Ex. Behandling järnbristanemi

Terapirekommendationer

Välkommen till 2019 års digitala Terapirekommendationer från Läkemedelskommittén i Halland!

Här kan du lätt söka fram information genom fritextsökning eller genom att klicka dig fram genom trädstrukturen i varje kapitel.

Nytt i år är avsnitt om:

Sidan är under ständig utveckling och vi tar tacksamt emot förslag till förbättring. Klicka på den gula ansiktsfiguren och tyck till.

 

Rättelse 2019-05-03: I den tryckta versionen av Terapirekommendationer Halland 2019/ Kapitel 9 Hjärt- och kärlsjukdomar/Förmaksflimmer/sidan 90 vill vi stryka följande mening: ”För patienter som redan behandlas med Warfarin rekommenderas byte till NOAK om inte kontraindikation finns.”                                                                                                                      Motivering: I dagsläget har vi otillräckligt medicinskt och hälsoekonomiskt underlag för att generellt rekommendera förskrivare att ta initiativ till ett byte från en välfungerade Waran-behandling till NOAK. Underlaget och därmed detta ställningstagande kan givetvis komma att förändras inom en överskådlig framtid.

 

Vänliga hälsningar,
Läkemedelskommittén Halland


Dela denna sida: Terapirekommendationer
Publicerad av: Admin Adminsson | Publicerad: