHS-kontoren.

RA Huvudansvarig SITHS, Region Halland
Henrik Pedersen

Objektledare, Magnus Öberg
Objektledare IT, Stefan Bäckström
Objektspecialist IT, Stefan Bäckström
Säkerhetsansvarig, Anders Nilsson

ORA – Objektspecialister
Ambulans, Diagnostik och Hälsa, Ingela Larsson
Hallands Sjukhus, Ingela Larsson
Kultur och Skola, Ann-Sofie Lundgren
Närsjukvården Halland, Anna-Karin Fläde
Psykiatrin Halland, Eva-Helen Vissing
Regionkontoret, Ann-Sofie Lundgren
Regionservice, Ann-Sofie Lundgren
Privata vårdgivare, Ann-Sofie Lundgren

Funktionscertifikat, Stefan Bäckström & Dennis Persson

Om innehållet
Senast ändrad: