Direkt till innehållet

Förrådsvaror och ej lagerhållna varor

Detta är informationsplatsen för Region Hallands varuförsörjning för det dagliga behovet av förbrukningsartiklar, kontorsvaror och kopieringspapper.

Varuförsörjningen i Region Halland

Försörjning av Region Hallands dagliga behov av förbrukningsartiklar sker i Region Hallands egen regi, med Regionservice som driftansvarig förvaltning. Behovet av förbrukningsartiklar tillgodoses i huvudsak genom en webbutik med ett sortiment av lagerhållna artiklar. Förrådslagret finns på Nymansgatan i Halmstad (Vapnöhöjden).

Websesam är webbutik för förrådsartiklar

Webbutiken Websesam används för beställning av förrådsartiklar, både de som finns på förrådslagret i Halmstad och de som är beställningsvaror. Information om inloggning och om att beställa finns i navigationsmenyn här till vänster.

OBS! Beställare i verksamheter som inte ingår i Region Hallands organisation kommer att behöva logga in med användarnamn och lösenord. Dessa uppgifter meddelas respektive beställare separat.

Vid frågor om beställningar i webbutiken, kontakta vår kundtjänst.

Beställ i webbutiken

Beställa produkter som inte finns i webbutiken

Produkter som inte finns i webbutiken kan beställas via logistikservice (f.d beställningsservice). För att beställa dessa varor behövs en skriftlig beställning. Var noga med att lämna fullständiga uppgifter i beställningsunderlaget, annars riskerar handläggningstiden att fördröjas och därmed också leveranstiden. Tjänsten logistikservice är endast möjlig att avropa för verksamheter inom Region Hallands organisation.

Beställ produkter som inte finns i webbutiken

Avtalskatalogen

Avtalskatalogen är en databas där regionens avtal finns samlade, med uppgift om upphandlade varor och tjänster samt leverantörer för dessa. När det gäller behovet av produkter och gällande beställningsvägar hänvisar vi därför till avtalskatalogen.

 

Kundtjänst och support

Lager- och logistikservice

E-post: rgs.kundtjanst@regionhalland.se

Telefon: 010-476 19 00

Helgfri vardag, kl. 07:00 – 16:00

Logistikservice (f.d beställningsservice)

Funktionen är endast avsedd för regionens verksamheter.

E-post: logistikservice@regionhalland.se

Materialkonsulent

OBS! Funktionen är endast avsedd för regionens verksamheter (länken nås internt inom Region Halland).

Rådgivning om upphandling, upphandlade sjukvårdsprodukter eller komma i kontakt med en materialkonsulent?

 

Instruktioner och formulär

Guide för beställning i webbutiken (Websesam)

Anmälan/avanmälan om kundkonto och beställare i webbutiken

Anmälan om produktreklamation och transportskada

Guide och blankett för returgods till Logistikservice

Senast ändrad: