Direkt till innehållet

Felanmäl, returnera och reklamera

Felanmälan

När det blivit fel i leveransen från Förrådsservice kan detta meddelas till kundtjänst. Felanmälan kan till exempel avse något av följande:

  • saknad följesedel
  • saknat gods
  • fellevererad artikel
  • felbeställd artikel
  • utebliven leverans

När ni kontaktar kundtjänst är det viktigt att ha uppgift om gällande ordernummer till hands.

Retur av förrådsartikel

Det är möjligt att returnera artikel till Förrådsservice och få kreditering för returnerat antal. Notera dock att det finns följande begränsningar att beakta:

  • Artikel i webbutiken (Websesam) med status "Beställningsvara" accepteras inte i retur
  • Kylvara accepteras normalt inte i retur
  • Sterilt material accepteras endast i obruten transportförpackning
  • Artikel som beställts genom beställningsservice kan returneras om leverantören accepterar returen.

Vid retur av förrådsartikel ska blankett för retur alltid bifogas och den blanketten finns att hämta här till höger på sidan ("Returnera produkter till Förrådsservice").

Reklamation av produkt

Vid tillfälle då det upptäckts fel eller brist på en produkt som är upphandlad av Region Halland, görs en skriftlig reklamation av berörd produkt. Reklamationen skickas till Regionupphandling och där handläggs ärendet av materialkonsulenten. Formulär för reklamation finns att hämta här till höger ("Reklamera produkter och anmäla transportskadat gods").

Anmäla transportskadat gods

Anmälan om transportskadat gods meddelas till Förrådsservice. Anmälan ska ske med det formulär som finns att hämta här på sidan ("Reklamera produkter och anmäla transportskadat gods").

Kundtjänst och support

Förrådsservice - kundtjänst

E-post: rgs.kundtjanst@regionhalland.se

Telefon: 010-476 19 00

Helgfri måndag-torsdag, 07:00 – 16:00,

fredag, kl 07:00 – 15:00

Materialkonsulent

Formulär för retur och reklamation

Reklamera produkter och anmäla transportskadat gods

Returnera produkter till Förrådsservice

Senast ändrad: