Direkt till innehållet

Kundanmälan till webbutiken

För att beställa varor i webbutiken måste beställande verksamhet med dess beställare vara registrerade i förrådssystemets kundregister.

Anmälan av kundkonto och beställare

Vem kan beställa i webbutiken?

Regionens webbutik är tillgänglig för Region Hallands förvaltningar och dess verksamheter. Privata vårdutförare inom någon av vårdvalsmodellerna har också tillgång till webbutiken, likaså vårdutförare som är offentligt finansierade av regionen. Dessa privata vårdgivare kan dock välja att anlita andra sjukvårdsleverantörer.

Hur blir man kund och får möjlighet att beställa i webbutiken?

För att en verksamhet ska kunna beställa i webbutiken behövs ett kundkonto. Eftersom inloggningen är personlig behöver verksamheten även anmäla sina beställare. Anmälan görs med formuläret, "Kundanmälan till webbutik Förrådsservice".

Vid handläggning av anmälan värderas om verksamheten är behörig beställare utifrån Region Hallands riktlinjer.

Anmälan/avanmälan av beställare

Vid avslut av beställare eller behov av komplettering av fler beställare, görs detta på samma sätt som ovan.

Ändring av kundkontouppgifter

Om en registrerad verksamhet vill ändra sina uppgifter i befintligt kundkonto, t.ex. leverans- eller fakturaadress, görs det med formuläret här på sidan.

Avslut av kundkonto

I händelse av att verksamheten vill avsluta sitt kundkonto för beställning i webbutiken, görs detta på samma sätt som ovan. Samma formulär används då för avslutsanmälan.

Kundtjänst och support

Förrådsservice - kundtjänst

E-post: rgs.kundtjanst@regionhalland.se

Telefon: 010-476 19 00

Helgfri måndag-torsdag, 07:00 – 16:00,

fredag, 07:00 – 15:00

Formulär för anmälan om kundkonto (webbutiken)

Kundanmälan till webbutik  (Blankett för nyupplägg eller ändring av kundkonto)

Senast ändrad: